Nacionalni CERT


Nacionalni CERT je jedan od odjela unutar Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNET kojem se prijavljuju računalno-sigurnosni incidenti na internetu u slučajevima kada se jedna od strana u incidentu nalazi u Hrvatskoj odnosno ako je u .hr domeni ili u hrvatskom IP adresnom prostoru.

Nacionalni CERT osnovan je u skladu sa Zakonom o informacijskoj sigurnosti RH i prema tome Zakonu CERT je nacionalno tijelo za prevenciju i zaštitu od računalnih ugroza sigurnosti javnih informacijskih sustava u Republici Hrvatskoj. Jedna je od njegovih glavnih zadaća usklađivanje postupanja u slučaju sigurnosnih računalnih incidenata na javnim informacijskim sustavima nastalima u Republici Hrvatskoj ili u drugim zemljama i organizacijama kada su povezani s Republikom Hrvatskom.

Korisnici su usluga Nacionalnoga CERT-a svi korisnici javnih informacijskih sustava i korisnici interneta u Republici Hrvatskoj, uključivo i korisnici CARNET-a te davatelji hosting usluge i usluga pristupa internetu (ISP). Korisnici usluga Nacionalnoga CERT-a mogu biti svi korisnici interneta u RH, odnosno rezidentni korisnici, poslovni subjekti, institucije, davatelji pristupa interneta u RH i ostali subjekti koji nisu tijela državne uprave za koje je zadužen ZSIS CERT.

Nacionalni CERT u okviru svojega djelovanja provodi proaktivne i reaktivne mjere. Proaktivnim mjerama djeluje se prije incidenta i drugih događaja koji mogu ugroziti sigurnost javnih informacijskih sustava, a radi sprečavanja ili ublažavanja mogućih šteta. Reaktivnim mjerama djeluje se na incidente u Republici Hrvatskoj te na druge događaje koji mogu ugroziti računalnu sigurnost javnih informacijskih sustava u Republici Hrvatskoj.

Više o Nacionalnom CERT-u na https://www.cert.hr/.
 

Posljednja izmjena: 22.07.2022.