Gdje kupiti?

 
 • Isključivo kupovina u ovlaštenim specijaliziranim prodajnim mjestima (ljekarne i specijalizirane prodavaonice za promet na malo medicinskim proizvodima) pruža zaštitu od rizika kupnje medicinskog proizvoda upitne kakvoće, sigurnosti i djelotvornosti.
 • Pojedini medicinski proizvodi mogu se prodavati  izvan ljekarni i specijaliziranih prodavaonica za promet na malo medicinskim proizvodima, a njihov popis nalazi se na internet stranicama HALMED-a.
 • Svi medicinski proizvodi u prometu u Republici Hrvatskoj moraju ispunjavati bitne zahtjeve, imati ocjenu sukladnosti te biti označeni oznakom »CE« istaknutoj na vanjskom pakiranju proizvoda.


Tko je u Republici Hrvatskoj ovlašten za prodaju medicinskih proizvoda na daljinu putem Interneta?

 
 • Prodaju medicinskih proizvoda na daljinu putem Interneta mogu obavljati pravne i fizičke osobe koje obavljaju ljekarničku djelatnost u Republici Hrvatskoj, specijalizirane prodavaonice za promet na malo medicinskih proizvoda i veleprodaje.
 • Informacije o specijaliziranim prodavaonicama koje obavljaju djelatnost prometa medicinskim proizvodima na daljinu putem Interneta dostupne su u Bazi dozvola HALMED-a, odabirom kriterija Medicinski proizvodi i lijekovi na malo i Medicinski proizvodi na malo – kliknite ovdje.
 • Popis pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju ljekarničku djelatnost a prodaju medicinske proizvode na daljinu putem Interneta dostupan je na internetskoj stranici HALMED-a – kliknite ovdje.
 • Internetska stranica putem koje ljekarne i specijalizirane prodavaonice nude medicinske proizvode mora sadržavati sljedeće podatke:
  • naziv i sjedište tvrtke,
  • adresu mjesta s kojeg se nude medicinski proizvodi,
  • ime i prezime vlasnika ili odgovarajuće odgovorne osobe,
  • podatke Agencije za kontakt,
  • poveznicu na internetsku stranicu Agencije s podacima o pravnim i fizičkim osobama koje nude medicinske proizvode na daljinu.

Posljednja izmjena: 23.04.2019.