Sve za potrošače
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je uspostavilo prvi hrvatski središnji portal za potrošače, koji vam u suradnji s ostalim dionicima politike zaštite potrošača omogućuje pregled svih potrošačkih tema i aktualnosti na jednom mjestu.
 
Kupili ste novi uređaj i već ne radi? Rezervirali ste smještaj koji vam je nenadano otkazan? Želite prijaviti opasan proizvod? Imate pritužbu na trgovca?

Pronađite sve potrebne informacije na jednom mjestu i zaštitite svoja potrošačka prava.

Informirajte se o vašoj konkretnoj situaciji kroz interaktivni vodič

  1. Vaša situacija je vezana za:
  • Kupovina robe u tradicionalnoj trgovini
   1. Vaša situacija je vezana za:
   2. Kupovina robe u tradicionalnoj trgovini
   Radi se o:
   • Primijetili ste nedostatak na kupljenom proizvodu
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Kupovina robe u tradicionalnoj trgovini
    3. Primijetili ste nedostatak na ...
    Primijetili ste nedostatak na kupljenom proizvodu :
    • Niste zadržali račun za kupljeni proizvod
    • Račun je dokaz da ste robu kupili od određenog trgovca a što Vam je potrebno radi lakšeg ostvarivanja potrošačkih prava. Međutim, možete dokazati da ste kupili proizvod i na druge načine. Primjerice ako ste robu kupili kartičnim plaćanjem, provjerite da li ste zadržali potvrdu (slip) ili zatražite izvod iz banke o provedenoj transakciji. Bitno je da se iz takvog izvoda može utvrditi koji proizvod ste kupili. Primjerice, iznos transakcije morao bi odgovarati cijeni proizvoda. Ako je riječ o kupovini robe zajedno s ugovaranjem određene usluge, primjerice ugovorili ste pretplatu i pritom kupili novi mobitel kao dokaz, pozovite se na datum sklapanja ugovora s operaterom.
    • Imate račun za kupljeni proizvod
    • Ako posjedujete važeći jamstveni list uputite pisani prigovor trgovcu i pozovite se na Vaša prava koja možete ostvariti putem jamstvenog lista. Ako ne posjedujete važeći jamstveni list ili proizvod nije pod jamstvom, ukoliko se nedostatak pojavio unutar 6 mjeseci od kupnje, tada uputite pisani prigovor trgovcu i pozovite se na odredbe Zakona o obveznim odnosima vezane uz odgovornost za materijalne nedostatke i tražite popravak ili zamjenu proizvoda. Ukoliko trgovac nije u mogućnosti u razumnom roku popraviti ili zamjeniti proizvod imate pravo na povrat novca odnosno raskid ugovora. Obratite pažnju da u prvih 6 mjeseci od kupnje, trgovac koji tvrdi da proizvod nije imao nedostatak mora to i dokazati! Osim toga, dobro je znati da je trgovac dužan snositi troškove dostave robe s nedostatkom kako bi se nedostatak otklonio na servisu. Ukoliko se nedostatak pojavio nakon 6 mjeseci, a unutar dvije godine od kupnje, tada uputite pisani prigovor trgovcu i pozovite se na odredbe Zakona o obveznim odnosima vezane uz odgovornost za materijalne nedostatke i tražite popravak ili zamjenu proizvoda. Ukoliko trgovac nije u mogućnosti u razumnom roku popraviti ili zamjeniti proizvod imate pravo na povrat novca odnosno raskid ugovora. U ovom slučaju potrošač mora dokazati da kupljeni proizvod ima nedostatak, međutim treba napomenuti da se navedeno ne odnosi na situaciju u kojoj je potrošač svojim nemarom prouzročio nedostatak na proizvodu. 
   • Proizvod ste reklamirali u trgovini u kojoj ste ga kupili i dobili odgovor: "Mi smo to prodali i nemamo ništa s tim. Obratite se ovlaštenom servisu ili dobavljaču."
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Kupovina robe u tradicionalnoj trgovini
    3. Proizvod ste reklamirali u trg...
    Proizvod ste reklamirali u trgovini u kojoj ste ga kupili i dobili odgovor: "Mi smo to prodali i nemamo ništa s tim. Obratite se ovlaštenom servisu ili dobavljaču.":
    Ovakvo postupanje trgovca je pogrešno.
    Odgovornost za materijalni nedostatak proizvoda u roku od dvije godine je na trgovcu. Potrošač podnosi Prigovor na mjestu kupnje proizvoda, a ne kod dobavljača, proizvođača ili servisera.
    Trgovac je dužan ispuniti svoje obveze vezano uz proizvod s materijalnim nedostatkom.
   • Zvali ste u trgovinu radi reklamacije. Rečeno vam je da proizvod odnesete ili pošaljete u servis o svom trošku
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Kupovina robe u tradicionalnoj trgovini
    3. Zvali ste u trgovinu radi rekl...
    Zvali ste u trgovinu radi reklamacije. Rečeno vam je da proizvod odnesete ili pošaljete u servis o svom trošku:
    Ovakvo postupanje trgovca je pogrešno.
    Ukoliko se matrijalni nedostatak pojavio na proizvodu u roku od dvije godine ili u jamstvenom roku, obveza je trgovca da o svom trošku prenese proizvod do mjesta gdje se treba popraviti, odnosno zamijeniti te popravljeni odnosno zamijenjeni proizvod vratiti potrošaču. 
   • U zakonskom roku predali ste proizvod na popravak. Prošlo je dosta vremena, a nemate nikakvu povratnu informaciju.
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Kupovina robe u tradicionalnoj trgovini
    3. U zakonskom roku predali ste p...
    U zakonskom roku predali ste proizvod na popravak. Prošlo je dosta vremena, a nemate nikakvu povratnu informaciju. :
    • Zvali ste trgovaca te Vas je obavijestio da imaju rok za popravak 45 dana.
    • Ovakvo postupanje trgovca je pogrešno. Zakon ne predviđa rok od 45 dana za popravak, već razumni rok, koji se određuje temeljem svih okolnosti određenog slučaja, odnosno, cijeneći sve okolnosti vezane za neispravan proizvod odnosno proizvod s materijalnim nedostatkom. Sukladno načelu savjesnosti i poštenja trgovac je dužan popravak napraviti što je prije moguće. Ako trgovac u razumnom roku nije u mogućnosti popraviti proizvod tada je obavezan predati novi proizvod, odnosno ukoliko to nije moguće potrošač ima pravo na povrat novca odnosno raskid ugovora. 
   • Predali ste proizvod na popravak pri kraju jamstvenog roka. Što ako se nakon isteka jamstvenog roka ponovi kvar?
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Kupovina robe u tradicionalnoj trgovini
    3. Predali ste proizvod na poprav...
    Predali ste proizvod na popravak pri kraju jamstvenog roka. Što ako se nakon isteka jamstvenog roka ponovi kvar? :

