Sve za potrošače
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je uspostavilo prvi hrvatski središnji portal za potrošače, koji vam u suradnji s ostalim dionicima politike zaštite potrošača omogućuje pregled svih potrošačkih tema i aktualnosti na jednom mjestu.
 
Kupili ste novi uređaj i već ne radi? Rezervirali ste smještaj koji vam je nenadano otkazan? Želite prijaviti opasan proizvod? Imate pritužbu na trgovca?

Pronađite sve potrebne informacije na jednom mjestu i zaštitite svoja potrošačka prava.

Informirajte se o vašoj konkretnoj situaciji kroz interaktivni vodič

  1. Vaša situacija je vezana za:
  • Kupovina robe u tradicionalnoj trgovini
   1. Vaša situacija je vezana za:
   2. Kupovina robe u tradicionalnoj trgovini
   Radi se o:
   • Primijetili ste nedostatak na kupljenom proizvodu
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Kupovina robe u tradicionalnoj trgovini
    3. Primijetili ste nedostatak na ...
    Primijetili ste nedostatak na kupljenom proizvodu:
    • Niste zadržali račun za kupljeni proizvod
    • Račun je dokaz da ste robu kupili od određenog trgovca a što Vam je potrebno radi lakšeg ostvarivanja potrošačkih prava. Međutim, možete dokazati da ste kupili proizvod i na druge načine. Primjerice ako ste robu kupili kartičnim plaćanjem, provjerite da li ste zadržali potvrdu (slip) ili zatražite izvod iz banke o provedenoj transakciji. Bitno je da se iz takvog izvoda može utvrditi koji proizvod ste kupili. Primjerice, iznos transakcije morao bi odgovarati cijeni proizvoda. Ako je riječ o kupovini robe zajedno s ugovaranjem određene usluge, primjerice ugovorili ste pretplatu i pritom kupili novi mobitel kao dokaz, pozovite se na datum sklapanja ugovora s operaterom.
    • Imate račun za kupljeni proizvod
    • Ako posjedujete važeći jamstveni list uputite pisani prigovor trgovcu i pozovite se na Vaša prava koja možete ostvariti putem jamstvenog lista. Ako ne posjedujete važeći jamstveni list ili proizvod nije pod jamstvom, ukoliko se nedostatak pojavio unutar 6 mjeseci od kupnje, tada uputite pisani prigovor trgovcu i pozovite se na odredbe Zakona o obveznim odnosima vezane uz odgovornost za materijalne nedostatke i tražite popravak ili zamjenu proizvoda. Ukoliko trgovac nije u mogućnosti u razumnom roku popraviti ili zamjeniti proizvod imate pravo na povrat novca odnosno raskid ugovora. Obratite pažnju da u prvih 6 mjeseci od kupnje, trgovac koji tvrdi da proizvod nije imao nedostatak mora to i dokazati! Osim toga, dobro je znati da je trgovac dužan snositi troškove dostave robe s nedostatkom kako bi se nedostatak otklonio na servisu. Ukoliko se nedostatak pojavio nakon 6 mjeseci, a unutar dvije godine od kupnje, tada uputite pisani prigovor trgovcu i pozovite se na odredbe Zakona o obveznim odnosima vezane uz odgovornost za materijalne nedostatke i tražite popravak ili zamjenu proizvoda. Ukoliko trgovac nije u mogućnosti u razumnom roku popraviti ili zamjeniti proizvod imate pravo na povrat novca odnosno raskid ugovora. U ovom slučaju potrošač mora dokazati da kupljeni proizvod ima nedostatak, međutim treba napomenuti da se navedeno ne odnosi na situaciju u kojoj je potrošač svojim nemarom prouzročio nedostatak na proizvodu. 
   • Proizvod ste reklamirali u trgovini u kojoj ste ga kupili i dobili odgovor: "Mi smo to prodali i nemamo ništa s tim. Obratite se ovlaštenom servisu ili dobavljaču."
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Kupovina robe u tradicionalnoj trgovini
    3. Proizvod ste reklamirali u trg...
    Proizvod ste reklamirali u trgovini u kojoj ste ga kupili i dobili odgovor: "Mi smo to prodali i nemamo ništa s tim. Obratite se ovlaštenom servisu ili dobavljaču.":
    Ovakvo postupanje trgovca je pogrešno.
    Odgovornost za materijalni nedostatak proizvoda u roku od dvije godine je na trgovcu. Potrošač podnosi Prigovor na mjestu kupnje proizvoda, a ne kod dobavljača, proizvođača ili servisera.
    Trgovac je dužan ispuniti svoje obveze vezano uz proizvod s materijalnim nedostatkom.
   • Zvali ste u trgovinu radi reklamacije. Rečeno vam je da proizvod odnesete ili pošaljete u servis o svom trošku
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Kupovina robe u tradicionalnoj trgovini
    3. Zvali ste u trgovinu radi rekl...
    Zvali ste u trgovinu radi reklamacije. Rečeno vam je da proizvod odnesete ili pošaljete u servis o svom trošku:
    Ovakvo postupanje trgovca je pogrešno.
    Ukoliko se matrijalni nedostatak pojavio na proizvodu u roku od dvije godine ili u jamstvenom roku, obveza je trgovca da o svom trošku prenese proizvod do mjesta gdje se treba popraviti, odnosno zamijeniti te popravljeni odnosno zamijenjeni proizvod vratiti potrošaču. 
   • U zakonskom roku predali ste proizvod na popravak. Prošlo je dosta vremena, a nemate nikakvu povratnu informaciju.
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Kupovina robe u tradicionalnoj trgovini
    3. U zakonskom roku predali ste p...
    U zakonskom roku predali ste proizvod na popravak. Prošlo je dosta vremena, a nemate nikakvu povratnu informaciju. :
    • Zvali ste trgovaca te Vas je obavijestio da imaju rok za popravak 45 dana.
    • Ovakvo postupanje trgovca je pogrešno. Zakon ne predviđa rok od 45 dana za popravak, već razumni rok, koji se određuje temeljem svih okolnosti određenog slučaja, odnosno, cijeneći sve okolnosti vezane za neispravan proizvod odnosno proizvod s materijalnim nedostatkom. Sukladno načelu savjesnosti i poštenja trgovac je dužan popravak napraviti što je prije moguće. Ako trgovac u razumnom roku nije u mogućnosti popraviti proizvod tada je obavezan predati novi proizvod, odnosno ukoliko to nije moguće potrošač ima pravo na povrat novca odnosno raskid ugovora. 
   • Predali ste proizvod na popravak pri kraju jamstvenog roka. Što ako se nakon isteka jamstvenog roka ponovi kvar?
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Kupovina robe u tradicionalnoj trgovini
    3. Predali ste proizvod na poprav...
    Predali ste proizvod na popravak pri kraju jamstvenog roka. Što ako se nakon isteka jamstvenog roka ponovi kvar? :

    U slučaju manjeg popravka, jamstveni rok se produljuje za onoliko koliko je potrošač bio lišen uporabe proizvoda. Kada se zbog neispravnosti vrši zamjena ili bitni popravak proizvoda, jamstveni rok počinje ponovno teći od zamjene. U slučaju da je zamijenjen ili popravljen samo dio proizvoda, jamstveni rok počinje teći samo za taj dio.

   • Unaprijed ste platili dio ili ukupnu cijenu proizvoda, vrijeme isporuke je prošlo, a proizvod niste dobili
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Kupovina robe u tradicionalnoj trgovini
    3. Unaprijed ste platili dio ili ...
    Unaprijed ste platili dio ili ukupnu cijenu proizvoda, vrijeme isporuke je prošlo, a proizvod niste dobili:

    Trgovac je dužan ispuniti ugovor o kupoprodaji bez odgađanja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora, osim ako se niste drugačije dogovorili, primjerice, da je rok isporuke proizvoda u roku 60 dana.

    Ukoliko je prošlo 30 dana od dana sklapanja ugovora, pravo na raskid ugovora (povrat novca) imate nakon što ste trgovcu pružili mogućnost da ispuni ugovor u naknadnom primjerenom roku.
    Važno je napomenuti da ako trgovac nije ispunio ugovor, dužan je vratiti potrošaču uplaćeni predujam uvećan za zakonske zatezne kamate, računajući od dana primitka predujma do dana isplate, što je moguće prije, a najkasnije u roku od sedam dana od dana raskida ugovora.

   • Kupili ste proizvod, ne sviđa vam se te ga želite zamijeniti
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Kupovina robe u tradicionalnoj trgovini
    3. Kupili ste proizvod, ne sviđa ...
    Kupili ste proizvod, ne sviđa vam se te ga želite zamijeniti :

    U ovakvom slučaju kada se ne radi o proizvodu koji ima materijalni nedostatak nego se potrošač predomislio u vezi kupljenog proizvoda, trgovac nije dužan napraviti zamjenu ili povrat novca za proizvod.

    Međutim, trgovac može djelujući u skladu s dobrom poslovnom praksom, udovoljiti želji potrošača i zamijeniti ispravan proizvod.
    Važno je da se potrošač unaprijed informira o poslovnoj praksi trgovca po tom pitanju.

    Napominjemo da se navedeno ne odnosi na proizvode kupljene izvan poslovnih prostorija trgovca ili na daljinu (internet, telefon, prezentacije i sl.), gdje potrošač ima pravo predomisliti se u roku od 14 dana.

   • U prodavaonici nema robe čija se prodaja oglašava u medijima
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Kupovina robe u tradicionalnoj trgovini
    3. U prodavaonici nema robe čija ...
    U prodavaonici nema robe čija se prodaja oglašava u medijima:

    Opisano postupanje trgovca moglo bi imati elemente nepoštene poslovne prakse, te ju možete prijaviti tržišnoj inspekciji Državnog inspektorata - osobno ili poštom na adresu: Šubićeva 29, 10000 Zagreb ili putem mrežne stranice Državnog inspektorata.

