Sve za potrošače
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je uspostavilo prvi hrvatski središnji portal za potrošače, koji vam u suradnji s ostalim dionicima politike zaštite potrošača omogućuje pregled svih potrošačkih tema i aktualnosti na jednom mjestu.
 
Kupili ste novi uređaj i već ne radi? Rezervirali ste smještaj koji vam je nenadano otkazan? Želite prijaviti opasan proizvod? Imate pritužbu na trgovca?

Pronađite sve potrebne informacije na jednom mjestu i zaštitite svoja potrošačka prava.

Informirajte se o vašoj konkretnoj situaciji kroz interaktivni vodič

  1. Vaša situacija je vezana za:
  • Kupovina robe u tradicionalnoj trgovini
   1. Vaša situacija je vezana za:
   2. Kupovina robe u tradicionalnoj trgovini
   Radi se o:
   • Primijetili ste nedostatak na kupljenom proizvodu
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Kupovina robe u tradicionalnoj trgovini
    3. Primijetili ste nedostatak na ...
    Primijetili ste nedostatak na kupljenom proizvodu :
    • Niste zadržali račun za kupljeni proizvod
    • Račun je dokaz da ste robu kupili od određenog trgovca a što Vam je potrebno radi lakšeg ostvarivanja potrošačkih prava. Međutim, možete dokazati da ste kupili proizvod i na druge načine. Primjerice ako ste robu kupili kartičnim plaćanjem, provjerite da li ste zadržali potvrdu (slip) ili zatražite izvod iz banke o provedenoj transakciji. Bitno je da se iz takvog izvoda može utvrditi koji proizvod ste kupili. Primjerice, iznos transakcije morao bi odgovarati cijeni proizvoda. Ako je riječ o kupovini robe zajedno s ugovaranjem određene usluge, primjerice ugovorili ste pretplatu i pritom kupili novi mobitel kao dokaz, pozovite se na datum sklapanja ugovora s operaterom.
    • Imate račun za kupljeni proizvod
    • Ako posjedujete važeći jamstveni list uputite pisani prigovor trgovcu i pozovite se na Vaša prava koja možete ostvariti putem jamstvenog lista. Ako ne posjedujete važeći jamstveni list ili proizvod nije pod jamstvom, ukoliko se nedostatak pojavio unutar 6 mjeseci od kupnje, tada uputite pisani prigovor trgovcu i pozovite se na odredbe Zakona o obveznim odnosima vezane uz odgovornost za materijalne nedostatke i tražite popravak ili zamjenu proizvoda. Ukoliko trgovac nije u mogućnosti u razumnom roku popraviti ili zamjeniti proizvod imate pravo na povrat novca odnosno raskid ugovora. Obratite pažnju da u prvih 6 mjeseci od kupnje, trgovac koji tvrdi da proizvod nije imao nedostatak mora to i dokazati! Osim toga, dobro je znati da je trgovac dužan snositi troškove dostave robe s nedostatkom kako bi se nedostatak otklonio na servisu. Ukoliko se nedostatak pojavio nakon 6 mjeseci, a unutar dvije godine od kupnje, tada uputite pisani prigovor trgovcu i pozovite se na odredbe Zakona o obveznim odnosima vezane uz odgovornost za materijalne nedostatke i tražite popravak ili zamjenu proizvoda. Ukoliko trgovac nije u mogućnosti u razumnom roku popraviti ili zamjeniti proizvod imate pravo na povrat novca odnosno raskid ugovora. U ovom slučaju potrošač mora dokazati da kupljeni proizvod ima nedostatak, međutim treba napomenuti da se navedeno ne odnosi na situaciju u kojoj je potrošač svojim nemarom prouzročio nedostatak na proizvodu. 
   • Proizvod ste reklamirali u trgovini u kojoj ste ga kupili i dobili odgovor: "Mi smo to prodali i nemamo ništa s tim. Obratite se ovlaštenom servisu ili dobavljaču."
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Kupovina robe u tradicionalnoj trgovini
    3. Proizvod ste reklamirali u trg...
    Proizvod ste reklamirali u trgovini u kojoj ste ga kupili i dobili odgovor: "Mi smo to prodali i nemamo ništa s tim. Obratite se ovlaštenom servisu ili dobavljaču.":
    Ovakvo postupanje trgovca je pogrešno.
    Odgovornost za materijalni nedostatak proizvoda u roku od dvije godine je na trgovcu. Potrošač podnosi Prigovor na mjestu kupnje proizvoda, a ne kod dobavljača, proizvođača ili servisera.
    Trgovac je dužan ispuniti svoje obveze vezano uz proizvod s materijalnim nedostatkom.
   • Zvali ste u trgovinu radi reklamacije. Rečeno vam je da proizvod odnesete ili pošaljete u servis o svom trošku
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Kupovina robe u tradicionalnoj trgovini
    3. Zvali ste u trgovinu radi rekl...
    Zvali ste u trgovinu radi reklamacije. Rečeno vam je da proizvod odnesete ili pošaljete u servis o svom trošku:
    Ovakvo postupanje trgovca je pogrešno.
    Ukoliko se matrijalni nedostatak pojavio na proizvodu u roku od dvije godine ili u jamstvenom roku, obveza je trgovca da o svom trošku prenese proizvod do mjesta gdje se treba popraviti, odnosno zamijeniti te popravljeni odnosno zamijenjeni proizvod vratiti potrošaču. 
   • U zakonskom roku predali ste proizvod na popravak. Prošlo je dosta vremena, a nemate nikakvu povratnu informaciju.
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Kupovina robe u tradicionalnoj trgovini
    3. U zakonskom roku predali ste p...
    U zakonskom roku predali ste proizvod na popravak. Prošlo je dosta vremena, a nemate nikakvu povratnu informaciju. :
    • Zvali ste trgovaca te Vas je obavijestio da imaju rok za popravak 45 dana.
    • Ovakvo postupanje trgovca je pogrešno. Zakon ne predviđa rok od 45 dana za popravak, već razumni rok, koji se određuje temeljem svih okolnosti određenog slučaja, odnosno, cijeneći sve okolnosti vezane za neispravan proizvod odnosno proizvod s materijalnim nedostatkom. Sukladno načelu savjesnosti i poštenja trgovac je dužan popravak napraviti što je prije moguće. Ako trgovac u razumnom roku nije u mogućnosti popraviti proizvod tada je obavezan predati novi proizvod, odnosno ukoliko to nije moguće potrošač ima pravo na povrat novca odnosno raskid ugovora. 
   • Predali ste proizvod na popravak pri kraju jamstvenog roka. Što ako se nakon isteka jamstvenog roka ponovi kvar?
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Kupovina robe u tradicionalnoj trgovini
    3. Predali ste proizvod na poprav...
    Predali ste proizvod na popravak pri kraju jamstvenog roka. Što ako se nakon isteka jamstvenog roka ponovi kvar? :

