Želite postaviti upit o potrošačkim pravima ili podnijeti prigovor
Podnesite upit ili predstavku putem Centralnog informacijskog sustava za zaštitu potrošača - http://prijava.mingo.hr/CD/prijava.jsp.

Imate problema prilikom prekogranične trgovine
Kontaktirajte Europski potrošački centar Hrvatska i podnesite pritužbu na eccnet-hr@ec.europa.hr.


Trebate savjet ili pomoć putem telefona
Nazovite besplatni telefon za potrošače 0800 414 414 (radnim danima - ponedjeljkom, srijedom i petkom od 10 do 14 sati).

Ne želite primati promidžbene poruke putem telefona i sms-a
Upišite se u registar „Ne zovi“. Obrazac zahtjeva za upis potrošač može dobiti i u poslovnici operatora i na mrežnim stranicama HAKOM-a.

Niste riješili spor s trgovcem putem pisanog prigovora
Obratite se tijelima za alternativno rješavanje sporova:
1. Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Zagreb, Rooseveltov trg 2, 01/4848615; 01/4848622; mirenje@hgk.hr;
2. Centar za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje, Zagreb, Martićeva 71/I, 01/4696600; 01/4696646; mirenje@huo.hr;
3. Profi Test d.o.o., Centar za mirenje „Medijator“, Bjelovar, Petra Hektorovića 2, 043/231211; 098/240952; medijator@medijator.com.hr;
4. Centar za mirenje pri Hrvatskoj udruzi za medijaciju, Zagreb, Kneza Mislava 12, 01/4811283, hum.mirenje@gmail.com;
5. Sud časti Hrvatske obrtničke komore, Zagreb, Ilica 49/II, 01/4806 666; sud-casti@hok.hr;
6. Centar za mirenje Hrvatske obrtničke komore, Zagreb, Ilica 49/II, 01/4806 617; mirenje@hok.hr.

Zanimaju vas informacije vezane za ovrhu, zastaru i Zakon o obveznim odnosima
Obratite se Ministarstvu pravosuđa srijedom na tel: 01/3714000.

Imate problem s robom ili uslugom koju ste kupili putem interneta
Pritužbu možete podnijeti putem platforme za on-line rješavanje sporova (ODR platforme), više informacija ovdje.

Imate upite vezano uz korištenje usluga kreditnih institucija i platnih usluga
Posjetite mrežne stranice Hrvatske narodne banke www.hnb.hr – Prijavite/pitajte.

Zanimaju vas vaša prava vezano uz elektroničku komunikaciju, poštanske usluge i željeznički promet
Posjetite mrežne stranice Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti www.hakom.hr → Korisnici.

Zanimaju vas informacije o financijskim proizvodima i uslugama
Posjetite mrežne stranice Ministarstva financija www.mfin.hr/hr/financijska-pismenost-potrosaca.

Imate problem vezano uz korištenje usluga u turizmu ili ugostiteljskih usluga
Obratite se Turističkoj inspekciji Državnog inspektorata putem mrežne stranice https://dirh.gov.hr/podnosenje-prijava/83 ili telefona na 01 2375 100.

Imate upit vezano za korištenje toplinske energije, plina ili električne energije
Obratite se Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji putem elektroničke pošte na na adresu hera@hera.hr.

Imate problem vezano za otkazivanje leta ili dužeg kašnjenja leta
Obratite se Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo putem elektroničke pošte na adresu ccaa@ccaa.hr.

Zanimaju li vas informacije o investicijskim ili mirovinskim fondovima, tržištu kapitala, leasingu ili uslugama osiguranja
Obratite se Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga putem elektroničke pošte na adresu info@hanfa.hr.

Imate li upit vezano za mjeriteljstvo, homologaciju vozila i plemenite kovine
Obratite se Državnom zavodu za mjeriteljstvo putem elektroničke pošte na adresu pisarnica@dzm.hr.

Imate li upit vezano za zaštitu svojih osobnih podataka
Obratite se Agenciji za zaštitu osobnih podataka putem elektroničke pošte na adresu azop@azop.hr.

Ukoliko imate upite vezano uz hranu
Obratite se Ministarstvu poljoprivrede 01/6106 913, upiti.gradjana@mps.hr.

Ukoliko trebate informacije vezano za ovršni postupak ili stečaj potrošača
Posjetite mrežne stranice FINA-e www.fina.hr / usluge za građane.

Imate pitanja vezana za ostvarivanje prava s područja osiguranja i osiguravateljskih usluga
Hrvatski ured za osiguranje, telefonski broj pravobraniteljstva u području osiguranja 01/4696636, www.huo.hr.

Imate sumnju u pojavu krivotvorenog lijeka
U slučaju bilo kakve sumnje u pojavu krivotvorenog lijeka, potrebno je obavijestiti HALMED putem adrese elektroničke pošte krivotvorine@halmed.hr.

Sumnjate da se na tržištu ili putem interneta nude na prodaju krivotvoreni ili piratski proizvodi
Obratite se nadležnoj inspekciji Carinske uprave na adresu e-pošte: javnost@carina.hr, pozivom na besplatni broj telefona Operativnog dežurstva Carinske uprave 0800 12 22 te posjetite stranicu http://www.stop-krivotvorinama-i-piratstvu.hr/.


Posljednja izmjena: 08.06.2021.