   • Proizvod ste kupili na sniženju ili akcijskoj prodaji, trgovac tvrdi da nemate pravo reklamirati materijalni nedostatak proizvoda
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Kupovina robe u tradicionalnoj trgovini
    3. Proizvod ste kupili na sniženj...
    Proizvod ste kupili na sniženju ili akcijskoj prodaji, trgovac tvrdi da nemate pravo reklamirati materijalni nedostatak proizvoda:

    Ovakva poslovna praksa trgovca je pogrešna.
    Pravo na reklamaciju vezano uz materijalni nedostatak imate za svaki proizvod, bez obzira je li kupljen na sniženju, akcijskoj prodaji ili rasprodaji. Nemate pravo na reklamaciju onog nedostatka na koji ste bili upozoreni i zbog kojeg je proizvod bio snižen.

   • Situacije u kojima imate prigovor na cijenu proizvoda
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Kupovina robe u tradicionalnoj trgovini
    3. Situacije u kojima imate prigo...
    Situacije u kojima imate prigovor na cijenu proizvoda :
    • Cijena u trgovini ne odgovara cijeni na reklami, u letcima…
    • Provjerite cijenu robe. Cijena može biti istaknuta na proizvodu ili na polici. Trgovac je dužan pridržavati se istaknute maloprodajne cijene. Ako cijena u trgovini ne odgovara cijeni istaknutoj na oglasima trgovca, možete tražiti trgovca prodaju proizvoda po oglašavanoj cijeni pozivajući se na čl. 7. st. 7. Zakona o zaštiti potrošača.  Ako trgovac odbije to učiniti, možete mu podnijeti pisani prigovor.
    • Cijena na blagajni ne odgovara cijeni istaknutoj na robi ili na polici
    • U slučaju kada je cijena robe različita od cijene istaknute na samoj robi ili na prodajnom mjestu, trgovac Vam je dužan prodati robu po cijeni koja je istaknuta na robi ili na polici. Ako trgovac to odbije, podnesite mu pisani prigovor u kojem ćete se pozvati na čl. 7. st. 7. Zakona o zaštiti potrošača koji propisuje da je trgovac dužan pridržavati se maloprodajne cijene.
    • Cijena je snižena, no primijetili ste da je prije sniženja, redovna cijena bila niža
    • Ako trgovac provodi sniženja na način da navodi da je prije sniženja, redovna cijena bila viša, a to nije bio slučaj, riječ je o nepoštenoj poslovnoj praksi trgovca koja je zabranjena. Nepoštenu poslovnu praksu trgovca možete prijaviti tržišnoj inspekciji Državnog inspekotrata na adresu Šubićeva 29, 10000 Zagreb ili putem elektroničke pošte na prijave@mingo.hr .
   • Kupili ste proizvod uz koji još dobivate proizvod gratis, ali vam se čini da ga, s obzirom na cijenu, niste dobili besplatno
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Kupovina robe u tradicionalnoj trgovini
    3. Kupili ste proizvod uz koji jo...
    Kupili ste proizvod uz koji još dobivate proizvod gratis, ali vam se čini da ga, s obzirom na cijenu, niste dobili besplatno:

    U slučajevima kada trgovac komunicira s potrošačem na način da stvara dojam da potrošač kupnjom proizvoda dobiva još jedan proizvod gratis, tada zaista taj proizvod za potrošača mora biti besplatan. Ako s obzirom na ukupnu cijenu proizvoda smatrate da to nije slučaj, možete podnijeti prijavu tržišnoj inspekciji Državnog inspektorata - osobno ili poštom na adresu: Šubićeva 29, 10000 Zagreb ili putem mrežne stranice Državnog inspektorata.

  • Prodaja na daljinu (Kupnja putem interneta, telefona ili prezentacija)
   1. Vaša situacija je vezana za:
   2. Prodaja na daljinu (Kupnja putem interneta, telefona ili prezentacija)
   Radi se o:
   • Roba koju ste kupili je neispravna
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Prodaja na daljinu (Kupnja putem interneta, telefona ili prezentacija)
    3. Roba koju ste kupili je neispr...
    Roba koju ste kupili je neispravna:
    • Imate važeći jamstveni list 
    • Uputite pisani prigovor trgovcu i pozovite se na Vaša prava koja imate iz jamstvenog lista.
    • Nemate važeći jamstveni list ili roba nije pod jamstvom
    • Ukoliko se nedostatak pojavio unutar 6 mjeseci od kupnje, u tom slučaju uputite pisani prigovor trgovcu i pozovite se na odredbe Zakona o obveznim odnosima vezane uz odgovornost za materijalne nedostatke i tražite popravak ili zamjenu proizvoda! Ukoliko trgovac nije u mogućnosti u razumnom roku popraviti ili zamjeniti proizvod imate pravo na povrat novca odnosno raskid ugovora. Obratite pažnju da u prvih 6 mjeseci od kupnje, trgovac koji tvrdi da proizvod nije imao nedostatak mora to i dokazati! Osim toga, dobro je znati da je trgovac dužan snositi troškove dostave robe s nedostatkom kako bi se nedostatak otklonio. Ukoliko se nedostatak pojavio nakon 6 mjeseci, a unutar dvije godine od kupnje, tada uputite pisani prigovor trgovcu i pozovite se na odredbe Zakona o obveznim odnosima vezane uz odgovornost za materijalne nedostatke i tražite popravak ili zamjenu proizvoda. Ukoliko trgovac nije u mogućnosti u razumnom roku popraviti ili zamjeniti proizvod imate pravo na povrat novca odnosno raskid ugovora. U ovom slučaju potrošač mora dokazati da kupljeni proizvod ima nedostatak, međutim treba napomenuti da se navedeno ne odnosi na situaciju u kojoj je potrošač svojim nemarom prouzročio nedostatak na proizvodu. 
   • Naručili ste robu, no predomislili ste se, a trgovac ne prihvaća povrat
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Prodaja na daljinu (Kupnja putem interneta, telefona ili prezentacija)
    3. Naručili ste robu, no predomis...
    Naručili ste robu, no predomislili ste se, a trgovac ne prihvaća povrat :
    • Ako Vas je trgovac obavijestio o pravu na raskid u roku od 14 dana
    • uputite pisani prigovor trgovcu i upozorite ga da, sukladno članku 72. stavku 1. Zakona o zaštiti potrošača imate pravo na jednostrani raskid ugovora bez navođenja razloga u roku od 14 dana od dostave robe.
    • Obratite pažnju na to da li snosite troškove dostave!
    • Ako Vas trgovac nije obavijestio o pravu na raskid u roku od 14 dana uputite pisani prigovor trgovcu i upozorite ga da, sukladno članku 73. stavku 1. Zakona o zaštiti potrošača imate pravo na jednostrani raskid ugovora bez navođenja razloga u roku od 12 mjeseci od isteka roka za raskid ugovora od 14 dana od dostave proizvoda. Obratite pažnju na to da li snosite troškove dostave!
   • Cijena koju ste platili ne odgovara cijeni koja je istaknuta prilikom narudžbe robe
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Prodaja na daljinu (Kupnja putem interneta, telefona ili prezentacija)
    3. Cijena koju ste platili ne odg...
    Cijena koju ste platili ne odgovara cijeni koja je istaknuta prilikom narudžbe robe:

    Uputite pisani prigovor trgovcu i upozorite ga da, sukladno članku 57. stavku 3. Zakona o zaštiti potrošača predugovorna obavijest  (koje uključuju i cijenu) čini sastavni dio ugovora koji ste sklopili s trgovcem putem interneta i da se ne može mijenjati, osim ako se stranke izričito drukčije nisu dogovorile.
    Trgovac je dužan pridržavati se istaknute cijene proizvoda. Inzistirajte na cijeni koja je bila istaknuta prilikom narudžbe.

   • Naručili ste proizvod koji vam nikad nije dostavljen
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Prodaja na daljinu (Kupnja putem interneta, telefona ili prezentacija)
    3. Naručili ste proizvod koji vam...
    Naručili ste proizvod koji vam nikad nije dostavljen:

    Obratite se trgovcu, možete mu dati naknadni rok za dostavu, ako ne dostavi robu, tražite povrat uplaćenog iznosa!

    Trgovac je dužan ispuniti ugovor o kupoprodaji bez odgađanja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora, osim ako se niste drugačije dogovorili, primjerice, da je rok isporuke proizvoda u roku 60 dana.

    Ukoliko Vam trgovac nije isporučio proizvod u dogovorenom roku, imate pravo raskinuti ugovor i tražiti povrat uplaćenog iznosa nakon što ste mu dali naknadni razumni rok za ispunjenje ugovora.

   • Obavijestili ste trgovca o jednostranom raskidu, što je s povratom uplaćenog iznosa?
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Prodaja na daljinu (Kupnja putem interneta, telefona ili prezentacija)
    3. Obavijestili ste trgovca o jed...
    Obavijestili ste trgovca o jednostranom raskidu, što je s povratom uplaćenog iznosa? :

    Trgovac Vam mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana vratiti uplaćeni iznos, međutim, tek nakon što mu proizvod bude vraćen odnosno nakon što ste trgovcu poslali dokaz o povratu proizvoda na adresu trgovca ili nakon što trgovac proizvod sam preuzme.

    U suprotnom, uputite pisani prigovor trgovcu i upozorite ga na navedena prava koja imate temeljem članka 76. stavka 3. Zakona o zaštiti potrošača.  

   • U slučaju jednostranog raskida ugovora, koje su Vaše obveze?
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Prodaja na daljinu (Kupnja putem interneta, telefona ili prezentacija)
    3. U slučaju jednostranog raskida...
    U slučaju jednostranog raskida ugovora, koje su Vaše obveze?:
    Vaša obveza je vratiti trgovcu proizvod što prije a najkasnije u roku od 14 dana.
    • Ako Vas je trgovac obavijestio da snosite troškove dostave
    • vratite proizvod u roku od 14 dana od dana kad ste obavijestili trgovca o jednostranom raskidu, o vlastitom trošku!
    • Ako Vas trgovac nije obavijestio da snosite troškove dostave ili je pristao sam snositi troškove dostave
    • vratite proizvod u roku od 14 dana od dana kad ste obavijestili trgovca o jednostranom raskidu, na trošak trgovca! Ukoliko trgovac ne preuzme robu, sačuvajte račun i dokaz o dostavi kako biste mogli tražiti povrat troškova dostave od trgovca!
   • Ako ste naručili robu izrađenu po Vašoj specifikaciji, imate li pravo na jednostrani raskid?
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Prodaja na daljinu (Kupnja putem interneta, telefona ili prezentacija)
    3. Ako ste naručili robu izrađenu...
    Ako ste naručili robu izrađenu po Vašoj specifikaciji, imate li pravo na jednostrani raskid?:
    U slučaju kupnje proizvoda koji se izrađuje po specifikaciji potrošača (primjerice, izrada namještaja po mjeri ili po Vašim željama), u tom slučaju nemate pravo na jednostrani raskid ugovora.
     
