Da li je moja štednja isto osigurana u Kreditnim institucijama i Kreditnim unijama?

 

Depoziti građana u kreditnim institucijama osigurani do iznosa od 100.000 EUR po osobi (više možete saznati na www.dab.hr), dok kod oročenih novčanih sredstava građana u kreditnim unijama to nije slučaj. To je prvenstveno iz razloga što je koncept rada kreditnih unija usmjeren na poslovanje s članovima kreditne unije što znači da se ne može ugovoriti depozit ili kredit u kreditnoj uniji ako niste član te kreditne unije. Svi članovi kreditne unije imaju mogućnost sudjelovati u nadzoru rada i donošenju odluka kao članovi skupštine kreditne unije (jedan glas bez obzira na visinu članskog uloga) dok štediše u kreditnim institucijama nemaju takvu mogućnost.


Smiju li kratkoročni depoziti biti ugovoreni uz promjenjivu kamatnu stopu?

 

Na kratkoročne depozite (i kredite) ne smije se ugovarati promjenjiva kamatna stopa. Pod kratkoročnim depozitima podrazumijevaju se oni koji se ugovaraju na rok kraći od 12 mjeseci.


Imam li pravo prijevremeno "razročiti" svoju štednju u banci?

 

Potrošač u svakom trenutku ima pravo na raskid ugovora o oročenom depozitu. O visini kamatne stope i eventualnim naknadama koje će se u takvom slučaju primijeniti, potrebno je informirati se prije sklapanja ugovora o oročenom depozitu.


Posljednja izmjena: 15.03.2019.