    U slučaju manjeg popravka, jamstveni rok se produljuje za onoliko koliko je potrošač bio lišen uporabe proizvoda. Kada se zbog neispravnosti vrši zamjena ili bitni popravak proizvoda, jamstveni rok počinje ponovno teći od zamjene. U slučaju da je zamijenjen ili popravljen samo dio proizvoda, jamstveni rok počinje teći samo za taj dio.

   • Unaprijed ste platili dio ili ukupnu cijenu proizvoda, vrijeme isporuke je prošlo, a proizvod niste dobili
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Kupovina robe u tradicionalnoj trgovini
    3. Unaprijed ste platili dio ili ...
    Unaprijed ste platili dio ili ukupnu cijenu proizvoda, vrijeme isporuke je prošlo, a proizvod niste dobili:

    Trgovac je dužan ispuniti ugovor o kupoprodaji bez odgađanja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora, osim ako se niste drugačije dogovorili, primjerice, da je rok isporuke proizvoda u roku 60 dana.

    Ukoliko je prošlo 30 dana od dana sklapanja ugovora, pravo na raskid ugovora (povrat novca) imate nakon što ste trgovcu pružili mogućnost da ispuni ugovor u naknadnom primjerenom roku.
    Važno je napomenuti da ako trgovac nije ispunio ugovor, dužan je vratiti potrošaču uplaćeni predujam uvećan za zakonske zatezne kamate, računajući od dana primitka predujma do dana isplate, što je moguće prije, a najkasnije u roku od sedam dana od dana raskida ugovora.

   • Kupili ste proizvod, ne sviđa vam se te ga želite zamijeniti
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Kupovina robe u tradicionalnoj trgovini
    3. Kupili ste proizvod, ne sviđa ...
    Kupili ste proizvod, ne sviđa vam se te ga želite zamijeniti :

    U ovakvom slučaju kada se ne radi o proizvodu koji ima materijalni nedostatak nego se potrošač predomislio u vezi kupljenog proizvoda, trgovac nije dužan napraviti zamjenu ili povrat novca za proizvod.

    Međutim, trgovac može djelujući u skladu s dobrom poslovnom praksom, udovoljiti želji potrošača i zamijeniti ispravan proizvod.
    Važno je da se potrošač unaprijed informira o poslovnoj praksi trgovca po tom pitanju.

    Napominjemo da se navedeno ne odnosi na proizvode kupljene izvan poslovnih prostorija trgovca ili na daljinu (internet, telefon, prezentacije i sl.), gdje potrošač ima pravo predomisliti se u roku od 14 dana.

   • U prodavaonici nema robe čija se prodaja oglašava u medijima
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Kupovina robe u tradicionalnoj trgovini
    3. U prodavaonici nema robe čija ...
    U prodavaonici nema robe čija se prodaja oglašava u medijima :

    Opisano postupanje trgovca moglo bi imati elemente nepoštene poslovne prakse, te ju možete prijaviti tržišnoj inspekciji Državnog inspektorata: adresa Šubićeva 29, 10000 Zagreb ili putem elektroničke pošte na prijave@mingo.hr.

   • Proizvod ste kupili na sniženju ili akcijskoj prodaji, trgovac tvrdi da nemate pravo reklamirati materijalni nedostatak proizvoda
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Kupovina robe u tradicionalnoj trgovini
    3. Proizvod ste kupili na sniženj...
    Proizvod ste kupili na sniženju ili akcijskoj prodaji, trgovac tvrdi da nemate pravo reklamirati materijalni nedostatak proizvoda:

    Ovakva poslovna praksa trgovca je pogrešna.
    Pravo na reklamaciju vezano uz materijalni nedostatak imate za svaki proizvod, bez obzira je li kupljen na sniženju, akcijskoj prodaji ili rasprodaji. Nemate pravo na reklamaciju onog nedostatka na koji ste bili upozoreni i zbog kojeg je proizvod bio snižen.