   • Imate li pravo na jednostrani raskid ugovora u slučaju rezervacije hotelskog ili drugog turističkog smještaja?
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Prodaja na daljinu (Kupnja putem interneta, telefona ili prezentacija)
    3. Imate li pravo na jednostrani ...
    Imate li pravo na jednostrani raskid ugovora u slučaju rezervacije hotelskog ili drugog turističkog smještaja?:

    U slučaju rezervacije hotelskog, apartmanskog ili drugog smještaja koji nije namijenjen stanovanju, nemate pravo na jednostrani raskid ugovora.

  • Korištenje usluge
   1. Vaša situacija je vezana za:
   2. Korištenje usluge
   Radi se o:
   • Financijske usluge i bankarske usluge
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Korištenje usluge
    3. Financijske usluge i bankarske usluge
    Vrsta:
    • Leasing
     1. Vaša situacija je vezana za:
     2. Korištenje usluge
     3. Financijske usluge i bankarske usluge
     4. Leasing
     Leasing:
     • Ima li posao leasinga predviđenu opciju kupnje objekta leasinga?
     • Ako se radi o poslu financijskog leasinga primatelj leasinga ima opciju kupnje. Kod posla operativnog leasinga opcija kupnje nije ugovorena ali isto tako nema zapreke da nakon redovnog isteka ugovora primatelj kupi objekt leasinga po tržišnoj cijeni.
     • Ima li primatelj leasinga pravo slobodnog izbora osiguratelja objekta leasinga?
     • Leasing društvo je vlasnik objekta leasinga i ono samo određuje osiguravatelja objekta leasinga. Međutim, kod sklapanja ugovora s potrošačima Hanfa smatra da leasing društvo treba uzeti u obzir odredbe Zakona o zaštiti potrošača radi prava na njihovu pravnu zaštitu i zaštitu gospodarskih interesa.
     • Što je ostatak vrijednosti u ugovoru o operativnom leasingu?
     • Ostatak vrijednosti objekta leasinga predstavlja sporazumom utvrđenu vrijednost objekta leasinga po isteku ugovora o operativnom leasingu uz napomenu da isti nije i ne predstavlja ugovorenu otkupnu vrijednost objekta leasinga nakon isteka ugovora o leasingu.
    • Faktoring
     1. Vaša situacija je vezana za:
     2. Korištenje usluge
     3. Financijske usluge i bankarske usluge
     4. Faktoring
     Faktoring:
     • Što može biti predmet faktoringa?
     • Predmet faktoringa su postojeće i/ili buduće, nedospjele, cijele ili djelomične novčane tražbine proizašle s osnove isporuke dobara i/ili pružanja usluga od strane poslovnih subjekata u tuzemstvu i u inozemstvu
    • Investicijski fondovi
     1. Vaša situacija je vezana za:
     2. Korištenje usluge
     3. Financijske usluge i bankarske usluge
     4. Investicijski fondovi
     Investicijski fondovi:
     • Koje sve naknade plaćam društvu za upravljanje investicijskim fondovima?
     • Naknade koje društvo za upravljanje naplaćuje ulagatelju u UCITS fond (otvoreni fond s javnom ponudom) ograničene su na ulaznu i izlaznu naknadu i one su određene prospektom fonda. Prilikom izdavanja ili otkupa udjela UCITS fonda ulagatelju se naplaćuje cijena udjela te ulazna i izlazna naknada, kada je to primjenjivo. Te se naknade iskazuju odvojeno od cijene udjela, a mogu biti prihod društva za upravljanje ili UCITS fonda. Postoje i naknade koje društvo za upravljanje naplaćuje UCITS fondu – riječ je o naknadi za upravljanje i s time povezanim troškovima, a dopušteno je naplaćivati i naknadu vezanu uz prinos UCITS fonda. Plaćanje tih naknada kontrolira depozitar UCITS fonda i one se navode u prospektu fonda. Osim toga, u prospektu UCITS fonda moraju biti jasno određeni uvjeti za naplatu naknada, visina naknada i način njihova izračuna, kao i mogućnost sniženja ili nenaplaćivanja neke od naknada na temelju odluke društva za upravljanje. Što se tiče alternativnih investicijskih fondova, tu je situacija drugačija i prvenstveno se trebaju proučiti pravila fonda u kojima moraju biti navedeni opis svih vrsta naknada te troškova i izdataka i njihovih maksimalnih iznosa, koje ulagatelji mogu snositi izravno ili neizravno te jasan i nedvosmislen opis obračuna naknada. To su prvenstveno ulazna i izlazna naknada, zatim naknada koja ovisi o prinosu i dr.
     • Treba li me društvo za upravljanje obavijestiti o promjenama naknada ili strategije ulaganja investicijskog fonda?
     • U pravilu da. Naime, Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom propisuje koje se promjene prospekta smatraju bitnima – to su one promjene koje se predlažu s namjerom: promjene ulaznih naknada, godišnjih naknada za upravljanje ili izlaznih naknada, koje mogu rezultirati većim troškovima za ulagatelje; promjene elemenata vezanih uz ulaganja UCITS fonda; promjene profila rizičnosti UCITS fonda, sklonosti prema riziku i sposobnosti nosivosti rizika; promjene politike isplate prihoda ili dobiti UCITS fonda imateljima udjela i/ili; produljenja trajanja ili skraćivanja trajanja UCITS fonda, kada je on osnovan na određeno vrijeme. Osim toga društvo je dužno svim ulagateljima poslati obavijest o bitnim promjenama prospekta i to u roku od sedam dana od dana zaprimanja odobrenja Hanfe. U roku od 40 dana od dana objave obavijesti na svojim mrežnim stranicama, svi ulagatelji mogu tražiti otkup udjela bez plaćanja izlazne naknade.
    • Mirovinski fondovi
     1. Vaša situacija je vezana za:
     2. Korištenje usluge
     3. Financijske usluge i bankarske usluge
     4. Mirovinski fondovi
     Mirovinski fondovi:
     • Mogu li prijeći iz jednog obveznog mirovinskog fonda u drugi (kojim upravlja drugo mirovinsko društvo)?
     • Možete prijeći u mirovinski fond kojim upravlja drugo mirovinsko društvo - ako je od prethodne promjene mirovinskog fonda prošlo više od 14 dana, bez obzira je li prethodna promjena posljedica promjene mirovinskog fonda s obzirom na kategoriju, a kojim upravlja isto mirovinsko društvo ili promjene mirovinskog fonda kojim upravlja drugo mirovinsko društvo. U slučaju promjene mirovinsko društvo će vam, u prve tri godine članstva, naplatiti naknadu za izlaz. Ako želite sami izabrati ili promijeniti mirovinski fond, morate to obaviti prijavom REGOS-u, na temelju koje postajete član novoizabranog mirovinskog fonda.
     • Mogu li promijeniti kategoriju obveznog mirovinskog fonda (A, B, C)?
     • Da, kategoriju fonda možete mijenjati jednom godišnje - u kalendarskom mjesecu u kojemu ste rođeni, i to unutar istog mirovinskog društva. Prilikom promjene kategorije mirovinskog fonda ne naplaćuje se naknada za izlaz.
     • Mogu li raspolagati svojim novcem u mirovinskom fondu?
     • Sredstva na vašem osobnom računu su vaša osobna imovina. No, na njih nemate pravo do umirovljenja. Ta sredstva ne mogu biti predmet ovrhe ili osiguranja protiv vas niti dio vaše stečajne ili likvidacijske mase, niti mogu biti predmetom ovrhe ili osiguranja protiv depozitara ili bilo koje druge osobe te ne ulaze u stečajnu ili likvidacijsku masu depozitara ili bilo koje druge osobe. Ne možete ih dati u zalog niti prenijeti u korist ikoga drugoga. Svaka takva radnja ništetna je.
    • Tržište osiguranja
     1. Vaša situacija je vezana za:
     2. Korištenje usluge
     3. Financijske usluge i bankarske usluge
     4. Tržište osiguranja
     Tržište osiguranja:
     • Koje su posljedice neplaćanja premije životnog, odnosno neživotnog osiguranja?
     • Opće odredbe koje se odnose na posljedice neplaćanja premije kod ugovora o osiguranju propisane su člankom 937. Zakona o obveznim odnosima (NN, br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15), a člankom 969. istog Zakona propisane su posljedice neplaćanja premije kod ugovora o osiguranju osoba (osiguranje života i osiguranje od nesretnog slučaja). Posljedice neplaćanja premije trebale bi biti navedene u pripadajućim uvjetima osiguranja, a ako nisu istaknute  ili su u suprotnosti s navedenim odredbama Zakona o obveznim odnosima, primjenjuje se Zakon o obveznim odnosima.
     • Na koji način mogu raskinuti ugovor o osiguranju?
     • Odredbe vezane uz mogućnost raskida ugovora o osiguranju definirane su odredbama Zakona o obveznim odnosima (NN, br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18) i uvjetima osiguranja konkretnog ugovora o osiguranju. Uvjeti osiguranja sastavni su dio police osiguranja, a distributer osiguranja ih je dužan uručiti ugovaratelju osiguranja prije sklapanja ugovora.
     • Što je otkupna vrijednost police životnog osiguranja i smije li njezina vrijednost biti manja od iznosa uplaćene premije?
     • Sukladno odredbama članka 978. Zakona o obveznim odnosima (NN, br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18) na zahtjev ugovaratelja osiguranja života sklopljenog za cijeli život osiguranika, osiguratelj mu je dužan isplatiti otkupnu vrijednost police, ako su do tada plaćene barem tri godišnje premije. Društvo za osiguranje dužno je prije sklapanja ugovora o osiguranju života obavijestiti ugovaratelja osiguranja i o tablicama otkupne vrijednosti. Otkupna vrijednost police životnog osiguranja smije biti manja od iznosa uplaćene premije. Visina otkupne vrijednosti police životnog osiguranja ovisi o broju godina u kojima je uplaćivana premija osiguranja. Naime, što je broj godina u kojima je uplaćivana premija osiguranja veći, to će i otkupna vrijednost police osiguranja biti veća.
     • Nezadovoljan sam odlukom društva za osiguranje o osnovanosti odštetnog zahtjeva ili odlukom o visini štete
     • U skladu sa člankom 378. Zakona o osiguranju (Narodne novine broj 30/15 i 112/18), zainteresirane osobe iz članka 375. točaka 1. i 2. Zakona o osiguranju imaju pravo podnijeti pritužbu društvu za osiguranje u odnosu na pružanje usluga osiguranja, odnosno u odnosu na izvršenje obveza iz ugovora o osiguranju, a zainteresirane osobe iz članka 375. točke 3. Zakona o osiguranju imaju pravo podnijeti prigovor društvu za osiguranje u izvansudskom postupku rješavanja sporova. Društvo za osiguranje dužno je pisano odgovoriti na pritužbu, odnosno prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja pritužbe, odnosno prigovora. Ukoliko smatrate da su povrijeđena Vaša prava, zaštitu svojih prava možete pokušati ostvariti mirnim putem (primjerice, pred Centrom za mirenje Hrvatskog ureda za osiguranje) ili podnošenjem tužbe nadležnom sudu.
    • Tržište kapitala
     1. Vaša situacija je vezana za:
     2. Korištenje usluge
     3. Financijske usluge i bankarske usluge
     4. Tržište kapitala
     Tržište kapitala:
     • Kupio/la sam određen broj dionica kojima je od dana moje kupnje pala vrijednost. Mogu li se obratiti Fondu za zaštitu ulagatelja?
     • Svako ulaganje na tržištu kapitala povezano je s određenim rizikom te je poželjno da se svaki potencijalni ulagatelj prije donošenja odluke o ulaganju upozna s mogućim rizicima te se informira i o poslovanju izdavatelja u čiji vrijednosni papir ulaže. Fond za zaštitu ulagatelja, kojim upravlja Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., ne pokriva gubitak kojeg ulagatelji ostvare ulaganjem na tržištu kapitala, već samo osigurava tražbine klijenata prema članu Fonda (npr. investicijskom društvu), koje taj član nije u mogućnosti isplatiti i/ili vratiti svom klijentu zbog toga što je nad njim otvoren stečajni postupak ili zato što je Hanfa utvrdila kako je kod člana Fonda nastupila nemogućnost ispunjavanja obveza prema klijentima.
     • Što je skrbnički račun?
     • Skrbnički račun je račun vrijednosnih papira na kojem skrbnik na temelju odgovarajućeg pravnog posla vodi pozicije vrijednosnih papira u ime i za račun treće osobe. Skrbnički račun može biti na ime, zbirni skrbnički račun i skrbnički račun pod zaporkom. Imatelj vrijednosnih papira na skrbničkom računu uvijek je osoba za čiji račun se vrijednosni papiri drže ili se njima upravlja.
     • U medijima sam primijetio/la reklame i natpise za trgovanje forexom, CFD-ovima i binarnim opcijama. Želio bih trgovati na ovaj način, pogotovo jer obećavaju i mogućnost velike zarade. Je li ovakvo trgovanje sigurno ili je u pitanju neka vrsta prijevare?
     • Važno je napomenuti kako vas izravno mogu zvati i nuditi vam usluge stranog investicijskog (brokerskog) društva iz Europske unije samo: brokersko društvo iz Europske unije ako je upisano u registar koji vodi Hanfa; podružnica brokerskog društva iz Europske unije na području Republike Hrvatske ako je upisano u registar koji vodi Hanfa, i vezani zastupnik sa sjedištem u Republici Hrvatskoj upisan u registar koji vodi Hanfa. Pri tome, osobe koje vas zovu ne smiju vas nagovarati na trgovanje i uplatu novca za trgovanje niti vam obećavati velike zarade. Takvo postupanje je protuzakonito.
    • Krediti
     1. Vaša situacija je vezana za:
     2. Korištenje usluge
     3. Financijske usluge i bankarske usluge
     4. Krediti
     Krediti:
     • Imam li pravo na informiranje o kreditu prije ugovaranja kredita?