    U slučaju manjeg popravka, jamstveni rok se produljuje za onoliko koliko je potrošač bio lišen uporabe proizvoda. Kada se zbog neispravnosti vrši zamjena ili bitni popravak proizvoda, jamstveni rok počinje ponovno teći od zamjene. U slučaju da je zamijenjen ili popravljen samo dio proizvoda, jamstveni rok počinje teći samo za taj dio.

   • Unaprijed ste platili dio ili ukupnu cijenu proizvoda, vrijeme isporuke je prošlo, a proizvod niste dobili
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Kupovina robe u tradicionalnoj trgovini
    3. Unaprijed ste platili dio ili ...
    Unaprijed ste platili dio ili ukupnu cijenu proizvoda, vrijeme isporuke je prošlo, a proizvod niste dobili:

    Trgovac je dužan ispuniti ugovor o kupoprodaji bez odgađanja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora, osim ako se niste drugačije dogovorili, primjerice, da je rok isporuke proizvoda u roku 60 dana.

    Ukoliko je prošlo 30 dana od dana sklapanja ugovora, pravo na raskid ugovora (povrat novca) imate nakon što ste trgovcu pružili mogućnost da ispuni ugovor u naknadnom primjerenom roku.
    Važno je napomenuti da ako trgovac nije ispunio ugovor, dužan je vratiti potrošaču uplaćeni predujam uvećan za zakonske zatezne kamate, računajući od dana primitka predujma do dana isplate, što je moguće prije, a najkasnije u roku od sedam dana od dana raskida ugovora.

   • Kupili ste proizvod, ne sviđa vam se te ga želite zamijeniti
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Kupovina robe u tradicionalnoj trgovini
    3. Kupili ste proizvod, ne sviđa ...
    Kupili ste proizvod, ne sviđa vam se te ga želite zamijeniti :

    U ovakvom slučaju kada se ne radi o proizvodu koji ima materijalni nedostatak nego se potrošač predomislio u vezi kupljenog proizvoda, trgovac nije dužan napraviti zamjenu ili povrat novca za proizvod.

