Kurikulum za međupredmetnu temu Poduzetništvo za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj


Propisi - Plin
Opći uvjeti opskrbe plinom (NN 50/18)

Propisi - Električna energija
Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 85/15)
Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom (NN 56/15, 33/17) – neslužbeni pročišćeni tekst

Propisi - Toplinska energija
Opći uvjeti za opskrbu toplinskom energijom (NN 35/14)
Opći uvjeti za isporuku toplinske energije (NN 35/14, 129/15)

Posljednja izmjena: 23.04.2019.