     • Prije ugovaranja kredita, banke su obvezne potrošaču uručiti personalizirani Europski standardizirani informativni obrazac. Obrazac sadrži informacije o glavnim obilježjima kredita (vrsti, iznosu, trajanju, vrsti kamatne stope), o iznosu i načinu obračuna nominalne i efektivne kamatne stope, učestalosti i broju anuiteta ili rata, primjer i utjecaj na otplatu u slučaju porasta promjenjive kamatne stope, primjer i utjecaj na otplatu u slučaju povećanja tečaja ukoliko je kredit u stranoj valuti ili vezan valutnom klauzulom itd. Zbog svoje standardizirane forme i opsega informacija koji nam pruža, Europski standardizirani informativni obrazac nudi i mogućnost usporedbe kredita iste vrste kod različitih kreditnih institucija. Uručenjem obrasca, banka ispunjava zakonsku obvezu informiranja, no korisnik uvijek ima pravo od zaposlenika banke zatražiti dodatna razjašnjenja u slučaju nejasnoća u pogledu sadržaja obrasca, odnosno uvjeta kredita. Izuzetno je važno da potrošač iskoristi sve mogućnosti za dobivanje potrebnih informacija kako bi mogao donijeti kompetentnu financijsku odluku, za koju u svakom trenutku može preuzeti i osobnu odgovornost.
     • Imam li pravo zatražiti otplatni plan za trajanja ugovora o kreditu?
     • Za trajanja ugovora o kreditu potrošač ima pravo u svakom trenutku zatražiti     izdavanje otplatnog plana. Ako je riječ o stambenom potrošačkom kreditu, potrošač ima pravo i na izračun efektive kamatne stope na dan izdavanja otplatnog plana te na informaciju o ukupno plaćenoj glavnici, kamatama i troškovima, specifikaciju uplata i pregled promjena kamatnih stopa po kreditu.
     • Kako mogu saznati stanje svojega kreditnog (i štednog) računa?
     • Banka je dužna, najmanje jednom godišnje, bez naknade obavijestiti potrošača o stanju njegova kredita ili depozita.
     • Mora li banka bezuvjetno odobriti moratorij kredita po zahtjevu potrošača?
     • Moratorij kredita ili mirovanje kreditne obveze pod određenim unaprijed definiranim uvjetima nije isključivo pravo, te ga banka može ili ne mora odobriti potrošačima.
     • Kada se plaća naknada za prijevremeni povrat kredita?
     • Ako je potrošački kredit ugovoren prije 2010. godine, naknada za prijevremeno djelomično ili ispunjenje obveze iz kredita u cijelosti, naplaćuje se sukladno važećim tarifama naknada banke s kojom je konkretan kredit ugovoren dok su, za potrošačke kredite ugovorene nakon 01.01.2010. godine, propisana određena ograničenja. Konkretno, nije dopuštena naplata naknade za prijevremeni povrat kredita ukoliko se potrošački kredit prijevremeno otplaćuje u vrijeme kada se primjenjuje promjenjiva kamatna stopa. Ukoliko je kredit ugovoren s fiksnom kamatnom stopom, dopuštena je naplata naknade ali pod određenim uvjetima i maksimalnim iznosima (Iznos naknade ne smije premašiti 1% iznosa kredita koji se prijevremeno otplaćuje ako je razdoblje između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu dulje od godine dana. Ako je to razdoblje kraće od godine dana, iznos naknade ne smije biti veći od 0,5% iznosa kredita koji se ranije otplaćuje). Osim toga, kod stambenih potrošačkih kredita ugovorenim nakon 20.10.2017. godine, nije dopuštena naplata naknade za prijevremeni povrat kredita.
     • Smije li banka prodati moj kredit?
     • Prema važećim propisima banka ima pravo prenijeti svoje potraživanje na trećega, zaključivanjem ugovora o prijenosu potraživanja (kredita). Za ustup potraživanja nije potreban pristanak dužnika, ali je ustupitelj, odnosno banka dužna o tome obavijestiti dužnika. S ustupljenim potraživanjem (kreditom) na novog vjerovnika prelaze i sva sporedna prava kao što su pravo na kamate, založna prava i dr., a novi vjerovnik ima prava i obveze kao dotadašnji vjerovnik (banka) pa može, između ostalog, pokušati naplatiti svoje potraživanje na načine koje smatra primjerenima, ali uz obvezu da potrošača ne dovede u nepovoljniji položaj u odnosu na položaj koji je imao kod banke.
    • Računi za plaćanje
     1. Vaša situacija je vezana za:
     2. Korištenje usluge
     3. Financijske usluge i bankarske usluge
     4. Računi za plaćanje
     Računi za plaćanje:
     • Gdje mogu saznati više o pravima i obvezama prije potpisivanja ugovora o računu za plaćanje?
     • Prije otvaranja bilo kojeg, a najčešće tekućeg računa, potpisuje se okvirni ugovor o njegovu korištenju. Takvim se ugovorom dodatno utvrđuju prava i obveze i pružatelja usluge (najčešće banke) i korisnika računa. Dodatne informacije dostupne su u općim uvjetima poslovanja ili se mogu dobiti u neposrednom kontaktu sa zaposlenicima banke, od kojih možete zatražiti objašnjenje svih eventualno nejasnih odredbi. Prije ugovaranja računa za plaćanje potrebno je informirati se i o naknadama koje se za tu ili povezane usluge naplaćuju, a takve informacije možemo pronaći u javno dostupnoj tarifi naknada svake banke. Više o 13 najreprezentativnijih naknada povezanih s računom za plaćanje možete saznati ovdje - https://www.hnb.hr/temeljne-funkcije/platni-promet/usporedba-naknada.
     • Smanjen mi je ili ukinut minus po računu. Što mogu učiniti?
     • Banka vas je dužna obavijestiti najmanje 30 dana prije umanjenja ili ukidanja minusa (dopuštenog prekoračenja). Nakon što ste zaprimili obavijest, važno je stupiti u kontakt s pružateljem usluge (bankom) i pokušati dogovoriti obostrano prihvatljiv način servisiranja dugovanja. Osim toga, postoji i pravo otplate dugovanja s osnove ukinutog ili umanjenog minusa u 12 mjesečnih obroka uz kamatnu stopu koju ste imali i na dopušteno prekoračenje, ako nije pokrenut postupak prisilne naplate.
     • Koji iznos može biti rezerviran na mojoj kartici ako točan iznos plaćanja nije unaprijed poznat?
     • Zakon o platnom prometu koji je stupio na snagu 28. srpnja 2018. povećao je zaštitu korisnika platnih usluga u slučaju plaćanja platnom karticom ako točan iznos platne transakcije nije poznat u trenutku kada platitelj daje suglasnost za izvršenje platne transakcije kao što su npr. rezervacija hotela, usluga rent-a-car, plaćanja na automatiziranim stanicama za opskrbu gorivom i sl. U navedenim slučajevima pružatelj platnih usluga smije rezervirati (blokirati) novčana sredstva na računu za plaćanje platitelja samo ako je platitelj dao suglasnost za točan iznos novčanih sredstava koji treba rezervirati. Pružatelj platnih usluga platitelja mora ta novčana sredstva osloboditi bez odgađanja nakon primitka informacije o točnom iznosu platne transakcije, a najkasnije nakon primitka naloga za plaćanje
     • Kako mogu prebaciti račun za plaćanje iz jedne banke u drugu?
     • Potrošač se za uslugu prebacivanja računa treba obratiti banci koju je izabrao kao svoju "novu" banku i ispuniti punomoć sa svim detaljima zatvaranja starog i otvaranja novog računa, a ona potom preuzima sve administrativne zadatke u postupku prebacivanja. Potrošač u punomoći danoj "novoj" banci može zatražiti i uslugu prebacivanja računa, a da pritom ne želi zatvoriti račun u "staroj" banci, drugim riječima, potrošač će u "novoj" banci na novootvorenom računu obavljati svoje poslovanje i sve svoje transakcije, ali će račun u "staroj" banci ostati otvoren. Ako je pak potrošač u punomoći naveo da želi zatvoriti račun, "stara" banka u skladu s punomoći zatvara račun, pod uvjetom da potrošač nema nepodmirenih obveza po tom računu prema "staroj" banci. Ako na računu za plaćanje ima nepodmirenih obveza koje sprječavaju zatvaranje tog računa preko punomoći dane "novoj" banci, "stara" banka dužna je o tome odmah obavijestiti potrošača, kako bi potrošač u izravnoj komunikaciji s bankom dogovorio uvjete i način zatvaranja računa.
     • Koliko iznosi zakonska zatezna kamatna stopa i na što se primjenjuje?
     • Zakonska zatezna kamatna stopa obračunava se na nedopušteno prekoračenje (prekoračenje izvan granica dopuštenog prekoračenja) i na dospjela potraživanja – poput kašnjenja s plaćanjem obveza po kreditu. Zakonska zatezna kamatna stopa izračunava se polugodišnje, kao uvećanje prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu, za tri postotna boda.
     • U kojem roku mogu zatvoriti račun u banci bez plaćanja naknade?
     • Zakonom o platnom prometu koji je stupio na snagu 28. srpnja 2018. rok za besplatan otkaz okvirnog ugovora, koji potrošač ima sklopljen s bankom, skraćen je s 12 na 6 mjeseci. Slijedom toga, korisnik platnih usluga može bez naknade zatvoriti račun za plaćanje u banci nakon proteka roka od 6 mjeseci od dana sklapanja okvirnog ugovora.
    • Štednja
     1. Vaša situacija je vezana za:
     2. Korištenje usluge
     3. Financijske usluge i bankarske usluge
     4. Štednja
     Štednja:
     • Da li je moja štednja isto osigurana u Kreditnim institucijama i Kreditnim unijama?
     • Ključna razlika se ogleda u činjenici da su depoziti građana u kreditnim institucijama osigurani do iznosa od 100.000 EUR po osobi (više možete saznati na stranicama Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka), dok kod oročenih novčanih sredstava građana u kreditnim unijama to nije slučaj. To je prvenstveno iz razloga što je koncept rada kreditnih unija usmjeren na poslovanje s članovima kreditne unije što znači da se ne može ugovoriti depozit ili kredit u kreditnoj uniji ako nisi član te kreditne unije. Svi članovi kreditne unije imaju mogućnost sudjelovati u nadzoru rada i donošenju odluka kao članovi skupštine kreditne unije (jedan glas bez obzira na visinu članskog uloga) dok štediše u kreditnim institucijama nemaju takvu mogućnost.
     • Smiju li kratkoročni depoziti biti ugovoreni uz promjenjivu kamatnu stopu?
     • Na kratkoročne depozite (i kredite) ne smije se ugovarati promjenjiva kamatna stopa. Pod kratkoročnim depozitima podrazumijevaju se oni koji se ugovaraju na rok kraći od 12 mjeseci.
     • Imam li pravo prijevremeno "razročiti" svoju štednju u banci?
     • Potrošač u svakom trenutku ima pravo na raskid ugovora o oročenom depozitu. O visini kamatne stope i eventualnim naknadama koje će se u takvom slučaju primijeniti, potrebno je informirati se prije sklapanja ugovora o oročenom depozitu.
     • Na što pripaziti prije ugovaranja dječje štednje?
     • Dječje štednje namijenjene su djeci i maloljetnicima. Kod takvih oblika štednje račune za korisnike ugovaraju zakonski zastupnici (roditelji ili skrbnici). Kao i kod drugih oblika štednje, potrebno se na vrijeme informirati o načinu ugovaranja, redovnom i prijevremenom roku završetka štednje te pripadajućim naknadama i troškovima. Osim toga, ovdje je važno spomenuti kako postoje i zakonska ograničenja kod isplate sredstava s računa korisnika prije punoljetnosti, o kojima treba voditi računa prije sklapanja ugovora o štednji.
   • Prava putnika u zračnom prometu
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Korištenje usluge
    3. Prava putnika u zračnom promet...
    Prava putnika u zračnom prometu:
    • Let vam je otkazan neposredno prije planiranog vremena polaska.
    • U slučaju otkazivanja leta putnici: imaju pravo na skrb (hrana, piće, hotelski smještaj, prijevoz između zračne luke do mjesta smještaja, 2 besplatna telefonska poziva, telefaks poruke ili elektroničke poruke); imaju pravo na vraćanje prevoznine (ako odustaju od daljnjeg putovanja) ili pravo na preusmjeravanje (ako nastavljaju put); mogu ostvariti pravo na novčanu naknadu (ovisno o razlogu otkazivanja).
    • Uskraćen vam je ukrcaj protivno vašoj volji.
    • U slučaju da vam je prijevoznik uskratio ukrcaj protivno vašoj volji, ostvarujete pravo na: novčanu naknadu; vraćanje prevoznine (ako odustajete od daljnjeg putovanja) ili preusmjeravanje (ako nastavljate put); skrb (hrana, piće, hotelski smještaj, prijevoz između zračne luke do mjesta smještaja, 2 besplatna telefonska poziva, telefaks poruke ili elektroničke poruke).
    • Vaš let kasni s polaskom i dolaskom na konačnu destinaciju.
    • Ako vam let kasni u polasku, ostvarujete pravo na besplatna pića i obroke ukoliko se radi o letu: od 1500 km ili manje, a koji kasni u polasku 2 sata ili više; unutar EU dužem od 1 500 km i za sve ostale letove između 1 500 km i 3 500 km, a koji kasni u polasku 3 sata ili više; za sve ostale letove koji kasne u polasku 4 sata ii više. Ako vam hrana i piće nisu osigurani, potrebno je sačuvati sve račune dodatnih troškova uzrokovanih dužim kašnjenjem kako bi prijevoznik refundirao sve nužne, razumne i odgovarajuće troškove. Što se tiče kašnjenja na konačnu destinaciju, kašnjenjem od najmanje 3 sata putnici ostvaruju pravo na novčanu naknadu.
    • Premješteni ste u niži razred od onog za koji je karta kupljena.
