Zaštite od online prijevara, bolje razumijevanje osiguranja te mirovinska štednja nove su potrošačke teme u području financijskih usluga

Izvor: HANFA, 16.03.2021.
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) u prošloj je godini najveći broj predstavki zaprimila iz područja rada društava za osiguranje, no to ne iznenađuje s obzirom na širok raspon njihovih usluga, razgranatu distribucijsku mrežu osiguranja i veličinu sektora. Navedeni podatak predstavlja podsticaj za dodatna ulaganja u edukaciju o proizvodima osiguranja te još bolju komunikaciju s potencijalnim klijentima osiguranja.

Zaprimljene predstavke Hanfa tradicionalno analizira i za regulatora je to jedan od važnih alata praćenja i zaštite potrošača u području korištenja financijskih usluga, a prikupljena saznanja mogu biti i vrlo korisna za obavljanje aktivnosti iz djelokruga i svih nadležnosti Hanfe (nadzorne, edukativne i regulatorne), a s ciljem preveniranja sličnih problema u budućnosti.

„Iako je osiguranje istaknuto u broju predstavki koje smo zaprimili u Hanfi, ipak je važno naglasiti da je riječ o relativno malom broju slučajeva s obzirom na važnost i veličinu sektora, a govorimo o trenutačno više od 11 milijuna aktivnih ugovora.“ – skrenuo je pozornost predsjednik Upravnog vijeća Hanfe, Ante Žigman te dodao: „Vjerujemo da će najveći rizik za potrošače u predstojećem razdoblju biti savjetovanje putem interneta te investiranje putem digitalnih platformi, gdje smo primijetili nedovoljnu informiranost potrošača. Aktualna tema svakako će biti i buduće mirovine, način ulaganja mirovinskih fondova, ali i needuciranost potrošača o tome na koji način i tko im sve može isplatiti mirovinu“.

Dodatne informacije i rezultati analize dostupni su ovdje - https://www.hanfa.hr/vijesti/za%C5%A1tite-od-online-prijevara-bolje-razumijevanje-osiguranja-te-mirovinska-%C5%A1tednja-nove-su-potro%C5%A1a%C4%8Dke-teme-u-podru%C4%8Dju-financijskih-usluga/.

Posljednja izmjena: 16.03.2021.