Opasni proizvodi na tržištu Republike Hrvatske

U slučaju proizvoda za koje je utvrđeno da predstavljaju opasnost za zdravlje i sigurnost potrošača, a nalaze se na tržištu Republike Hrvatske, Državni inspektorat kao nadležno tijelo obavještava javnost o takvim proizvodima objavljujući informacije na poveznici.
 
Potrošači koji su kupili proizvod koji je opasan ili ne ispunjava pretpostavke sigurnosti sukladno uputi u javnoj obavijesti na gore objavljenim poveznicama mogu se radi zaštite svoji prava obratiti trgovcu od kojeg su kupili proizvod.
 

Informacije 

 
  • Živite u državi članici EU-a ili u Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, na Islandu ili u Lihtenštajnu.
  • Poslovni nastan trgovca nalazi se u državi članici EU-a ili u Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, na Islandu ili u Lihtenštajnu.
  • Želite riješiti spor vezan za kupnju robe ili usluge putem interneta.
 

Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb
+385 1 6106 111
javnost@mingor.hr
 
Državni inspektorat
Šubićeva 29
10 000 Zagreb
01 2375 100
pisarnica.dirh@dirh.hr
 
Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15 i 14/19)
Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (NN 121/2016 i 32/19)
Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09139/10, 14/14 i 32/19)
Uredba o određivanju tijela za provedbu Uredbe (EZ-a) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji nacionalnih tijela odgovornih nad provedbom propisa o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača) (NN 84/14, 120/14, 68/18 i 39/19)
Uredba o sustavu brze razmjene službenih obavijesti o proizvodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača (RAPEX) (NN 5/11, 120/14 i 39/19)
 
Datum ažuriranja: 28. listopada 2020.

Posljednja izmjena: 23.11.2020.