   • Situacije u kojima imate prigovor na cijenu proizvoda
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Kupovina robe u tradicionalnoj trgovini
    3. Situacije u kojima imate prigo...
    Situacije u kojima imate prigovor na cijenu proizvoda :
    • Cijena u trgovini ne odgovara cijeni na reklami, u letcima…
    • Provjerite cijenu robe. Cijena može biti istaknuta na proizvodu ili na polici. Trgovac je dužan pridržavati se istaknute maloprodajne cijene. Ako cijena u trgovini ne odgovara cijeni istaknutoj na oglasima trgovca, možete tražiti trgovca prodaju proizvoda po oglašavanoj cijeni pozivajući se na čl. 7. st. 7. Zakona o zaštiti potrošača.  Ako trgovac odbije to učiniti, možete mu podnijeti pisani prigovor.
    • Cijena na blagajni ne odgovara cijeni istaknutoj na robi ili na polici
    • U slučaju kada je cijena robe različita od cijene istaknute na samoj robi ili na prodajnom mjestu, trgovac Vam je dužan prodati robu po cijeni koja je istaknuta na robi ili na polici. Ako trgovac to odbije, podnesite mu pisani prigovor u kojem ćete se pozvati na čl. 7. st. 7. Zakona o zaštiti potrošača koji propisuje da je trgovac dužan pridržavati se maloprodajne cijene.
    • Cijena je snižena, no primijetili ste da je prije sniženja, redovna cijena bila niža
    • Ako trgovac provodi sniženja na način da navodi da je prije sniženja, redovna cijena bila viša, a to nije bio slučaj, riječ je o nepoštenoj poslovnoj praksi trgovca koja je zabranjena. Nepoštenu poslovnu praksu trgovca možete prijaviti tržišnoj inspekciji Državnog inspekotrata na adresu Šubićeva 29, 10000 Zagreb ili putem elektroničke pošte na prijave@mingo.hr .
   • Kupili ste proizvod uz koji još dobivate proizvod gratis, ali vam se čini da ga, s obzirom na cijenu, niste dobili besplatno
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Kupovina robe u tradicionalnoj trgovini
    3. Kupili ste proizvod uz koji jo...
    Kupili ste proizvod uz koji još dobivate proizvod gratis, ali vam se čini da ga, s obzirom na cijenu, niste dobili besplatno :

    U slučajevima kada trgovac komunicira s potrošačem na način da stvara dojam  da potrošač kupnjom proizvoda dobiva još jedan proizvod gratis, tada zaista taj proizvod za potrošača mora biti besplatan. Ako s obzirom na ukupnu cijenu proizvoda smatrate da to nije slučaj, možete podnijeti prijavu tržišnoj inspekciji Državnog inspektorata na adresu Šubićeva 29, 10000 Zagreb ili putem elektroničke pošte na prijave@mingo.hr .

  • Prodaja na daljinu (Kupnja putem interneta, telefona ili prezentacija)
   1. Vaša situacija je vezana za:
   2. Prodaja na daljinu (Kupnja putem interneta, telefona ili prezentacija)
   Radi se o:
   • Roba koju ste kupili je neispravna
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Prodaja na daljinu (Kupnja putem interneta, telefona ili prezentacija)
    3. Roba koju ste kupili je neispr...
    Roba koju ste kupili je neispravna:
    • Imate važeći jamstveni list 
    • Uputite pisani prigovor trgovcu i pozovite se na Vaša prava koja imate iz jamstvenog lista.
    • Nemate važeći jamstveni list ili roba nije pod jamstvom
    • Ukoliko se nedostatak pojavio unutar 6 mjeseci od kupnje, u tom slučaju uputite pisani prigovor trgovcu i pozovite se na odredbe Zakona o obveznim odnosima vezane uz odgovornost za materijalne nedostatke i tražite popravak ili zamjenu proizvoda! Ukoliko trgovac nije u mogućnosti u razumnom roku popraviti ili zamjeniti proizvod imate pravo na povrat novca odnosno raskid ugovora. Obratite pažnju da u prvih 6 mjeseci od kupnje, trgovac koji tvrdi da proizvod nije imao nedostatak mora to i dokazati! Osim toga, dobro je znati da je trgovac dužan snositi troškove dostave robe s nedostatkom kako bi se nedostatak otklonio. Ukoliko se nedostatak pojavio nakon 6 mjeseci, a unutar dvije godine od kupnje, tada uputite pisani prigovor trgovcu i pozovite se na odredbe Zakona o obveznim odnosima vezane uz odgovornost za materijalne nedostatke i tražite popravak ili zamjenu proizvoda. Ukoliko trgovac nije u mogućnosti u razumnom roku popraviti ili zamjeniti proizvod imate pravo na povrat novca odnosno raskid ugovora. U ovom slučaju potrošač mora dokazati da kupljeni proizvod ima nedostatak, međutim treba napomenuti da se navedeno ne odnosi na situaciju u kojoj je potrošač svojim nemarom prouzročio nedostatak na proizvodu. 
   • Naručili ste robu, no predomislili ste se, a trgovac ne prihvaća povrat
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Prodaja na daljinu (Kupnja putem interneta, telefona ili prezentacija)
    3. Naručili ste robu, no predomis...
    Naručili ste robu, no predomislili ste se, a trgovac ne prihvaća povrat :
    • Ako Vas je trgovac obavijestio o pravu na raskid u roku od 14 dana
    • uputite pisani prigovor trgovcu i upozorite ga da, sukladno članku 72. stavku 1. Zakona o zaštiti potrošača imate pravo na jednostrani raskid ugovora bez navođenja razloga u roku od 14 dana od dostave robe.
    • Obratite pažnju na to da li snosite troškove dostave!
    • Ako Vas trgovac nije obavijestio o pravu na raskid u roku od 14 danauputite pisani prigovor trgovcu i upozorite ga da, sukladno članku 73. stavku 1. Zakona o zaštiti potrošača imate pravo na jednostrani raskid ugovora bez navođenja razloga u roku od 12 mjeseci od isteka roka za raskid ugovora od 14 dana od dostave proizvoda. Obratite pažnju na to da li snosite troškove dostave!
   • Cijena koju ste platili ne odgovara cijeni koja je istaknuta prilikom narudžbe robe
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Prodaja na daljinu (Kupnja putem interneta, telefona ili prezentacija)
    3. Cijena koju ste platili ne odg...
    Cijena koju ste platili ne odgovara cijeni koja je istaknuta prilikom narudžbe robe:

    Uputite pisani prigovor trgovcu i upozorite ga da, sukladno članku 57. stavku 3. Zakona o zaštiti potrošača predugovorna obavijest  (koje uključuju i cijenu) čini sastavni dio ugovora koji ste sklopili s trgovcem putem interneta i da se ne može mijenjati, osim ako se stranke izričito drukčije nisu dogovorile.
    Trgovac je dužan pridržavati se istaknute cijene proizvoda. Inzistirajte na cijeni koja je bila istaknuta prilikom narudžbe.

