Povećanje razine sigurnosti proizvoda i procesa, čuvanje zdravlja i života ljudi te zaštita okoliša kao i promicanje kvalitete proizvoda, procesa i usluga neki su od osnovnih ciljeva normizacije koje aktivno promiče Hrvatski zavod za norme (HZN) kao nacionalno normirno tijelo u Republici Hrvatskoj.
 
Primjena norma uvelike pridonosi gospodarskom razvoju te sociopolitičkoj zaštiti građana, osobito u pogledu zaštite okoliša i potrošača.
Norme su stoga pisane da budu u skladu sa zahtjevima tržišta i da ispunjavaju potrebe krajnjih korisnika, najčešće upravo potrošača koji su u sve većoj mjeri izloženi  globalnoj ponudi proizvoda i usluga.
Norme često utvrđuju svojstva proizvoda i usluga te načine za njihovo mjerenje ili ispitivanje. Predstavnici potrošača mogu uvelike utjecati na ta svojstva kako bi proizvodi i usluge u konačnici bili što kvalitetniji, pouzdaniji, sigurniji i zdraviji za ljude i okoliš. 
To se posebno odnosi na zahtjeve za proizvode široke potrošnje i usluge koje su obuhvaćene normama kao što su to npr. dječja kolica, dječje igračke, oprema za sport i rekreaciju, kućanski uređaji, bankovne kartice pa sve do  novijih područja normizacije kao npr. upravljanje pritužbama kupaca ili usluge povezane s turizmom, vodom za piće ili financijskim planiranjem.
 
Otvorenost procesa izrade norma svim zainteresiranim stranama važan je aspekt normizacije i pritom je mogućnost sudjelovanja samih korisnika/potrošača u normizacijskom procesu izuzetno važna. Predstavnici potrošača tako, osim što mogu utjecati na kvalitetu krajnjih proizvoda ili usluga, mogu i  olakšati njihovu primjenu (npr. sudjelujući u izradi uputa za uporabu proizvoda) odnosno mogu pružiti podatke o sigurnosnim aspektima i osigurati da se oni na ispravan način uzmu u obzir prilikom izrade norma.
 
Više o Hrvatskom zavodu za norme i načinima kako se potrošači mogu uključiti u proces normizacije možete pronaći na internetskim stranicama www.hzn.hr.

Posljednja izmjena: 11.04.2019.