    Međutim, trgovac može djelujući u skladu s dobrom poslovnom praksom, udovoljiti želji potrošača i zamijeniti ispravan proizvod.
    Važno je da se potrošač unaprijed informira o poslovnoj praksi trgovca po tom pitanju.

    Napominjemo da se navedeno ne odnosi na proizvode kupljene izvan poslovnih prostorija trgovca ili na daljinu (internet, telefon, prezentacije i sl.), gdje potrošač ima pravo predomisliti se u roku od 14 dana.

   • U prodavaonici nema robe čija se prodaja oglašava u medijima
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Kupovina robe u tradicionalnoj trgovini
    3. U prodavaonici nema robe čija ...
    U prodavaonici nema robe čija se prodaja oglašava u medijima :

    Opisano postupanje trgovca moglo bi imati elemente nepoštene poslovne prakse, te ju možete prijaviti tržišnoj inspekciji Državnog inspektorata: adresa Šubićeva 29, 10000 Zagreb ili putem elektroničke pošte na prijave@mingo.hr.

   • Proizvod ste kupili na sniženju ili akcijskoj prodaji, trgovac tvrdi da nemate pravo reklamirati materijalni nedostatak proizvoda
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Kupovina robe u tradicionalnoj trgovini
    3. Proizvod ste kupili na sniženj...
    Proizvod ste kupili na sniženju ili akcijskoj prodaji, trgovac tvrdi da nemate pravo reklamirati materijalni nedostatak proizvoda:

    Ovakva poslovna praksa trgovca je pogrešna.
    Pravo na reklamaciju vezano uz materijalni nedostatak imate za svaki proizvod, bez obzira je li kupljen na sniženju, akcijskoj prodaji ili rasprodaji. Nemate pravo na reklamaciju onog nedostatka na koji ste bili upozoreni i zbog kojeg je proizvod bio snižen.

   • Situacije u kojima imate prigovor na cijenu proizvoda
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Kupovina robe u tradicionalnoj trgovini
    3. Situacije u kojima imate prigo...
    Situacije u kojima imate prigovor na cijenu proizvoda :
    • Cijena u trgovini ne odgovara cijeni na reklami, u letcima…
    • Provjerite cijenu robe. Cijena može biti istaknuta na proizvodu ili na polici. Trgovac je dužan pridržavati se istaknute maloprodajne cijene. Ako cijena u trgovini ne odgovara cijeni istaknutoj na oglasima trgovca, možete tražiti trgovca prodaju proizvoda po oglašavanoj cijeni pozivajući se na čl. 7. st. 7. Zakona o zaštiti potrošača.  Ako trgovac odbije to učiniti, možete mu podnijeti pisani prigovor.
    • Cijena na blagajni ne odgovara cijeni istaknutoj na robi ili na polici
    • U slučaju kada je cijena robe različita od cijene istaknute na samoj robi ili na prodajnom mjestu, trgovac Vam je dužan prodati robu po cijeni koja je istaknuta na robi ili na polici. Ako trgovac to odbije, podnesite mu pisani prigovor u kojem ćete se pozvati na čl. 7. st. 7. Zakona o zaštiti potrošača koji propisuje da je trgovac dužan pridržavati se maloprodajne cijene.
    • Cijena je snižena, no primijetili ste da je prije sniženja, redovna cijena bila niža
    • Ako trgovac provodi sniženja na način da navodi da je prije sniženja, redovna cijena bila viša, a to nije bio slučaj, riječ je o nepoštenoj poslovnoj praksi trgovca koja je zabranjena. Nepoštenu poslovnu praksu trgovca možete prijaviti tržišnoj inspekciji Državnog inspekotrata na adresu Šubićeva 29, 10000 Zagreb ili putem elektroničke pošte na prijave@mingo.hr .
   • Kupili ste proizvod uz koji još dobivate proizvod gratis, ali vam se čini da ga, s obzirom na cijenu, niste dobili besplatno
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Kupovina robe u tradicionalnoj trgovini
    3. Kupili ste proizvod uz koji jo...
    Kupili ste proizvod uz koji još dobivate proizvod gratis, ali vam se čini da ga, s obzirom na cijenu, niste dobili besplatno :

    U slučajevima kada trgovac komunicira s potrošačem na način da stvara dojam  da potrošač kupnjom proizvoda dobiva još jedan proizvod gratis, tada zaista taj proizvod za potrošača mora biti besplatan. Ako s obzirom na ukupnu cijenu proizvoda smatrate da to nije slučaj, možete podnijeti prijavu tržišnoj inspekciji Državnog inspektorata na adresu Šubićeva 29, 10000 Zagreb ili putem elektroničke pošte na prijave@mingo.hr .

