Tko je zeleni potrošač?

 
U vrijeme kada se suočavamo sa posljedicama klimatskih promjena i pojavom novog virusa važno je da svaki pojedinac krene od sebe i svojih postupaka i razmisli na koje sve načine može doprinijeti zaštiti okoliša. Između ostalog, svatko od nas može promijeniti svoju osobnu potrošnju na način da odabere proizvode koji su proizvedeni na održiv način, odnosno da odabere proizvode koji su dobiveni uporabom manje količine resursa i sa smanjenim negativnim utjecajem na okoliš i klimu.

Tako tijela javne uprave kao veliki potrošači na koje prosječno otpada cca 14 % BDP-a godišnje, mogu kroz zelenu javnu naručivati robu, usluge i radove koji tijekom svojeg životnog vijeka imaju manji učinak na okoliš i klimu od robe, usluga i radova s istom osnovnom funkcijom koje bi inače naručili.

Sve informacije o zelenoj javnoj nabavi možete pronaći na nacionalnoj mrežnoj stranici za zelenu javnu nabavu www.zelenanabava.hr.

U isto vrijeme mali kao i veliki potrošači mogu u svakodnevnoj kupovini odabirati one proizvode koji nose različite eko-oznake.

Postoje mnoge eko-oznake koje pomažu kupcima da odaberu održive proizvode i usluge. Najvrjednije eko-oznake su one koje se temelje na objektivnim i transparentnim kriterijima i koje dodjeljuje neovisna treća strana kao što je npr. europska eko-oznaka EU Ecolabel.

Eko-oznaka EU Ecolabel temelji se na znanstvenim informacijama o utjecaju proizvoda na okoliš tijekom njegova cjelokupnog životnog vijeka, od vađenja sirovina, proizvodnje i distribucije do faze uporabe i konačnog odlaganja. Više informacija o EU Ecolabel možete pronaći na facebook profilu „EU Ecolabel Hrvatska“.

Osim znaka EU Ecolabel s aspekta zaštite okoliša vrijedne su i druge eko-oznake kao:
Odabirom proizvoda sa eko-oznakama čuvate okoliš,  klimu i zdravlje te štedite resurse!

Posljednja izmjena: 23.11.2020.