Predsjednicom Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača imenovana je Nataša Mikuš Žigman, predstavnica ministarstva nadležnog za zaštitu potrošača.

Za članove Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača, imenovani su:
– Nina Čulina, predstavnica ministarstva nadležnog za zaštitu potrošača
– Branka Augustinović, predstavnica ministarstva nadležnog za zaštitu potrošača
– Danijela Marković Krstić, predstavnica ministarstva nadležnog za zaštitu potrošača
– Ana Uroda Rogoznica, predstavnica ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša i energetiku
– Suzana Leko, predstavnica ministarstva nadležnog za financije
– mr. sc. Jasna Divić, predstavnica ministarstva nadležnog za more, promet i infrastrukturu
– dr. sc. Sanja Kolarić Kravar, predstavnica ministarstva nadležnog za poljoprivredu
– Edita Brkić, predstavnica ministarstva nadležnog za pravosuđe
– Damir Hrastinski-Kliček, predstavnik ministarstva nadležnog za unutarnje poslove
– Danijela Osrečak Perić, predstavnica ministarstva nadležnog za turizam
– Biserka Gregurek, predstavnica ministarstva nadležnog za zdravstvo
– Darko Tot, predstavnik ministarstva nadležnog za znanost i obrazovanje
– Vedrana Filipović-Grčić, predstavnica Državnog inspektorata
– Marina Lovrić, predstavnica Državnog inspektorata
– Miro Križan, predstavnik Agencije za elektroničke medije
– Ivana Cestarić, predstavnica Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo
– Ivan Mučnjak, predstavnik Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
– mr. sc. Lidija Hočurščak, predstavnica Hrvatske energetske regulatorne agencije
– Božidar Ister, predstavnik Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti
– Snježana Levar, predstavnica Hrvatske narodne banke
– Ivona Bačelić Grgić, predstavnica Hrvatske gospodarske komore
– Suzana Kolesar, predstavnica Hrvatske obrtničke komore
– Sanja Smoljak Katić, predstavnica Hrvatske udruge poslodavaca
– Vladimir Šimić, predstavnik Vijeća za vodne usluge
– Davor Pustijanac, predstavnik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske
– prof. dr. sc. Marko Baretić, predstavnik akademske zajednice
– doc. dr. sc. Paula Poretti, predstavnica akademske zajednice
– Ana Knežević, predstavnica udruge za zaštitu potrošača
– Vlado Biljarski, predstavnik udruge za zaštitu potrošača
– Sanja Keretić, predstavnica udruge za zaštitu potrošača.
 
Odluku o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača možete pronaći na poveznici:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_06_57_1075.html

Rješenje o imenovanju predsjednice i dijela članova Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača možete pronaći na poveznici:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_10_104_2085.html

Odluka o odabiru predstavnika udruga za zaštitu potrošača u Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača

Rješenje o razrješenju dijela članova Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača možete pronaći na poveznici:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_04_45_902.html

Rješenje o imenovanju dijela članova Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača možete pronaći na poveznici:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_04_45_903.html

Odluka o odabiru predstavnika udruga za zaštitu potrošača u Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača

Posljednja izmjena: 30.04.2021.