  • Prodaja na daljinu (Kupnja putem interneta, telefona ili prezentacija)
   1. Vaša situacija je vezana za:
   2. Prodaja na daljinu (Kupnja putem interneta, telefona ili prezentacija)
   Radi se o:
   • Roba koju ste kupili je neispravna
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Prodaja na daljinu (Kupnja putem interneta, telefona ili prezentacija)
    3. Roba koju ste kupili je neispr...
    Roba koju ste kupili je neispravna:
    • Imate važeći jamstveni list 
    • Uputite pisani prigovor trgovcu i pozovite se na Vaša prava koja imate iz jamstvenog lista.
    • Nemate važeći jamstveni list ili roba nije pod jamstvom
    • Ukoliko se nedostatak pojavio unutar 6 mjeseci od kupnje, u tom slučaju uputite pisani prigovor trgovcu i pozovite se na odredbe Zakona o obveznim odnosima vezane uz odgovornost za materijalne nedostatke i tražite popravak ili zamjenu proizvoda! Ukoliko trgovac nije u mogućnosti u razumnom roku popraviti ili zamjeniti proizvod imate pravo na povrat novca odnosno raskid ugovora. Obratite pažnju da u prvih 6 mjeseci od kupnje, trgovac koji tvrdi da proizvod nije imao nedostatak mora to i dokazati! Osim toga, dobro je znati da je trgovac dužan snositi troškove dostave robe s nedostatkom kako bi se nedostatak otklonio. Ukoliko se nedostatak pojavio nakon 6 mjeseci, a unutar dvije godine od kupnje, tada uputite pisani prigovor trgovcu i pozovite se na odredbe Zakona o obveznim odnosima vezane uz odgovornost za materijalne nedostatke i tražite popravak ili zamjenu proizvoda. Ukoliko trgovac nije u mogućnosti u razumnom roku popraviti ili zamjeniti proizvod imate pravo na povrat novca odnosno raskid ugovora. U ovom slučaju potrošač mora dokazati da kupljeni proizvod ima nedostatak, međutim treba napomenuti da se navedeno ne odnosi na situaciju u kojoj je potrošač svojim nemarom prouzročio nedostatak na proizvodu. 
   • Naručili ste robu, no predomislili ste se, a trgovac ne prihvaća povrat
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Prodaja na daljinu (Kupnja putem interneta, telefona ili prezentacija)
    3. Naručili ste robu, no predomis...
    Naručili ste robu, no predomislili ste se, a trgovac ne prihvaća povrat :
    • Ako Vas je trgovac obavijestio o pravu na raskid u roku od 14 dana
    • uputite pisani prigovor trgovcu i upozorite ga da, sukladno članku 72. stavku 1. Zakona o zaštiti potrošača imate pravo na jednostrani raskid ugovora bez navođenja razloga u roku od 14 dana od dostave robe.
    • Obratite pažnju na to da li snosite troškove dostave!
    • Ako Vas trgovac nije obavijestio o pravu na raskid u roku od 14 danauputite pisani prigovor trgovcu i upozorite ga da, sukladno članku 73. stavku 1. Zakona o zaštiti potrošača imate pravo na jednostrani raskid ugovora bez navođenja razloga u roku od 12 mjeseci od isteka roka za raskid ugovora od 14 dana od dostave proizvoda. Obratite pažnju na to da li snosite troškove dostave!
   • Cijena koju ste platili ne odgovara cijeni koja je istaknuta prilikom narudžbe robe
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Prodaja na daljinu (Kupnja putem interneta, telefona ili prezentacija)
    3. Cijena koju ste platili ne odg...
    Cijena koju ste platili ne odgovara cijeni koja je istaknuta prilikom narudžbe robe:

    Uputite pisani prigovor trgovcu i upozorite ga da, sukladno članku 57. stavku 3. Zakona o zaštiti potrošača predugovorna obavijest  (koje uključuju i cijenu) čini sastavni dio ugovora koji ste sklopili s trgovcem putem interneta i da se ne može mijenjati, osim ako se stranke izričito drukčije nisu dogovorile.
    Trgovac je dužan pridržavati se istaknute cijene proizvoda. Inzistirajte na cijeni koja je bila istaknuta prilikom narudžbe.

