Koji lijekovi mogu biti u prometu?

 
  • U Republici Hrvatskoj u prometu može biti samo onaj lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet dano od strane Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) ili, za lijekove koji se odobravaju centraliziranim postupkom, odobrenje Europske komisije, lijek koji ima odobrenje za paralelni uvoz ili odobrenje za paralelni promet te lijek koji ima suglasnost HALMED-a za unošenje ili uvoz lijeka za koji nije dano odobrenje za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj.


Gdje kupiti lijek?

 
  • Isključivo na ovlaštenim prodajnim mjestima, odnosno u ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima jer se tamo nalaze provjereni i odobreni lijekovi.
  • Registar ljekarni dostupan je na internetskoj stranici Hrvatske ljekarničke komore – kliknite ovdje.
  • Popis pravnih i fizičkih osoba s dozvolom za promet lijekovima i medicinskim proizvodima na malo koju HALMED izdaje specijaliziranim prodavaonicama dostupan je pretraživanjem Baze dozvola prema kriteriju Medicinski proizvodi i lijekovi na malo – kliknite ovdje.


Tko je u Republici Hrvatskoj ovlašten za prodaju lijekova na daljinu putem Interneta?

 
  • Trenutačno nije dostupna nijedna pravna ili fizička osoba koja nudi lijekove za prodaju na daljinu putem Interneta u Republici Hrvatskoj.
  • Mnogi lijekovi koji se prodaju putem interneta često imaju nedostatke povezane s kakvoćom, djelotvornosti, sigurnosti ili su krivotvoreni te predstavljaju veliki rizik za zdravlje!
  • Prema istraživanju Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) procjenjuje se da je oko 50% lijekova koji se prodaju putem internetskih stranica krivotvoreno!
 

Razlika između bezreceptnih lijekova i dodataka prehrani!

 
  • Dodaci prehrani nisu namijenjeni liječenju bolesti već samo pomažu u održavanju zdravlja. Dodaci prehrani ne podliježu obaveznom postupku davanja odobrenja pri HALMED-u niti praćenju nuspojava, za razliku od bezreceptnih lijekova i lijekova koji se izdaju na recept.
  • Dodaci prehrani nisu regulirani zakonodavstvom lijekova, već zakonodavstvom o hrani i u nadležnosti su Ministarstva zdravstva kojem su subjekti dužni prijaviti sve dodatke prehrani koje stavljaju na tržište Republike Hrvatske. Ministarstvo zdravstva na temelju zaprimljenih obavijesti vodi registar dodataka prehrani koji je dostupan na sljedećoj stranici https://registar.zdravlje.hr/SISSI_JavneForme. Službene kontrole zdravstvene ispravnosti i sukladnosti dodataka prehrani s propisima provodi sanitarna inspekcija Državnog inspektorata.

Posljednja izmjena: 08.06.2021.