    • Premještaj u niži razred odnosi se na putovanje putnika, suprotno njegovoj volji, u nižem razredu od onog za koji je imao potvrđenu rezervaciju. U slučaju premještaja u niži razred, putnik ostvaruje pravo na povrat dijela iznosa cijene karte, ovisno o dužini leta: 30 % cijene karte za sve letove od 1 500 km i kraće; 50 % cijene karte za sve letove unutar EU duže od 1 500 km, osim za letove između europskog državnog područja država članica i francuskih prekomorskih departmana, i za sve ostale letove između 1 500 km i 3 500 km; 75 % cijene karte za sve letove duže od 3500 km, uključujući letove između europskog državnog područja država članica i francuskih prekomorskih departmana.
    • Novčana naknada.
    • Putnici ostvaruju pravo na novčanu naknadu u slučajevima otkazanog leta, dužeg kašnjenja leta i uskraćenog ukrcaja u iznosu od: 250 EUR za sve letove dužine 1 500 km ili kraće; 400 EUR za sve letove unutar Zajednice, duže od 1 500 km i za sve druge letove dužine između 1 500 km i 3 500 km; 600 EUR za sve letove duže od 3500 km. Ako je do poremećaja došlo zbog izvanrednih okolnosti na koje prijevoznik nije mogao utjecati, isti se može izuzeti od plaćanja novčane naknade.
    • Kome se obratiti u slučaju uskraćenog ukrcaja, dužeg kašnjenja leta, otkazanog leta ili premještaja u nižu klasu?
    • Putnici se u slučaju dužeg kašnjenja leta, otkazanog leta, uskraćenog ukrcaja i premještaja u nižu klasu prvo trebaju obratiti zračnom prijevozniku pisanim putem. Ukoliko ne dobijete odgovor u roku 30 dana ili ostanete nezadovoljni istim, potrebno je obratiti se nadležnom tijelu za provedbu zaštite prava putnika one države u kojoj se poremećaj dogodio. Ako se poremećaj dogodio u polazišnoj zračnoj luci van Europske Unije, možete se obratiti nacionalnom tijelu nadležnom za provedbu zaštite prava putnika u državi članici u kojoj se nalazi odredišna zračna luka. Kontakti svih nadležnih tijela nalaze se na sljedećoj poveznici: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2004_261_national_enforcement_bodies.pdf.
    • Prava osoba sa invaliditetom ili osoba smanjene pokretljivosti prilikom putovanja zrakoplovom.
    • Osobe sa invaliditetom ili osobe smanjene pokretljivosti imaju pravo na besplatnu pomoć u zračnim lukama (na polasku, dolasku, tijekom tranzita) i za vrijeme leta (primjerice: prijevoz invalidskih kolica i prijevoz pasa vodiča za slijepe osobe). Kako bi ostvarile svoja prava, dužne su obavijestiti zračnog prijevoznika o posebnim potrebama najmanje 48 sati prije objavljenog vremena polaska.
   • Elektroničke komunikacije
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Korištenje usluge
    3. Elektroničke komunikacije
    Vrsta:
    • Korištenje usluge
     1. Vaša situacija je vezana za:
     2. Korištenje usluge
     3. Elektroničke komunikacije
     4. Korištenje usluge
     Korištenje usluge:
     • Želite privremeno isključiti svoju terminalnu telekomunikacijsku opremu?
     • Pretplatnik može bez naknade svom operatoru podnijeti pisani zahtjev za privremeno isključenje svoje pretplatničke telekomunikacijske opreme iz javne elektroničke komunikacijske mreže i to najmanje jednom u kalendarskoj godini u trajanju od tri (3) mjeseca. U općim uvjetima poslovanja, operator može odrediti i dulji rok takvog privremenog isključenja. Za vrijeme privremenog isključenja pretplatnik ne plaća mjesečnu ili tromjesečnu naknadu za pristup javnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži, već operator može naplatiti cijenu usluge ponovnog uključenja privremeno isključene pretplatničke telekomunikacijske terminalne opreme, a sukladno važećem cjeniku.
     • Istekao Vam je ugovor s operatorom. Znači li to da će te ostati bez usluge?
     • Nećete ostati bez usluge. Operator je istekom razdoblja obveznog trajanja pretplatničkog ugovora dužan nastaviti pružati ugovorene usluge pod uvjetima ugovorenim pretplatničkim ugovorom te sukladno važećim općim uvjetima i cjeniku. Izuzetak je ukoliko ste sami izričito unaprijed odredili točan dan prestanka ugovora.
     • Operator je promijenio cijenu usluge i ona je za Vas nepovoljnija, a ugovor još uvijek nije istekao. Što možete učiniti?
     • U slučaju kad operator izmijeni cijenu usluge na štetu korisnika, korisnik ima pravo na raskid ugovora bez plaćanja naknade osim u slučaju kad je izmjena cijene posljedica regulatornih obveza, izmjene stope PDV-a ili izmjene veleprodajnih cijena na koje operator nema utjecaj.
     • Operator je promijenio uvjete pružanja usluge i oni su nepovoljni. Promijenili bi operatora, ali ugovor Vam nije istekao. Morate li platiti naknadu za raskid ugovora?
     • U slučaju kad operator izmijeni svoje uvjete poslovanja na štetu korisnika korisnik ima pravo na raskid ugovora bez plaćanja naknade.
     • Pretplatnik je preminuo. Mogu li se nasljednici nastaviti koristiti priključkom? Mora li se u slučaju raskida ugovora platiti naknada ako nije isteklo njegovo obvezno trajanje?
     • Smrću pretplatnika koji je fizička osoba prestaje pretplatnički ugovor. Ako se nakon smrti pretplatnika nasljednici, odnosno članovi zajedničkog kućanstva, nastave koristiti javnim komunikacijskim uslugama sadržanim u njegovom pretplatničkom ugovoru, smatra se da su time izrazili volju za nastavkom pretplatničkog ugovora. U tom slučaju nasljednici ili članovi zajedničkog kućanstva su obvezni od operatora javnih komunikacijskih usluga zatražiti prijenos pretplatničkog ugovora na svoje ime. Operator ne mora omogućiti prijenos pretplatničkog ugovora ukoliko postoje nepodmirena dospjela, a neosporena dugovanja. Ako nasljednici ne žele nastaviti koristiti usluge, potrebno je da o tome obavijeste operatora.
     • Sklopili ste ugovor s operatorom i dugo čekate na uspostavu usluge?  
     • U općim uvjetima operatora naveden je maksimalni rok za uspostavu usluge. Nakon isteka roka za aktivaciju usluge imate pravo na raskid ugovora bez plaćanja naknade.
     • Odlučili ste se za prijenos broja kod drugog operatora. Broj je prenesen sa zakašnjenjem. Imate li pravo na naknadu i kako je ostvariti?
     • Imate! Svaki korisnik ima pravo na naknadu u slučaju nepravovremenog prijenosa broja, u iznosu od 10 kn za svaki započeti sat nepravovremenog prijenosa broja po zahtijevanom broju. Iznos naknade se obračunava za najviše 15 dana nepravovremenog prijenosa broja. Zahtjev za isplatom naknade podnosi se u pisanom obliku novoizabranom operatoru, najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršenog prijenosa broja. U slučaju odbijanja zahtjeva za isplatom naknade, možete podnijeti prijavu inspektoru elektroničkih komunikacija u HAKOM-u.
     • Što za korisnika znači promjena vezana uz pozive i SMS poruke iz Hrvatske prema zemljama EU koja je stupila na snagu 15. svibnja 2019.?
     • Stupanjem na snagu Uredbe o međunarodnim pozivima i SMS porukama, propisana najviša dopuštena cijena međunarodnih poziva za privatne korisnike iz bilo koje nepokretne ili pokretne mreže u Republici Hrvatskoj prema zemljama EU-a. Navedenom uredbom smanjene su cijene međunarodnih poziva i SMS poruka, odnosno cijene za pozive ne mogu biti veće od 1,76 kn/min i cijena SMS-a ne može biti veća od 0,55 kn/SMS. Ovakvom izmjenom uvelike se smanjuju troškovi za korisnika koji koristi uslugu međunarodnih poziva prema zemljama EU. Detalje vezane za navedenu temu možete naći na poveznici.
    • Prodaja na daljinu
     1. Vaša situacija je vezana za:
     2. Korištenje usluge
     3. Elektroničke komunikacije
     4. Prodaja na daljinu
     Prodaja na daljinu:
     • Ponuđen Vam je ugovor s operatorom u trgovačkom centru (u stanu, na ulici, …). Potpisali ste i naknadno utvrdili da niste dobili točne informacije?
     • Sklopili ste ugovor izvan poslovnih prostora operatora. Potrošač (korisnik) ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostora operatora u roku od 14 dana. Rok počinje teći od dana sklapanja ugovora. Ukoliko potrošač nije obaviješten na propisani način o pravu na raskid ugovora, pravo na raskid prestaje po isteku 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora.
     • Prihvatili ste telefonsku ponudu operatora za novi ugovor. Što to znači?
     • Pristajanjem na ponudu putem telefona sklapate ugovor na daljinu te ćete o ugovorenoj usluzi dobiti obavijest o sklopljenom ugovoru na trajnom mediju. Nakon primitka te pisane obavijesti korisnik mora dati potvrdu svoje suglasnosti na način kako je to propisano u obavijesti, a čime se smatra da je taj ugovor u konačnici i sklopljen. U roku od 14 dana od davanja te potvrde, ne navodeći posebno razloge za to, korisnik još uvijek ima pravo na raskid takvog ugovora, o čemu također mora biti obaviješten na obavijesti. Ukoliko korisnik nije obaviješten na propisani način o tom pravu na raskid ugovora, pravo na raskid prestaje po isteku 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora.
    • Ugovorni odnosi
     1. Vaša situacija je vezana za:
     2. Korištenje usluge
     3. Elektroničke komunikacije
     4. Ugovorni odnosi
     Ugovorni odnosi:
     • Potpisali ste ugovor s operatorom. Što to znači za Vas?
     • Prava i obveze iz pretplatničkog odnosa između operatora i pretplatnika uređuju se njihovim međusobnim ugovorom (pretplatnički ugovor) te moraju biti u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), podzakonskim propisima, objavljenim općim uvjetima poslovanja, posebnim uvjetima korištenja usluge i cjenikom operatora, te posebnim propisima. Prije zasnivanja pretplatničkog odnosa, pretplatnici imaju pravo na detaljno pojašnjenje svih odredbi ugovora. Pretplatnički ugovor čine zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa, opći uvjeti poslovanja, cjenik i posebni uvjeti korištenja. Prije potpisivanja zahtjeva potrebno je dobro pročitati posebne uvjete korištenja usluge koja se ugovara, a koji se mogu dobiti na prodajnom mjestu operatora ili pročitati na njihovoj internetskoj stranici.
     • Na što trebate paziti prilikom potpisa ugovora?
     • Prije potpisa ugovora pretplatnik ima pravo na pojašnjenje svih njegovih odredbi. Provjerite, jeste li zaprimili dokumente koji čine pretplatnički ugovor (opći i posebni uvjeti za ugovorene usluge, cjenik...), odnosno jeste li upućeni na koji način iste možete preuzeti? Obratite pozornost na sve što je napisano sitnim slovima te obavezno zatražite pojašnjenje svih nejasnih odredbi pretplatničkog ugovora. Potrebno je pročitati opće uvjete poslovanja, posebne uvjete korištenja usluge za koju sklapate ugovor, cjenik te ostale relevantne informacije o usluzi.
     • Može li se ranije raskinuti ugovor sklopljen na određeno vremensko razdoblje?
     • Pretplatnik u svakom trenutku može raskinuti ugovor. Pretplatničkim ugovorom može se utvrditi da u slučaju kad se ugovor raskida prije isteka predviđenog roka trajanja pretplatnik mora platiti naknadu za raskid koja može biti: mjesečna naknada za ostatak trajanja ugovora ili naknada u visini ostvarenog popusta na proizvode i usluge ako je povoljnija za korisnika. Nadalje, ukoliko je uz pretplatnički ugovor sklopljen i dodatni ugovor o kupovini uređaja uz obročnu otplatu, uz naknadu za prijevremeni raskid ugovora, naplatit će se dodatno iznos za preostale neplaćene rate kupljenog uređaja.
     • Mora li Vas operator obavijestiti o isteku ugovora s obveznim trajanjem? Smije li operator bez Vašeg pristanka produžiti ugovor na još dvije godine?
     • Nije propisana obveza operatora da obavijesti korisnika o isteku razdoblja obveznog trajanja ugovora. Nakon isteka obveznog trajanja korisnik ima pravo u svakom trenutku raskinuti ugovor bez ikakve naknade. Šutnja korisnika prilikom isteka ugovora ne može se ni na koji način smatrati pristankom na novi ugovor s obveznim trajanjem. Ako korisnik ne želi izgubiti svoj korisnički broj nego ga želi koristiti kod drugog operatora, potrebno je umjesto raskida ugovora podnijeti zahtjev za prijenos broja i zahtjev za aktivaciju usluge kod novog operatora.
     • Operator krši odredbe ugovora ili ne ispunjava ugovorene obveze. Što možete učiniti?
     • U slučaju kada operator nije u mogućnosti ispuniti ugovornu obvezu u skladu s općim uvjetima poslovanja, pretplatnik ima pravo na raskid pretplatničkog ugovora bez naknade, osim dospjelog dugovanja za pružene usluge. Ukoliko navedeno operator nije pisano potvrdio, predlažemo da podnesete pisani prigovor/reklamaciju/zahtjev za rješavanje spora, a kako bi nemogućnost korištenja usluga bila jasno utvrđena.
     • Koristite usluge u promotivnom razdoblju, no ne želite ih zadržati?
     • Operatori mogu nuditi svoje usluge na način da uključe određeno promotivno razdoblje korištenja. Tom prilikom, korisnik ako ne želi u konačnici tu uslugu, prije isteka promotivnog razdoblja može raskinuti ugovor, ukoliko je tako operator i odredio u svojoj ponudi. U tom slučaju, ako se ugovor raskine prije isteka promotivnog roka, potrošač neće morati plaćati nikakve penale.
     • Dobili ste usmenu informaciju o sadržaju ugovora na prodajnom mjestu operatora koja ne odgovara stvarnom stanju?
