Zajednički zaključci s prvog Međuresornog dijaloga za unaprjeđenje zaštite prava potrošača

Izvor: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, 18.12.2018.
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta organiziralo je prvi Međuresorni dijalog za unaprjeđenje politike zaštite prava potrošača koji je održan dana 12. prosinca 2018. godine, a na kojem je sudjelovalo 42 predstavnika institucija koje se u okviru svoje nadležnosti bave politikom zaštite prava potrošača u Republici Hrvatskoj.

Na plenarnom dijelu Međuresornog dijaloga predstavnici pojedinih institucija (Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo turizma, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Hrvatska narodna banka, Hrvatska Agencija za nadzor financijskih usluga, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Centar za edukaciju i informiranje potrošača Bilje, Udruga za zaštitu potrošača Dalmatinski potrošač – Split, Centar za zaštitu potrošača Vukovarsko-srijemske županije Glas potrošača, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske) predstavili su dosadašnje aktivnosti svojih institucija iz područja zaštite prava potrošača, kao i mogućnosti za unaprjeđenje daljnje suradnje na području zaštite prava potrošača.

Nadalje, u drugom dijelu Međuresornog dijaloga održana je radionica na kojoj su sudjelovali predstavnici svih uključenih institucija. Prilikom održavanja radionice, sudionici su podijeljeni u 6 grupa na način da je svaka grupa sadržavala predstavnike različitih institucija, kako bi se ostvario što uspješniji međusobni dijalog, te potaknula konstruktivna rasprava koja je rezultirala zajedničkim zaključcima vezanim uz načine unaprjeđenja politike zaštite prava potrošača. 

Sudionici radionice raspravljali su o dvije teme. Prva se tema odnosila na pitanje što je potrebno poduzeti da se unaprijedi područje zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj, dok se druga tema odnosila na pitanje kako ojačati civilni sektor na području zaštite potrošača.


Nakon provedene rasprave unutar grupa, doneseni su zajednički zaključci, kako slijedi:


I. Vezano uz prvu temu, odnosno uz pitanje što je potrebno poduzeti da se unaprijedi područje zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj, zaključeno je da je potrebno poduzeti sljedeće korake:
  1. Ojačati međuresornu suradnju svih dionika politike zaštite prava potrošača u RH i stvoriti međusobni partnerski odnos (sva resorna ministarstva, regulatorna tijela, udruge za zaštitu prava potrošača, jedinice lokalne i regionalne samouprave);
  2. Osigurati dostupnost potrebnih informacija o zaštiti potrošačkih prava svim kategorijama potrošača u Republici Hrvatskoj putem primjerenih kanala komunikacije;
  3. Educirati trgovce o propisima iz područja zaštite prava potrošača.

II. Nadalje, vezano uz drugu temu, odnosno na pitanje kako ojačati civilni sektor na području zaštite potrošača, zaključeno je sljedeće:
  1. Nužno je uključivanje svih nadležnih tijela (resorna ministarstava i regulatori) i jedinica lokalne i regionalne samouprave u podupiranje razvoja civilnog društva;
  2. Potrebno je omogućiti jače umrežavanje udruga za zaštitu potrošača (konzorcij) putem međusobnih partnerstva, sporazuma o suradnji i i dr.

Cjelokupni tekst zaključaka donesenih na Međuresornom dijalogu za unaprjeđenje politike zaštite prava potrošača u Republici Hrvatskoj: ZAJEDNIČKI ZAKLJUČCI.

Posljednja izmjena: 29.03.2019.