   • Naručili ste proizvod koji vam nikad nije dostavljen
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Prodaja na daljinu (Kupnja putem interneta, telefona ili prezentacija)
    3. Naručili ste proizvod koji vam...
    Naručili ste proizvod koji vam nikad nije dostavljen:

    Obratite se trgovcu, možete mu dati naknadni rok za dostavu, ako ne dostavi robu, tražite povrat uplaćenog iznosa!

    Trgovac je dužan ispuniti ugovor o kupoprodaji bez odgađanja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora, osim ako se niste drugačije dogovorili, primjerice, da je rok isporuke proizvoda u roku 60 dana.

    Ukoliko Vam trgovac nije isporučio proizvod u dogovorenom roku, imate pravo raskinuti ugovor i tražiti povrat uplaćenog iznosa nakon što ste mu dali naknadni razumni rok za ispunjenje ugovora.

   • Obavijestili ste trgovca o jednostranom raskidu, što je s povratom uplaćenog iznosa?
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Prodaja na daljinu (Kupnja putem interneta, telefona ili prezentacija)
    3. Obavijestili ste trgovca o jed...
    Obavijestili ste trgovca o jednostranom raskidu, što je s povratom uplaćenog iznosa? :

    Trgovac Vam mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana vratiti uplaćeni iznos, međutim, tek nakon što mu proizvod bude vraćen odnosno nakon što ste trgovcu poslali dokaz o povratu proizvoda na adresu trgovca ili nakon što trgovac proizvod sam preuzme.

    U suprotnom, uputite pisani prigovor trgovcu i upozorite ga na navedena prava koja imate temeljem članka 76. stavka 3. Zakona o zaštiti potrošača.  

   • U slučaju jednostranog raskida ugovora, koje su Vaše obveze?
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Prodaja na daljinu (Kupnja putem interneta, telefona ili prezentacija)
    3. U slučaju jednostranog raskida...
    U slučaju jednostranog raskida ugovora, koje su Vaše obveze?:
    Vaša obveza je vratiti trgovcu proizvod što prije a najkasnije u roku od 14 dana.
    • Ako Vas je trgovac obavijestio da snosite troškove dostave
    • vratite proizvod u roku od 14 dana od dana kad ste obavijestili trgovca o jednostranom raskidu, o vlastitom trošku!
    • Ako Vas trgovac nije obavijestio da snosite troškove dostave ili je pristao sam snositi troškove dostave
    • vratite proizvod u roku od 14 dana od dana kad ste obavijestili trgovca o jednostranom raskidu, na trošak trgovca! Ukoliko trgovac ne preuzme robu, sačuvajte račun i dokaz o dostavi kako biste mogli tražiti povrat troškova dostave od trgovca!
   • Ako ste naručili robu izrađenu po Vašoj specifikaciji, imate li pravo na jednostrani raskid?
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Prodaja na daljinu (Kupnja putem interneta, telefona ili prezentacija)
    3. Ako ste naručili robu izrađenu...
    Ako ste naručili robu izrađenu po Vašoj specifikaciji, imate li pravo na jednostrani raskid?:
    U slučaju kupnje proizvoda koji se izrađuje po specifikaciji potrošača (primjerice, izrada namještaja po mjeri ili po Vašim željama), u tom slučaju nemate pravo na jednostrani raskid ugovora.
     
   • Imate li pravo na jednostrani raskid ugovora u slučaju rezervacije hotelskog ili drugog turističkog smještaja?
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Prodaja na daljinu (Kupnja putem interneta, telefona ili prezentacija)
    3. Imate li pravo na jednostrani ...
    Imate li pravo na jednostrani raskid ugovora u slučaju rezervacije hotelskog ili drugog turističkog smještaja?:

    U slučaju rezervacije hotelskog, apartmanskog ili drugog smještaja koji nije namijenjen stanovanju, nemate pravo na jednostrani raskid ugovora.