     • Relevantne su samo pisane informacije navedene u zahtjevu za zasnivanje pretplatničkog odnosa / pretplatničkom ugovoru što uključuje opće uvjete poslovanja, posebne uvjete korištenja usluge za koju sklapate ugovor, cjenik te ostale pisane informacije o usluzi.
     • Imate ugovor s obveznim trajanjem, a selite na drugu adresu. Što možete učiniti?
     • Ukoliko selite na novu adresu možete od operatora zatražiti preseljenje priključka na tu novu adresu. Ako operator to može učiniti, Vi ćete biti spojeni i nastavit ćete koristiti usluge do isteka ugovora ili do trenutka kad ćete se odlučiti raskinuti ugovor unatoč naknadi za prijevremeni raskid. Ako operator nema tehničkih mogućnosti za preseljenje priključka na novu adresu, do raskida ugovora ne bi došlo Vašom krivnjom te biste u tom slučaju imali pravo na raskid ugovora bez naplate naknade. Činjenica opravdanog preseljenja priključka dokazuje se potvrdom o promjeni prebivališta/boravišta koju Vam može izdati nadležna policijska uprava.
    • Kvaliteta i računi
     1. Vaša situacija je vezana za:
     2. Korištenje usluge
     3. Elektroničke komunikacije
     4. Kvaliteta i računi
     Kvaliteta i računi:
     • Ispostavljen Vam je preveliki račun za usluge. Što možete učiniti?
     • Morate podnijeti pisani prigovor operatoru, slijedeći proceduru koju možete naći na poveznici.
     • U kojem roku operator mora obaviti popravak?
     • Rok za popravak nije propisan. Međutim, za svaki kvar u djelokrugu odgovornosti operatora koji traje dulje od 24 sata imate pravo na umanjenje mjesečne ili tromjesečne naknade za pristup komunikacijskom sustavu, razmjerno duljini trajanja kvara.
     • Imate prekide na internetskoj vezi ili je pristup internetu spor i otežan? Kako ćete znati da imate brzinu interneta koju ste ugovorili?
     • Brzinu interneta možete na objektivan način izmjeriti putem alata HAKOMetar koji je dostupan na internetskoj stranici HAKOM-a (www.hakom.hr). Rezultati mjerenja su neophodan dokaz uz prigovor koji možete podnijeti Vašem operatoru na kakvoću internet usluge. Minimalna brzina interneta u nepokretnoj mreži koju Vam je operator dužan pružiti treba biti najmanje 70% od maksimalne (oglašavane) brzine širokopojasnog pristupa internetu ili kao maksimalna brzina prethodno nižeg maloprodajnog paketa (uzima se što je povoljnije za korisnika).
  • Mjeriteljstvo, homologacija motornih vozila i plemenite kovine
   1. Vaša situacija je vezana za:
   2. Mjeriteljstvo, homologacija motornih vozila i plemenite kovine
   Radi se o:
   • Zakonita mjerila i zakonsko mjeriteljstvo
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Mjeriteljstvo, homologacija motornih vozila i plemenite kovine
    3. Zakonita mjerila i zakonsko mj...
    Zakonita mjerila i zakonsko mjeriteljstvo:
    • Kako temeljem ovjerenih oznaka prepoznati je li mjerilo unutar propisanog ovjerenog razdoblja?
    • Za različita zakonita mjerila propisana su različita ovjerena razdoblja. Stoga se određena mjerila ovjeravaju u drugačijim razdobljima, (npr. etilometri-uređaji za mjerenje udjela etilnog alkohola u izdahu ispitanika imaju ovjerno razdoblje od 1 godine, a npr. agregati za istakanje goriva na benzinskim postajama imaju ovjerno razdoblje od 2 godine, dok se komunalna mjerila ovjeravaju svakih nekoliko godina (npr. vodomjeri svakih 5 godina, brojila električne energije koja se koriste u kućanstvima svakih 12 godina). Ovjereno razdoblje za redovno ovjeravanje mjerila kojima je ovjereno razdoblje dulje od 1 godine počinje teći od prvoga dana kalendarske godine koja slijedi iza godine u kojoj je ovjeravanje. Više o zakonitim mjerilima i zakonskom mjeriteljstvu.
    • Što korisnik zakonitog mjerila u uporabi može učiniti ako sumnja u njegovu ispravnost?
    • S obzirom na to da je vlasnik zakonitog mjerila odgovoran za njegovu tehničku ispravnost i točnost mjernih rezultata, korisnik koji sumnja u ispravnost mjerila ima pravo podnijeti pisanu predstavku vlasniku predmetnoga mjerila. Temeljem takve pisane predstavke vlasnik mjerila dužan je Državnom zavodu za mjeriteljstvo, podnijeti zahtjev za izvanrednim ispitivanjem mjerila (Capraška 6/II, Zagreb, pisarnica@dzm.hr). Ovlašteni mjeritelj Zavoda na temelju podnesenoga zahtjeva pristupa izvanrednom ispitivanju mjerila te izdaje izvješće o izvanrednom ispitivanju, kojim se utvrđuje zadovoljava li mjerilo propisane mjeriteljske zahtjeve. Vlasnikom obračunskog komunalnog mjerila u uporabi temeljem kojeg se utvrđuje cijena toplinske energije, električne energije, vode ili plina smatra se pravna ili fizička osoba koja prodaje toplinsku energiju, električnu energiju, vodu ili plin.
    • Što su pretpakovine?
    • Pretpakovina je kombinacija proizvoda i pojedinačne ambalaže u koju je proizvod zapakiran. Pretpakirani proizvod je proizvod stavljen u ambalažu bilo koje vrste bez nazočnosti kupca, a količina proizvoda sadržana u ambalaži ima neku unaprijed određenu vrijednost i ne može se mijenjati ili podvrgavati vidljivim preinakama bez otvaranja ambalaže. Propisani mjeriteljski zahtjevi kojima moraju udovoljavati pretpakovine koje se stavljaju na tržište primjenjuju se na pretpakovine koje sadrže proizvode namijenjene prodaji u jedinicama sa stalnim nazivnim količinama punjenja koje nisu manje od 5 g ili 5 ml niti veće od 10 kg ili 10 l.
    • Koje su zakonski propisane oznake koje se moraju nalaziti na pretpakovini?
    • Na ambalaži pretpakovina koje se stavljaju na tržište mora biti vidljivo, lako čitljivo i neizbrisivo označena propisana nazivna količina punjenja u zakonitim mjernim jedinicama. Nazivna količina (nazivna masa ili nazivni obujam) sadržaja pretpakovine je masa ili obujam označen na pretpakovini, tj. ona količina proizvoda koju bi pretpakovina trebala sadržavati. Pretpakovine mogu biti označene i oznakom sukladnosti “℮” (malo slovo e) čije su dimenzije i izgled točno propisani, pa se samo oznaka odgovarajuće veličine i izgleda može staviti na pretpakovinu. Oznaka “℮” mora imati visinu od barem 3 mm i biti postavljena u istom vidnom polju kao i oznaka nazivne mase ili nazivnog obujma.
    • Mogu li pretpakovine imati iznos mase ili obujma manji od naznačenog na pretpakovini?
    • Mogu. Međutim, u prosjeku stvarni sadržaj ne smije biti manji od naznačene vrijednosti na pretpakovini. Primjerice, za pretpakovine od 100 g, dopušteno je negativno odstupanje iznosi 4,5 g. To znači da će jedan potrošač dobiti pretpakovinu čija će masa biti 95,5 g i bit će „ispravna“, dok će drugi potrošač dobiti pretpakovinu čija će masa biti 104,5 g i također će biti ispravna, dok cijela serija pretpakovina u prosjeku ima vrijednost jednaku ili veću od 100 g.
    • Što mogu napraviti ako me kao potrošača „zakidaju“ na vaganju?
    • Sve trgovačke transakcije robe u rasutom stanju (rinfuzi) se u pravilu odvijaju preko neautomatskih vaga razreda točnosti III, i to do 9000 kg (tzv. trgovačkih vaga). Vaga koja se rabi u takvim transakcijama mora biti ovjerena i zadovoljavati propisane tehničke i mjeriteljske zahtjeve. Prilikom procesa vaganja, prijemnik tereta (podloga na koju se stavlja roba) mora biti slobodan (neopterećen), a samo vaganje mora početi od nule. Potrošač prilikom procesa vaganja može dati primjedbe na vaganje, odnosno odbiti dati suglasnost za izvagani teret/ robu.
    • U praksi se često potrošači žale da im trgovci u cijenu proizvoda uračunavaju papir pa se potrošači osjećaju nemoćno, je li to doista tako?
    • Potrošač može prilikom vaganja tražiti da trgovac oduzme papir od vaganja, tj. da „tarira“ masu papira (kada trgovac samo stavi papir na prijemnik tereta, vaga na pokaznom uređaju mora pokazivati nulu ili početak vaganja s papirom na prijemniku tereta mora početi od nule). Ako trgovac ne želi postupiti po zahtjevu potrošača, potrošač može odbiti dati pristanak na sam proces vaganja te izjaviti prigovor trgovcu pozivajući se na nepoštenu trgovačku praksu.
   • Homologacija motornih vozila
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Mjeriteljstvo, homologacija motornih vozila i plemenite kovine
    3. Homologacija motornih vozila
    Homologacija motornih vozila:
    • Za koje se kategorije vozila provodi postupak utvrđivanja sukladnosti (homologacija)?
    • Postupak utvrđivanje sukladnosti (homologacija) pojedinačnog vozila obavezan je (prije prve registracije) za sva motorna, priključna vozila i motocikle / četverocikle koja se koriste na javnim cestama i za poljoprivredna vozila (traktore). Više o homologaciji motornih vozila.
    • Što je to postupak utvrđivanja sukladnosti vozila ili postupak provjere homologacije vozila i tko ga provodi?
    • Postupak utvrđivanja sukladnosti vozila znači provjeru dokumentacije i pregled vozila s ciljem da se utvrdi je li stanje vozila sukladno dokumentaciji i važećim homologacijskim propisima. Preglede temeljem ovlaštenja Državnog zavoda za mjeriteljstvo obavljaju Centar za vozila Hrvatske (CVH) i Hrvatski autoklub (HAK) u ovlaštenim ispitnim mjestima. Završni dokument, potvrda o sukladnosti pojedinačnog vozila između ostalog sadržava i mjerodavan podatak o prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida (CO2) na temelju kojeg će se odrediti iznos posebnog poreza.
    • Koji su dokumenti nužni za pokretanje postupka utvrđivanja sukladnosti vozila?
    • Uz zahtjev za pokretanje postupka (na ispitnom mjestu) prilaže se: izvorni COC dokument (obavezan za nova vozila). Za rabljena vozila, ukoliko nije moguće pribaviti COC dokument, prilaže se potvrda proizvođača ili tehnička specifikacija vozila te prometna dozvola vozila.
    • Što je to COC dokument?
    • Pod pojmom COC dokumenta podrazumijeva se certifikat o sukladnosti (engl. Certificate Of Conformity) izdan sukladno odredbama Pravilnika o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila (Narodne novine, br. 9/10, 56/11, 74/11). COC dokument izdaju isključivo proizvođači vozila a isti sadrži tehničke podatke o predmetnom vozilu kojim se potvrđuje da je ono iz serije vozila koja posjeduju EU homologaciju tipa vozila (WVTA), te da ispunjava homologacijske zahtjeve koji su bili na snazi u vrijeme njegove proizvodnje.
    • Što je to potvrda proizvođača i gdje se može nabaviti?
    • Ako se radi o kupnji rabljenog vozila, za koje nije bilo moguće pribaviti COC dokument, potrebno je pribaviti zamjenski dokument – tzv. potvrdu proizvođača koja sadrži tehničke i homologacijske podatke o predmetnom vozilu. Potvrda proizvođača se može dobaviti od samog proizvođača ili, u Republici Hrvatskoj, od predstavnika proizvođača odnosno ovlaštenog dobavljača vozila. Ako se radi o rabljenom vozilu marke koja u Republici Hrvatskoj nema svog predstavnika odnosno dobavljača, za predmetno vozilo potrebno je pribaviti tehničku specifikaciju. Zahtjev za izdavanje tehničke specifikacije vozila podnosi se Državnom zavodu za mjeriteljstvo ili Centru za vozila Hrvatske.
    • Gdje se može provesti homologacijski pregled / utvrđivanje sukladnosti?
    • Pregled se može obaviti na ispitnom mjestu tj. stanici za tehnički pregled koja ima ispitivače obučene za ovu vrstu provjere. Popis ispitnih mjesta (60–ak širom Republike Hrvatske) u kojima se obavlja postupak utvrđivanja sukladnosti vozila nalazi se na web stranicama ovlaštenih pravnih osoba CVH i HAK-a.
    • Je li moguć uvoz vozila bez europske homologacije?
    • Postupak utvrđivanja sukladnosti vozila koje nemaju europsku homologaciju (najčešće se radi o uvozu tzv. američkih vozila) bitno je drugačiji u odnosu na postupak utvrđivanja sukladnosti vozila koja imaju europsku homologaciju. Prije kupnje takvog vozila preporučuje se kontaktiranje Državnog zavoda za mjeriteljstvo (Capraška 6/II, Zagreb, 01/563 00 65, pisarnica@dzm.hr) ili, u slučaju tzv. američkih vozila, kontaktiranje Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, Miramarska bb, radi dobivanja pouzdane povratne informacije o mogućnostima nesmetanog uvoza. U sklopu postupka utvrđivanja sukladnosti vozila koje nemaju europsku homologaciju, osim uobičajene procedure, u pravilu je potrebno izvršiti i preinake na određenim uređajima i sklopovima na vozilu (svjetla, pokazivači smjera, brzinomjer, itd.), te provesti dodatna tehnička ispitivanja, čemu prethodi izrada tehničkog elaborata.
    • Kako unaprijed provjeriti hoće li vaše vozilo zadovoljiti u postupku utvrđivanja sukladnosti?
    • Prije nego se odlučite za kupovinu obvezno zatražite informacije o tipu i varijanti vozila koje želite kupiti odnosno pokušajte saznati zadovoljava li on propise Republike Hrvatske. Zatražite prodavača da vam pošalje kopiju / skeniranu prometnu dozvolu na temelju koje se može zaključiti hoće li vozilo zadovoljiti na homologacijskom pregledu. Obavijesti o tome vam mogu pružiti: ovlašteni zastupnici proizvođača u Republici Hrvatskoj te sustav stanica za tehnički pregled CVH/HAK koji obavljaju homologaciju (ispitna mjesta).

