Koliki porez na promet nekretnine se plaća na kupnju prve nekretnine?

 

Kada je riječ o stambenim potrošačkim kreditima važno je skrenuti pozornost na plaćanje poreza na promet nekretnina. Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 3%. Osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze. Obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine. Obveza plaćanja poreza nastaje u trenutku sklapanja ugovora ili drugoga pravnog posla kojim se stječe nekretnina. Onaj koji stječe nekretninu (kupac) obvezan je prijaviti promet nekretnina ispostavi Porezne uprave na području na kojem se nalazi nekretnina, dostavom prijave prometa nekretnina i isprave o stjecanju nekretnine u roku od 30 dana od dana nastanka obveze plaćanja poreza.


Posljednja izmjena: 15.03.2019.