  • Korištenje usluge - u izradi
   1. Vaša situacija je vezana za:
   2. Korištenje usluge - u izradi
   Radi se o:
   • Financijske usluge i bankarske usluge
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Korištenje usluge - u izradi
    3. Financijske usluge i bankarske usluge
    Vrsta:
    • Leasing
     1. Vaša situacija je vezana za:
     2. Korištenje usluge - u izradi
     3. Financijske usluge i bankarske usluge
     4. Leasing
     Leasing:
     • Ima li posao leasinga predviđenu opciju kupnje objekta leasinga?
     • Ako se radi o poslu financijskog leasinga primatelj leasinga ima opciju kupnje. Kod posla operativnog leasinga opcija kupnje nije ugovorena ali isto tako nema zapreke da nakon redovnog isteka ugovora primatelj kupi objekt leasinga po tržišnoj cijeni.
     • Ima li primatelj leasinga pravo slobodnog izbora osiguratelja objekta leasinga?
     • Leasing društvo je vlasnik objekta leasinga i ono samo određuje osiguravatelja objekta leasinga. Međutim, kod sklapanja ugovora s potrošačima Hanfa smatra da leasing društvo treba uzeti u obzir odredbe Zakona o zaštiti potrošača radi prava na njihovu pravnu zaštitu i zaštitu gospodarskih interesa.
     • Što je ostatak vrijednosti u ugovoru o operativnom leasingu?
     • Ostatak vrijednosti objekta leasinga predstavlja sporazumom utvrđenu vrijednost objekta leasinga po isteku ugovora o operativnom leasingu uz napomenu da isti nije i ne predstavlja ugovorenu otkupnu vrijednost objekta leasinga nakon isteka ugovora o leasingu.
    • Faktoring
     1. Vaša situacija je vezana za:
     2. Korištenje usluge - u izradi
     3. Financijske usluge i bankarske usluge
     4. Faktoring
     Faktoring:
     • Što može biti predmet faktoringa?
     • Predmet faktoringa su postojeće i/ili buduće, nedospjele, cijele ili djelomične novčane tražbine proizašle s osnove isporuke dobara i/ili pružanja usluga od strane poslovnih subjekata u tuzemstvu i u inozemstvu
    • Investicijski fondovi
     1. Vaša situacija je vezana za:
     2. Korištenje usluge - u izradi
     3. Financijske usluge i bankarske usluge
     4. Investicijski fondovi
     Investicijski fondovi:
     • Koje sve naknade plaćam društvu za upravljanje investicijskim fondovima?
     • Naknade koje društvo za upravljanje naplaćuje ulagatelju u UCITS fond (otvoreni fond s javnom ponudom) ograničene su na ulaznu i izlaznu naknadu i one su određene prospektom fonda. Prilikom izdavanja ili otkupa udjela UCITS fonda ulagatelju se naplaćuje cijena udjela te ulazna i izlazna naknada, kada je to primjenjivo. Te se naknade iskazuju odvojeno od cijene udjela, a mogu biti prihod društva za upravljanje ili UCITS fonda. Postoje i naknade koje društvo za upravljanje naplaćuje UCITS fondu – riječ je o naknadi za upravljanje i s time povezanim troškovima, a dopušteno je naplaćivati i naknadu vezanu uz prinos UCITS fonda. Plaćanje tih naknada kontrolira depozitar UCITS fonda i one se navode u prospektu fonda. Osim toga, u prospektu UCITS fonda moraju biti jasno određeni uvjeti za naplatu naknada, visina naknada i način njihova izračuna, kao i mogućnost sniženja ili nenaplaćivanja neke od naknada na temelju odluke društva za upravljanje. Što se tiče alternativnih investicijskih fondova, tu je situacija drugačija i prvenstveno se trebaju proučiti pravila fonda u kojima moraju biti navedeni opis svih vrsta naknada te troškova i izdataka i njihovih maksimalnih iznosa, koje ulagatelji mogu snositi izravno ili neizravno te jasan i nedvosmislen opis obračuna naknada. To su prvenstveno ulazna i izlazna naknada, zatim naknada koja ovisi o prinosu i dr.
     • Treba li me društvo za upravljanje obavijestiti o promjenama naknada ili strategije ulaganja investicijskog fonda?
     • U pravilu da. Naime, Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom propisuje koje se promjene prospekta smatraju bitnima – to su one promjene koje se predlažu s namjerom: promjene ulaznih naknada, godišnjih naknada za upravljanje ili izlaznih naknada, koje mogu rezultirati većim troškovima za ulagatelje; promjene elemenata vezanih uz ulaganja UCITS fonda; promjene profila rizičnosti UCITS fonda, sklonosti prema riziku i sposobnosti nosivosti rizika; promjene politike isplate prihoda ili dobiti UCITS fonda imateljima udjela i/ili; produljenja trajanja ili skraćivanja trajanja UCITS fonda, kada je on osnovan na određeno vrijeme. Osim toga društvo je dužno svim ulagateljima poslati obavijest o bitnim promjenama prospekta i to u roku od sedam dana od dana zaprimanja odobrenja Hanfe. U roku od 40 dana od dana objave obavijesti na svojim mrežnim stranicama, svi ulagatelji mogu tražiti otkup udjela bez plaćanja izlazne naknade.
    • Mirovinski fondovi
     1. Vaša situacija je vezana za:
     2. Korištenje usluge - u izradi
     3. Financijske usluge i bankarske usluge
     4. Mirovinski fondovi
     Mirovinski fondovi:
     • Mogu li prijeći iz jednog obveznog mirovinskog fonda u drugi (kojim upravlja drugo mirovinsko društvo)?
     • Možete prijeći u mirovinski fond kojim upravlja drugo mirovinsko društvo - ako je od prethodne promjene mirovinskog fonda prošlo više od 14 dana, bez obzira je li prethodna promjena posljedica promjene mirovinskog fonda s obzirom na kategoriju, a kojim upravlja isto mirovinsko društvo ili promjene mirovinskog fonda kojim upravlja drugo mirovinsko društvo. U slučaju promjene mirovinsko društvo će vam, u prve tri godine članstva, naplatiti naknadu za izlaz. Ako želite sami izabrati ili promijeniti mirovinski fond, morate to obaviti prijavom REGOS-u, na temelju koje postajete član novoizabranog mirovinskog fonda.
     • Mogu li promijeniti kategoriju obveznog mirovinskog fonda (A, B, C)?