     
   • Plemenite kovine
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Mjeriteljstvo, homologacija motornih vozila i plemenite kovine
    3. Plemenite kovine
    Plemenite kovine:
    • Što se smatra predmetima od plemenitih kovina?
    • Predmeti od plemenitih kovina su predmeti izrađeni od slitina (legura) platine, zlata i srebra, obuhvaćaju nakit, predmete koje izrađuju zlatari, srebrnari ili urari te ostale predmete izrađene u cijelosti ili djelomično od plemenitih kovina ili njihovih slitina.
    • Kojim oznakama predmet od plemenitih kovina mora biti označen?
    • Predmeti od plemenitih kovina moraju biti označeni oznakom čistoće, znakom proizvođača odnosno dobavljača i državnim žigom.
    • Što je oznaka čistoće?
    • Sadržaj plemenite kovine u slitinama plemenitih kovina izražava se čistoćom koja predstavlja maseni udio plemenite kovine u ukupnoj masi slitine, izražen u tisućitim dijelovima (x/1000) odnosno promilima (‰). Oznaka čistoće je troznamenkasta brojčana vrijednost koja odgovara jednom od propisanih stupnjeva čistoće.
    • Koja je razlika između znaka proizvođača i znaka dobavljača?
    • Znak proizvođača je identifikacijski znak proizvođača kojim proizvođač označuje predmete od plemenitih kovina koje je proizveo, a znak dobavljača je identifikacijski znak dobavljača kojim dobavljač označuje predmete od plemenitih kovina koje je uvezao ili unio sa zajedničkog tržišta na tržište Republike Hrvatske. Rješenje o znaku proizvođača odnosno dobavljača donosi Državni zavod za mjeriteljstvo te vodi evidenciju o izdanim znakovima.
    • Što je karat?
    • Karat je jedinica za čistoću zlata gdje je jedan karat jednak udjelu mase zlata od 1/24 ukupne mase zlata. Naziv dolazi od biljke rogač, naime u antičko doba sjemenke rogača služile su kao jedinica za mjeru vaganja zlata. Čistoća zlata se u prošlosti izražavala u karatima (ct) te se još uvijek neslužbeno dopušta u nekim državama.
     Odnos karata prema tisućitim dijelovima:

