Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača savjetodavno je tijelo Vlade Republike Hrvatske i jedno je od važnijih nositelja politike zaštite potrošača koje čine predstavnici državnih tijela nadležnih za područje zaštite potrošača, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske udruge poslodavaca, trgovačkog suda, udruga za zaštitu potrošača, jedinica lokalne  samouprave i neovisni stručnjaci iz područja zaštite potrošača.

Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača sudjeluje u izradi Nacionalnog programa za zaštitu potrošača kao i izradi Izvješća o ostvarivanju mjera i aktivnosti utvrđenih Nacionalnim programom za proteklo razdoblje, a isto tako inicira izmjene i dopune postojećih te donošenje novih propisa u području zaštite potrošača, te na taj način aktivno sudjeluje u kreiranju politike zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj.

Također, Nacionalno vijeće raspravlja o aktualnim potrošačkim pitanjima s ciljem bolje zaštite potrošačkih prava. Kroz rasprave s predstavnicima tijela koja u svome djelokrugu uređuju pojedina područja zaštite potrošača, neovisnim stručnjacima iz pojedinih područja te predstavnicima udruga za zaštitu potrošača utječe se na osiguravanje viših standarda zaštite prava potrošača kroz sve sektorske politike.

Posljednja izmjena: 23.11.2020.