     • Da, kategoriju fonda možete mijenjati jednom godišnje - u kalendarskom mjesecu u kojemu ste rođeni, i to unutar istog mirovinskog društva. Prilikom promjene kategorije mirovinskog fonda ne naplaćuje se naknada za izlaz.
     • Mogu li raspolagati svojim novcem u mirovinskom fondu?
     • Sredstva na vašem osobnom računu su vaša osobna imovina. No, na njih nemate pravo do umirovljenja. Ta sredstva ne mogu biti predmet ovrhe ili osiguranja protiv vas niti dio vaše stečajne ili likvidacijske mase, niti mogu biti predmetom ovrhe ili osiguranja protiv depozitara ili bilo koje druge osobe te ne ulaze u stečajnu ili likvidacijsku masu depozitara ili bilo koje druge osobe. Ne možete ih dati u zalog niti prenijeti u korist ikoga drugoga. Svaka takva radnja ništetna je.
    • Tržište osiguranja
     1. Vaša situacija je vezana za:
     2. Korištenje usluge - u izradi
     3. Financijske usluge i bankarske usluge
     4. Tržište osiguranja
     Tržište osiguranja:
     • Koje su posljedice neplaćanja premije životnog, odnosno neživotnog osiguranja?
     • Opće odredbe koje se odnose na posljedice neplaćanja premije kod ugovora o osiguranju propisane su člankom 937. Zakona o obveznim odnosima (NN, br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15), a člankom 969. istog Zakona propisane su posljedice neplaćanja premije kod ugovora o osiguranju osoba (osiguranje života i osiguranje od nesretnog slučaja). Posljedice neplaćanja premije trebale bi biti navedene u pripadajućim uvjetima osiguranja, a ako nisu istaknute  ili su u suprotnosti s navedenim odredbama Zakona o obveznim odnosima, primjenjuje se Zakon o obveznim odnosima.
     • Na koji način mogu raskinuti ugovor o osiguranju?
     • Odredbe vezane uz mogućnost raskida ugovora o osiguranju definirane su odredbama Zakona o obveznim odnosima (NN, br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18) i uvjetima osiguranja konkretnog ugovora o osiguranju. Uvjeti osiguranja sastavni su dio police osiguranja, a distributer osiguranja ih je dužan uručiti ugovaratelju osiguranja prije sklapanja ugovora.
     • Što je otkupna vrijednost police životnog osiguranja i smije li njezina vrijednost biti manja od iznosa uplaćene premije?
     • Sukladno odredbama članka 978. Zakona o obveznim odnosima (NN, br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18) na zahtjev ugovaratelja osiguranja života sklopljenog za cijeli život osiguranika, osiguratelj mu je dužan isplatiti otkupnu vrijednost police, ako su do tada plaćene barem tri godišnje premije. Društvo za osiguranje dužno je prije sklapanja ugovora o osiguranju života obavijestiti ugovaratelja osiguranja i o tablicama otkupne vrijednosti. Otkupna vrijednost police životnog osiguranja smije biti manja od iznosa uplaćene premije. Visina otkupne vrijednosti police životnog osiguranja ovisi o broju godina u kojima je uplaćivana premija osiguranja. Naime, što je broj godina u kojima je uplaćivana premija osiguranja veći, to će i otkupna vrijednost police osiguranja biti veća.
     • Nezadovoljan sam odlukom društva za osiguranje o osnovanosti odštetnog zahtjeva ili odlukom o visini štete
     • U skladu sa člankom 378. Zakona o osiguranju (Narodne novine broj 30/15 i 112/18), zainteresirane osobe iz članka 375. točaka 1. i 2. Zakona o osiguranju imaju pravo podnijeti pritužbu društvu za osiguranje u odnosu na pružanje usluga osiguranja, odnosno u odnosu na izvršenje obveza iz ugovora o osiguranju, a zainteresirane osobe iz članka 375. točke 3. Zakona o osiguranju imaju pravo podnijeti prigovor društvu za osiguranje u izvansudskom postupku rješavanja sporova. Društvo za osiguranje dužno je pisano odgovoriti na pritužbu, odnosno prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja pritužbe, odnosno prigovora. Ukoliko smatrate da su povrijeđena Vaša prava, zaštitu svojih prava možete pokušati ostvariti mirnim putem (primjerice, pred Centrom za mirenje Hrvatskog ureda za osiguranje) ili podnošenjem tužbe nadležnom sudu.
    • Tržište kapitala
     1. Vaša situacija je vezana za:
     2. Korištenje usluge - u izradi
     3. Financijske usluge i bankarske usluge
     4. Tržište kapitala
     Tržište kapitala:
     • Kupio/la sam određen broj dionica kojima je od dana moje kupnje pala vrijednost. Mogu li se obratiti Fondu za zaštitu ulagatelja?
     • Svako ulaganje na tržištu kapitala povezano je s određenim rizikom te je poželjno da se svaki potencijalni ulagatelj prije donošenja odluke o ulaganju upozna s mogućim rizicima te se informira i o poslovanju izdavatelja u čiji vrijednosni papir ulaže. Fond za zaštitu ulagatelja, kojim upravlja Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., ne pokriva gubitak kojeg ulagatelji ostvare ulaganjem na tržištu kapitala, već samo osigurava tražbine klijenata prema članu Fonda (npr. investicijskom društvu), koje taj član nije u mogućnosti isplatiti i/ili vratiti svom klijentu zbog toga što je nad njim otvoren stečajni postupak ili zato što je Hanfa utvrdila kako je kod člana Fonda nastupila nemogućnost ispunjavanja obveza prema klijentima.
     • Što je skrbnički račun?
     • Skrbnički račun je račun vrijednosnih papira na kojem skrbnik na temelju odgovarajućeg pravnog posla vodi pozicije vrijednosnih papira u ime i za račun treće osobe. Skrbnički račun može biti na ime, zbirni skrbnički račun i skrbnički račun pod zaporkom. Imatelj vrijednosnih papira na skrbničkom računu uvijek je osoba za čiji račun se vrijednosni papiri drže ili se njima upravlja.
     • U medijima sam primijetio/la reklame i natpise za trgovanje forexom, CFD-ovima i binarnim opcijama. Želio bih trgovati na ovaj način, pogotovo jer obećavaju i mogućnost velike zarade. Je li ovakvo trgovanje sigurno ili je u pitanju neka vrsta prijevare?