     Zlato
     Karat (ct ) Tisućitih (x/1000)
     9 375
     14 585
     18 750
     22 916
     24 999,99
    • Što je državni žig?
    • Državni žig je oznaka čistoće kojom se potvrđuje ispravnost ispitivanog predmeta od plemenite kovine u pogledu vrste plemenite kovine, čistoće i odgovarajućih identifikacijskih oznaka. Utiskuje ga Državni zavod za mjeriteljstvo nakon provedenog ispitivanja predmeta od plemenitih kovina. Ispitivanjem predmeta od plemenitih kovina utvrđuje se sastav, čistoće te identifikacijske oznake na predmetima od plemenitih kovina. Izgled državnih žigova.
    • Što je certifikat o žigosanju koji se prilaže uz predmet od plemenitih kovina?
    • Certifikat o žigosanju za predmete od plemenitih kovina izdaje Državni zavod za mjeriteljstvo u zamjenu za državni žig u slučajevima kada bi se žigosanjem oštetio predmet od plemenitih kovina te ako je zbog tehničkih razloga teško utisnuti državni žig.
    • Kako prepoznati državne žigove na predmetu od plemenitih kovina?
    • Proizvođač odnosno dobavljač predmeta od plemenitih kovina koji izlaže predmete od plemenitih kovina u svom prodajnom prostoru mora na vidljivom mjestu istaknuti slike državnih žigova te kupcima staviti na raspolaganje povećalo kojim se ti žigovi na predmetima mogu raspoznati.
    • Što znači natpis na predmetu od plemenitih kovina „nije žigosan državnim žigom“?
    • Natpis „nije žigosan državnim žigom“ znači da se radi o predmetu od zlata ili srebra mase manje od 3 g (tri grama) koji ne podliježu obveznom ispitivanju i žigosanju državnim žigom.
    • Kome se obratiti u slučaju uočenih nepravilnosti i nedostataka na prodajnom mjestu na kojem su izloženi predmeti od plemenitih kovina?
    • Mjeriteljski inspektori Državnog zavoda za mjeriteljstvo provode inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

Izdvajamo