Tko je potrošač?


Potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.
 

A što ako, primjerice kupujem robu preko firme ili obrta?


U tom slučaju na Vas se ne primjenjuju odredbe o zaštiti potrošača.
 

Što znači da potrošač „sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti“?


Primjeri za to su mnogobrojni, od slučaja kada potrošač kupuje proizvode, traži obavljanje neke usluge (primjerice krojačke usluge, frizerske usluge i sl.), kada sklapa ugovor s operatorom, kada sklapa ugovor o osiguranju, isto tako i pri korištenju javnih usluga (opskrba električnom energijom, opskrba plinom, opskrba toplinskom energijom i slično) 
 

Tko je trgovac?


„Trgovac“ je bilo koja osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u okviru svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, uključujući i osobu koja nastupa u ime ili za račun trgovca. Tako se trgovcem smatra onaj trgovac koji prodaje proizvode, ali i onaj koji pruža uslugu kao što je kozmetička usluga, frizerska, krojačka i sl. Trgovcem se smatra i pružatelji javnih usluga (operatori elektroničkih komunikacija, pružatelj usluge toplinske energije, električne energije i slično), pružatelji turističkih usluga (turističke agencije) i drugih usluga (postolari, vodoinstalateri i slično).

Treba istaknuti da je trgovac osoba s kojom potrošač ulazi u neki ugovorni odnos. Primjerice, kod kupnje mobitela – potrošač je u ugovornom odnosu s trgovcem kod kojeg je kupio mobitel. U slučaju da se kasnije pojavi neki materijalni nedostatak na mobitelu, potrošač se za popravak ili neki drugi zahtjev obraća izravno trgovcu kod kojeg je kupio mobitel. Tako primjerice, potrošač će se sa svojim zahtjevima za popravak proizvoda, obratiti trgovcu kod kojeg je kupio proizvod, a ne serviseru, jer serviser nije u ugovornom odnosu s potrošačem.

 


Posljednja izmjena: 19.03.2019.