     • Važno je napomenuti kako vas izravno mogu zvati i nuditi vam usluge stranog investicijskog (brokerskog) društva iz Europske unije samo: brokersko društvo iz Europske unije ako je upisano u registar koji vodi Hanfa; podružnica brokerskog društva iz Europske unije na području Republike Hrvatske ako je upisano u registar koji vodi Hanfa, i vezani zastupnik sa sjedištem u Republici Hrvatskoj upisan u registar koji vodi Hanfa. Pri tome, osobe koje vas zovu ne smiju vas nagovarati na trgovanje i uplatu novca za trgovanje niti vam obećavati velike zarade. Takvo postupanje je protuzakonito.
    • Krediti
     1. Vaša situacija je vezana za:
     2. Korištenje usluge - u izradi
     3. Financijske usluge i bankarske usluge
     4. Krediti
     Krediti:
     • Imam li pravo na informiranje o kreditu prije ugovaranja kredita?
     • Prije ugovaranja kredita, banke su obvezne potrošaču uručiti personalizirani Europski standardizirani informativni obrazac. Obrazac sadrži informacije o glavnim obilježjima kredita (vrsti, iznosu, trajanju, vrsti kamatne stope), o iznosu i načinu obračuna nominalne i efektivne kamatne stope, učestalosti i broju anuiteta ili rata, primjer i utjecaj na otplatu u slučaju porasta promjenjive kamatne stope, primjer i utjecaj na otplatu u slučaju povećanja tečaja ukoliko je kredit u stranoj valuti ili vezan valutnom klauzulom itd. Zbog svoje standardizirane forme i opsega informacija koji nam pruža, Europski standardizirani informativni obrazac nudi i mogućnost usporedbe kredita iste vrste kod različitih kreditnih institucija. Uručenjem obrasca, banka ispunjava zakonsku obvezu informiranja, no korisnik uvijek ima pravo od zaposlenika banke zatražiti dodatna razjašnjenja u slučaju nejasnoća u pogledu sadržaja obrasca, odnosno uvjeta kredita. Izuzetno je važno da potrošač iskoristi sve mogućnosti za dobivanje potrebnih informacija kako bi mogao donijeti kompetentnu financijsku odluku, za koju u svakom trenutku može preuzeti i osobnu odgovornost.
     • Imam li pravo zatražiti otplatni plan za trajanja ugovora o kreditu?
     • Za trajanja ugovora o kreditu potrošač ima pravo u svakom trenutku zatražiti     izdavanje otplatnog plana. Ako je riječ o stambenom potrošačkom kreditu, potrošač ima pravo i na izračun efektive kamatne stope na dan izdavanja otplatnog plana te na informaciju o ukupno plaćenoj glavnici, kamatama i troškovima, specifikaciju uplata i pregled promjena kamatnih stopa po kreditu.
     • Kako mogu saznati stanje svojega kreditnog (i štednog) računa?
     • Banka je dužna, najmanje jednom godišnje, bez naknade obavijestiti potrošača o stanju njegova kredita ili depozita.
     • Mora li banka bezuvjetno odobriti moratorij kredita po zahtjevu potrošača?
     • Moratorij kredita ili mirovanje kreditne obveze pod određenim unaprijed definiranim uvjetima nije isključivo pravo, te ga banka može ili ne mora odobriti potrošačima.
     • Kada se plaća naknada za prijevremeni povrat kredita?
     • Ako je potrošački kredit ugovoren prije 2010. godine, naknada za prijevremeno djelomično ili ispunjenje obveze iz kredita u cijelosti, naplaćuje se sukladno važećim tarifama naknada banke s kojom je konkretan kredit ugovoren dok su, za potrošačke kredite ugovorene nakon 01.01.2010. godine, propisana određena ograničenja. Konkretno, nije dopuštena naplata naknade za prijevremeni povrat kredita ukoliko se potrošački kredit prijevremeno otplaćuje u vrijeme kada se primjenjuje promjenjiva kamatna stopa. Ukoliko je kredit ugovoren s fiksnom kamatnom stopom, dopuštena je naplata naknade ali pod određenim uvjetima i maksimalnim iznosima (Iznos naknade ne smije premašiti 1% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je razdoblje između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu dulje od godine dana. Ako je to razdoblje kraće od godine dana, iznos naknade ne smije biti veći od 0,5% iznosa kredita koji se ranije otplaćuje). Osim toga, kod stambenih potrošačkih kredita ugovorenim nakon 20.10.2017. godine, nije dopuštena naplata naknade za prijevremeni povrat kredita.
     • Smije li banka prodati moj kredit?
     • Prema važećim propisima banka ima pravo prenijeti svoje potraživanje na trećega, zaključivanjem ugovora o prijenosu potraživanja (kredita). Za ustup potraživanja nije potreban pristanak dužnika, ali je ustupitelj, odnosno banka dužna o tome obavijestiti dužnika. S ustupljenim potraživanjem (kreditom) na novog vjerovnika prelaze i sva sporedna prava kao što su pravo na kamate, založna prava i dr., a novi vjerovnik ima prava i obveze kao dotadašnji vjerovnik (banka) pa može, između ostalog, pokušati naplatiti svoje potraživanje na načine koje smatra primjerenima, ali uz obvezu da potrošača ne dovede u nepovoljniji položaj u odnosu na položaj koji je imao kod banke.
    • Računi za plaćanje
     1. Vaša situacija je vezana za:
     2. Korištenje usluge - u izradi
     3. Financijske usluge i bankarske usluge
     4. Računi za plaćanje
     Računi za plaćanje:
     • Gdje mogu saznati više o pravima i obvezama prije potpisivanja ugovora o računu za plaćanje?
     • Prije otvaranja bilo kojeg, a najčešće tekućeg računa, potpisuje se okvirni ugovor o njegovu korištenju. Takvim se ugovorom dodatno utvrđuju prava i obveze i pružatelja usluge (najčešće banke) i korisnika računa. Dodatne informacije dostupne su u općim uvjetima poslovanja ili se mogu dobiti u neposrednom kontaktu sa zaposlenicima banke, od kojih možete zatražiti objašnjenje svih eventualno nejasnih odredbi. Prije ugovaranja računa za plaćanje potrebno je informirati se i o naknadama koje se za tu ili povezane usluge naplaćuju, a takve informacije možemo pronaći u javno dostupnoj tarifi naknada svake banke. Više o 13 najreprezentativnijih naknada povezanih s računom za plaćanje možete saznati ovdje - https://www.hnb.hr/temeljne-funkcije/platni-promet/usporedba-naknada.
