U veljači 2019. godine CARNET-ov Nacionalni CERT pokrenuo je nacionalnu kampanju “Hrvatski naivci” u svrhu osvještavanja javnosti o važnosti kibernetičke sigurnosti te poticanja odgovornog korištenja interneta.

Kampanja je dio projekta „GrowCERT – Jačanje kapaciteta Nacionalnog CERT-a i poboljšanje suradnje na nacionalnoj i europskoj razini“ koji je sufinanciran sredstvima Europske komisije putem Instrumenta za povezivanje Europe (CEF – Connecting Europe Facility).

Nacionalni CERT ovom kampanjom želi potaknuti građane da nauče raspolagati vlastitim podacima na internetu te bezbrižno surfati internetom.

Dodatne informacije o kampanji mogu se  pronaći na stranicama www.cert.hr i www.naivci.hr.

Posljednja izmjena: 18.04.2019.