Dana 31. ožujka 2022. održana je 13. sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača .

Na sjednici su se članovi Vijeća kratko osvrnuli na zakonodavne aktivnosti koje su predviđene za 2022. godinu. Nakon donošenja novog Zakona o zaštiti potrošača (“Narodne novine” broj:19/22), koji je u primjeni od 28. svibnja 2022., naglasak je na transpoziciji Direktive o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa potrošača, stoga je u suradnji sa Ministarstvom pravosuđa i uprave krajem 2022. godine predviđeno je donošenje Zakona o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača.

Govora je bilo i o statusu Direktive o potrošačkom kreditiranju,čiji je prijedlog objavljen 30. lipnja 2021., a koja je trenutno u fazi rasprave na radnim tijelima Vijeća EU. Ministarstvo financija kratko je izvijestilo izmjenama koje nova Direktiva predviđa, u okviru zaštite potrošača.

Raspravljalo se i o aktivnostima u okviru Koordinacijskog odbora za prilagodbu gospodarstva i zaštitu potrošača u kontekstu uvođenja eura kao službene valute sa posebnim osvrtom na na aktivnost praćenja maloprodajnih cijena budući predstavlja jednu od ključnih aktivnosti u sprječavanju neopravdanog rasta maloprodajnih cijena i zaštite potrošača.

Usvojen je i Akcijski plan za 2022. godinu, izrađen na osnovi Nacionalnog programa za zaštitu potrošača za razdoblje 2021.- 2024.Posljednja izmjena: 04.05.2022.