     • Smanjen mi je ili ukinut minus po računu. Što mogu učiniti?
     • Banka vas je dužna obavijestiti najmanje 30 dana prije umanjenja ili ukidanja minusa (dopuštenog prekoračenja). Nakon što ste zaprimili obavijest, važno je stupiti u kontakt s pružateljem usluge (bankom) i pokušati dogovoriti obostrano prihvatljiv način servisiranja dugovanja. Osim toga, postoji i pravo otplate dugovanja s osnove ukinutog ili umanjenog minusa u 12 mjesečnih obroka uz kamatnu stopu koju ste imali i na dopušteno prekoračenje, ako nije pokrenut postupak prisilne naplate.
     • Koji iznos može biti rezerviran na mojoj kartici ako točan iznos plaćanja nije unaprijed poznat?
     • Zakon o platnom prometu koji je stupio na snagu 28. srpnja 2018. povećao je zaštitu korisnika platnih usluga u slučaju plaćanja platnom karticom ako točan iznos platne transakcije nije poznat u trenutku kada platitelj daje suglasnost za izvršenje platne transakcije kao što su npr. rezervacija hotela, usluga rent-a-car, plaćanja na automatiziranim stanicama za opskrbu gorivom i sl. U navedenim slučajevima pružatelj platnih usluga smije rezervirati (blokirati) novčana sredstva na računu za plaćanje platitelja samo ako je platitelj dao suglasnost za točan iznos novčanih sredstava koji treba rezervirati. Pružatelj platnih usluga platitelja mora ta novčana sredstva osloboditi bez odgađanja nakon primitka informacije o točnom iznosu platne transakcije, a najkasnije nakon primitka naloga za plaćanje
     • Kako mogu prebaciti račun za plaćanje iz jedne banke u drugu?
     • Potrošač se za uslugu prebacivanja računa treba obratiti banci koju je izabrao kao svoju "novu" banku i ispuniti punomoć sa svim detaljima zatvaranja starog i otvaranja novog računa, a ona potom preuzima sve administrativne zadatke u postupku prebacivanja. Potrošač u punomoći danoj "novoj" banci može zatražiti i uslugu prebacivanja računa, a da pritom ne želi zatvoriti račun u "staroj" banci, drugim riječima, potrošač će u "novoj" banci na novootvorenom računu obavljati svoje poslovanje i sve svoje transakcije, ali će račun u "staroj" banci ostati otvoren. Ako je pak potrošač u punomoći naveo da želi zatvoriti račun, "stara" banka u skladu s punomoći zatvara račun, pod uvjetom da potrošač nema nepodmirenih obveza po tom računu prema "staroj" banci. Ako na računu za plaćanje ima nepodmirenih obveza koje sprječavaju zatvaranje tog računa preko punomoći dane "novoj" banci, "stara" banka dužna je o tome odmah obavijestiti potrošača, kako bi potrošač u izravnoj komunikaciji s bankom dogovorio uvjete i način zatvaranja računa.
     • Koliko iznosi zakonska zatezna kamatna stopa i na što se primjenjuje?
     • Zakonska zatezna kamatna stopa obračunava se na nedopušteno prekoračenje (prekoračenje izvan granica dopuštenog prekoračenja) i na dospjela potraživanja – poput kašnjenja s plaćanjem obveza po kreditu. Zakonska zatezna kamatna stopa izračunava se polugodišnje, kao uvećanje prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu, za tri postotna boda.
     • U kojem roku mogu zatvoriti račun u banci bez plaćanja naknade?
     • Zakonom o platnom prometu koji je stupio na snagu 28. srpnja 2018. rok za besplatan otkaz okvirnog ugovora, koji potrošač ima sklopljen s bankom, skraćen je s 12 na 6 mjeseci. Slijedom toga, korisnik platnih usluga može bez naknade zatvoriti račun za plaćanje u banci nakon proteka roka od 6 mjeseci od dana sklapanja okvirnog ugovora.
    • Štednja
     1. Vaša situacija je vezana za:
     2. Korištenje usluge - u izradi
     3. Financijske usluge i bankarske usluge
     4. Štednja
     Štednja:
     • Da li je moja štednja isto osigurana u Kreditnim institucijama i Kreditnim unijama?
     • Ključna razlika se ogleda u činjenici da su depoziti građana u kreditnim institucijama osigurani do iznosa od 100.000 EUR po osobi (više možete saznati na stranicama Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka), dok kod oročenih novčanih sredstava građana u kreditnim unijama to nije slučaj. To je prvenstveno iz razloga što je koncept rada kreditnih unija usmjeren na poslovanje s članovima kreditne unije što znači da se ne može ugovoriti depozit ili kredit u kreditnoj uniji ako nisi član te kreditne unije. Svi članovi kreditne unije imaju mogućnost sudjelovati u nadzoru rada i donošenju odluka kao članovi skupštine kreditne unije (jedan glas bez obzira na visinu članskog uloga) dok štediše u kreditnim institucijama nemaju takvu mogućnost.
     • Smiju li kratkoročni depoziti biti ugovoreni uz promjenjivu kamatnu stopu?
     • Na kratkoročne depozite (i kredite) ne smije se ugovarati promjenjiva kamatna stopa. Pod kratkoročnim depozitima podrazumijevaju se oni koji se ugovaraju na rok kraći od 12 mjeseci.
     • Imam li pravo prijevremeno "razročiti" svoju štednju u banci?
     • Potrošač u svakom trenutku ima pravo na raskid ugovora o oročenom depozitu. O visini kamatne stope i eventualnim naknadama koje će se u takvom slučaju primijeniti, potrebno je informirati se prije sklapanja ugovora o oročenom depozitu.
     • Na što pripaziti prije ugovaranja dječje štednje?
     • Dječje štednje namijenjene su djeci i maloljetnicima. Kod takvih oblika štednje račune za korisnike ugovaraju zakonski zastupnici (roditelji ili skrbnici). Kao i kod drugih oblika štednje, potrebno se na vrijeme informirati o načinu ugovaranja, redovnom i prijevremenom roku završetka štednje te pripadajućim naknadama i troškovima. Osim toga, ovdje je važno spomenuti kako postoje i zakonska ograničenja kod isplate sredstava s računa korisnika prije punoljetnosti, o kojima treba voditi računa prije sklapanja ugovora o štednji.

Izdvajamo