Ukoliko na temelju informacija kojima raspolažu, gospodarski subjekti utvrde da je proizvod koji su stavili na tržište i za daljnju distribuciju, opasan za potrošače te da nije sukladan sa propisanim sigurnosnim zahtjevima, temeljem Pravilnika o obavješćivanju o proizvodu koji je opasan za potrošače („Narodne novine“ br. 55/10., 90/10., 109/14.) moraju dostaviti nadležnom tijelu obavijest na propisanom obrascu - OBAVIJEST O OPASNIM PROIZVODIMA običnom ili elektroničkom poštom na adresu: obavijest-o-proizvodu@dirh.hr.

Posljednja izmjena: 22.07.2020.