Što je RAPEX?


RAPEX  je sustav brze razmjene službenih obavijesti o mjerama i radnjama glede proizvoda koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost potrošača, ukoliko u zakonodavstvu Europske unije ne postoji poseban propis s istim ciljem. Sustav osigurava brzu razmjenu informacija između država članica i Europske komisije o opasnim proizvodima koji su povučeni i/ili opozvani s europskog tržišta kako bi se poduzele odgovarajuće mjere bilo gdje u Europskoj uniji, čime se osigurava visoka razina sigurnosti potrošača u Europskoj uniji. Trenutno u sustavu osim država članica Europske unije sudjeluju i Island, Lihtenštajn i Norveška. 

Iz djelokruga primjene ovog sustava izuzeti su hrana i hrana za životinje, materijali i predmeti koji dolaze u neposredan dodir s hranom, te lijekovi i medicinski proizvodi jer su isti obuhvaćeni drugim specifičnim sustavima uzbunjivanja.


RAPEX i potrošači


Putem sustava RAPEX omogućeno je potrošačima da se informiraju o opasnim neprehrambenim proizvodima pronađenim na tržištu Europske unije (npr. električni aparati i oprema, motorna vozila, dječja oprema, igračke, kozmetika, odjeća itd.), a koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost potrošača (npr. rizik od ozljeda, požara, rizici povezani s kemikalijama i sl.), kao i za javni interes i sigurnost, uključujući okoliš i sigurnost na radu.

Stoga je Europska komisija, upravo s ciljem podizanja javne svijesti potrošača o sigurnosti proizvoda, na svojim stranicama objavila kratki edukativni video namijenjen potrošačima kojim se ujedno upućuje potrošače da se pregledavajući javno dostupne tjedne izvještaje iz RAPEX-a mogu informirati jesu li proizvodi koje kupuju sigurni, a također se time potiče i gospodarske subjekte da pravovremeno obavijeste nadležna tijela o opasnim proizvodima, odnosno da provjere jesu li proizvodi koje prodaju sigurni.


Opasni proizvodi pronađeni na tržištu Republike Hrvatske


U slučaju proizvoda za koje je utvrđeno da predstavljaju opasnost za zdravlje i sigurnost potrošača, a pronađeni su na tržištu Republike Hrvatske, Državni inspektorat kao nadležno tijelo obavještava javnost o takvim proizvodima objavljujući informacije na poveznici https://dirh.gov.hr/rapex/304.
 


RAPEX i gospodarski subjekti


Gospodarski subjekti odgovorni su za stavljanje samo sigurnih proizvoda na tržište. Kada sazna da je određeni proizvod opasan, gospodarski subjekt (proizvođač/uvoznik/distributer) mora poduzeti hitne mjere kako bi spriječio daljnji rizik za potrošače te mora obavijestiti nadležna tijela o sigurnosnom problemu, jasno navodeći koji je proizvod u pitanju, rizik koji taj proizvod predstavlja te potrebne informacije kako bi se isti pronašao na tržištu. Nadležno tijelo ove podatke zatim prenosi Komisiji i ostalim državama članicama putem sustava RAPEX ako proizvod predstavlja ozbiljan rizik.

U svakoj državi članici EU određeno je nadležno tijelo, odnosno nacionalna kontaktna točka kao mjesto za kontakt s Europskom komisijom i drugim državama članicama kojoj se šalju i od koje se primaju sve službene obavijesti koje se razmjenjuju putem RAPEX-a, pa je tako i u Republici Hrvatskoj kao nadležno tijelo određen središnji ured Državnog inspektorata. 

Stoga, ukoliko na temelju informacija kojima raspolažu, gospodarski subjekti utvrde da je proizvod koji su stavili na tržište i za daljnju distribuciju, opasan za potrošače te da nije sukladan sa propisanim sigurnosnim zahtjevima, temeljem Pravilnika o obavješćivanju o proizvodu koji je opasan za potrošače („Narodne novine“ br. 55/10., 90/10., 109/14.) moraju dostaviti nadležnom tijelu obavijest na propisanom obrascu (OBAVIJEST O OPASNIM PROIZVODIMA) običnom ili elektroničkom poštom na adresu: obavijest-o-proizvodu@dirh.hr.

Gospodarskim subjektima je ujedno ostavljena i mogućnost obavješćivanja o opasnim proizvodima koje su stavili na tržište putem poslovne aplikacije Product Safety Business Alert Gateway dostupne na poveznici https://webgate.ec.europa.eu/gpsd/ sukladno članku 5. stavku 3. Direktive o općoj sigurnosti proizvoda (2001/95/EZ).


 

Posljednja izmjena: 22.07.2020.