   • Naručili ste proizvod koji vam nikad nije dostavljen
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Prodaja na daljinu (Kupnja putem interneta, telefona ili prezentacija)
    3. Naručili ste proizvod koji vam...
    Naručili ste proizvod koji vam nikad nije dostavljen:

    Obratite se trgovcu, možete mu dati naknadni rok za dostavu, ako ne dostavi robu, tražite povrat uplaćenog iznosa!

    Trgovac je dužan ispuniti ugovor o kupoprodaji bez odgađanja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora, osim ako se niste drugačije dogovorili, primjerice, da je rok isporuke proizvoda u roku 60 dana.

    Ukoliko Vam trgovac nije isporučio proizvod u dogovorenom roku, imate pravo raskinuti ugovor i tražiti povrat uplaćenog iznosa nakon što ste mu dali naknadni razumni rok za ispunjenje ugovora.

   • Obavijestili ste trgovca o jednostranom raskidu, što je s povratom uplaćenog iznosa?
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Prodaja na daljinu (Kupnja putem interneta, telefona ili prezentacija)
    3. Obavijestili ste trgovca o jed...
    Obavijestili ste trgovca o jednostranom raskidu, što je s povratom uplaćenog iznosa? :

    Trgovac Vam mora bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana vratiti uplaćeni iznos, međutim, tek nakon što mu proizvod bude vraćen odnosno nakon što ste trgovcu poslali dokaz o povratu proizvoda na adresu trgovca ili nakon što trgovac proizvod sam preuzme.

    U suprotnom, uputite pisani prigovor trgovcu i upozorite ga na navedena prava koja imate temeljem članka 76. stavka 3. Zakona o zaštiti potrošača.  

   • U slučaju jednostranog raskida ugovora, koje su Vaše obveze?
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Prodaja na daljinu (Kupnja putem interneta, telefona ili prezentacija)
    3. U slučaju jednostranog raskida...
    U slučaju jednostranog raskida ugovora, koje su Vaše obveze?:
    Vaša obveza je vratiti trgovcu proizvod što prije a najkasnije u roku od 14 dana.
    • Ako Vas je trgovac obavijestio da snosite troškove dostave
    • vratite proizvod u roku od 14 dana od dana kad ste obavijestili trgovca o jednostranom raskidu, o vlastitom trošku!
    • Ako Vas trgovac nije obavijestio da snosite troškove dostave ili je pristao sam snositi troškove dostave
    • vratite proizvod u roku od 14 dana od dana kad ste obavijestili trgovca o jednostranom raskidu, na trošak trgovca! Ukoliko trgovac ne preuzme robu, sačuvajte račun i dokaz o dostavi kako biste mogli tražiti povrat troškova dostave od trgovca!
   • Ako ste naručili robu izrađenu po Vašoj specifikaciji, imate li pravo na jednostrani raskid?
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Prodaja na daljinu (Kupnja putem interneta, telefona ili prezentacija)
    3. Ako ste naručili robu izrađenu...
    Ako ste naručili robu izrađenu po Vašoj specifikaciji, imate li pravo na jednostrani raskid?:
    U slučaju kupnje proizvoda koji se izrađuje po specifikaciji potrošača (primjerice, izrada namještaja po mjeri ili po Vašim željama), u tom slučaju nemate pravo na jednostrani raskid ugovora.
     
   • Imate li pravo na jednostrani raskid ugovora u slučaju rezervacije hotelskog ili drugog turističkog smještaja?
    1. Vaša situacija je vezana za:
    2. Prodaja na daljinu (Kupnja putem interneta, telefona ili prezentacija)
    3. Imate li pravo na jednostrani ...
    Imate li pravo na jednostrani raskid ugovora u slučaju rezervacije hotelskog ili drugog turističkog smještaja?:

    U slučaju rezervacije hotelskog, apartmanskog ili drugog smještaja koji nije namijenjen stanovanju, nemate pravo na jednostrani raskid ugovora.

  • Korištenje usluge - u izradi
   1. Vaša situacija je vezana za:
   2. Korištenje usluge - u izradi
   Radi se o:

Izdvajamo