Sustav „Car-Pass“: provjera kilometraže i osiguravanje točnih podataka za vozila iz inozemstva

Izvor: Mreža Europskih potrošačkih centara, 15.05.2024.

Sustav „Car-Pass“ nudi brojne pogodnosti kako za kupce tako i za trgovce vozilima u inozemstvu. Ustaljen je na tržištu rabljenih automobila u nekim europskim zemljama, s ciljem borbe protiv manipulacija brojačima kilometara. Zahvaljujući sustavu „Car-Pass“ koji je uveden u Belgiji i Nizozemskoj, kupci prilikom kupnje dobivaju potvrdu o kilometraži vozila. 

Europski izazovi zbog manipulacija s brojačima kilometara

Neki trgovci rabljenih automobila manipuliraju brojačima kilometara kako bi smanjili stvarnu kilometražu korištenjem alata dostupnih u slobodnoj prodaji na internetu, što u konačnici rezultira povećanjem vrijednosti vozila.

Izazovi za potrošače:

  • Nije uvijek tehnički moguće otkriti manipulaciju s brojačima kilometara jer se servisne knjižice vozila mogu lako krivotvoriti.
  • Informacije o vozilu nije moguće dobiti od nadležnih organizacija bez suglasnosti vlasnika ili bez suglasnosti trgovaca zbog zaštite podataka.
  • Prevaranti često ostaju nekažnjeni čak i kada se otkrije manipulacija s brojačima kilometara.  

 

Studija Europske komisije pokazuje da trgovci rabljenim vozilima često ne ispunjavaju svoju obavezu informiranja i ne provjeravaju kilometražu prije prodaje. Potrošaču je stoga iznimno teško pribaviti ili provjeriti kilometražu prikazanu na brojaču. Zbog toga neki njemački stručnjaci za automobile predlažu potpunu i temeljitu inspekciju rabljenih vozila prije prodaje, za što je potrebno izdvojiti oko 70 eura.

U izvješćima (https://www.europe-consommateurs.eu/fileadmin/Media/PDF/publications/etudes_et_rapports/Etudes_EN/Cross_border_car_purchases_and_registration.pdf i https://www.europe-consommateurs.eu/en/travelling-motor-vehicles/motor-vehicles/car-purchase-abroad.html) [EN] koje je 2016. objavila Mreža Europskih potrošačkih centara (ECC-Net) ponovno je istaknuto da je, unatoč zabrani manipulacija s brojačima kilometara u 26 europskih država, samo njih 10 predložilo rješenje za provjeru kilometraže vozila prije kupnje. Od tih 10 zemalja, njih 8 (Ujedinjeno Kraljevstvo, Švedska, Slovačka, Norveška, Island, Mađarska, Hrvatska, Poljska) predlaže da kupac konzultira nacionalni registar vozila radi provjere kilometraže. Belgija i Nizozemska jedine su dvije države koje predlažu da se kupcu u trenutku prodaje izda potvrda u kojoj se navodi kilometraža vozila.

Francuska je 2019. pokrenula i javnu uslugu kojom se vlasnicima automobila omogućuje da sastave izvješće o stanju automobila (https://histovec.interieur.gouv.fr/histovec/accueil) [FR]. Međutim, taj sustav nije obavezan, nije dobro poznat i nije povezan s drugim sustavima u EU-u, kao što je sustav „Car-Pass“ kojemu se može pristupiti i iz nekih drugih zemalja kojima je to Belgija dozvolila (https://www.car-pass.be/en/) [EN].

Osim toga, dostupne informacije u Francuskoj uključuju samo one u sustavu registracije vozila, što znači da se pojavljuju samo rezultati obaveznih tehničkih pregleda vozila, a ne svaki posjet automehaničarima, kao što je to slučaj u Belgiji.

Europski parlament u svom Akcijskom planu za snažnu, konkurentnu i održivu automobilsku industriju u Europi (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2013-0547_HR.html?redirect), poziva Komisiju na poduzimanje mjera, u suradnji s državama članicama, kako bi se osigurala visoka razina zaštite potrošača, transparentnost i sigurnost na tržištu rabljenih automobila, te na rad na postupnom uklanjanju vozila koja onečišćuju i manje su sigurna. Također pohvaljuje preporuku Komisije u uredbi o ispitivanju tehničke ispravnosti da se na svakom tehničkom pregledu zahtijeva zapis kilometraže; smatra da bi inicijative poput sustava „Car Pass“ u Belgiji mogle biti potaknute europskim standardom; primjećuje da se postupcima ponovne registracije za transfere vozila moraju također otežati prekogranične prevare s kilometražom.

Preventivnim mjerama poput sustava „Car-Pass“ jača se transparentnost transakcija u Europi i potrošačima omogućuje da jednostavno provjere stvarnu kilometražu vozila.

Sigurnosni rizici za potrošače i gospodarska šteta

Manipulacije s brojačima kilometara raširene su primjerice u Njemačkoj gdje zahvaćaju više od jednog od svaka tri vozila i nanose štetu u vrijednosti od 6 milijardi eura godišnje. Ta praksa u Njemačkoj posebno je štetna za mnoge strane potrošače koji prelaze granicu kako bi pronašli svoj automobil iz snova.

Osim prijevare kod cijene vozila (u prosjeku za 3,000 eura kod vraćanja kilometraže, prema njemačkom autoklubu ADAC), manipulacije s kilometražom stvaraju zabrinutost za sigurnost potrošača na europskim cestama. Bez poznavanja stvarnog stanja vozila, potrošač manje pazi na trošenje kočnica, guma ili bilo kojeg drugog dijela tehničke ili elektroničke opreme, što dovodi do većeg rizika od kvara ili nezgode.

Nejednake kazne u Europi

Iako je manipulacija s brojačima kilometara nezakonita u 26 europskih zemalja, kazne se znatno razlikuju od države do države. U Francuskoj, ako se dokaže da stvarna kilometraža vozila ne odgovara onoj u ugovoru o prodaji, moguće je zatražiti poništenje prodaje zbog skrivenog nedostataka. Sud može narediti poništenje čak i ako trgovac nije znao za navedeni problem. U Njemačkoj je takva primjena hipotetske naravi; potrebno je dokazati da je brojač kilometraže neovlašteno mijenjan i da je trgovac imao namjeru obmanuti. To je tim teže jer trgovci u praksi u ugovore o prodaji uključuju standardne klauzule kao što su „prikazana kilometraža = procijenjena kilometraža, stvarna kilometraža nepoznata“.

U pogledu kaznene odgovornosti u Njemačkoj nisu zabrinuti. Samo se uspješna manipulacija s brojačima kilometara može smatrati prijevarom, kažnjivom s godinu dana zatvora ili novčanom kaznom, u usporedbi s 3 godine zatvora i 300,000 eura prema francuskom zakonu.

Stoga je najbolje rješenje provjeriti stvarnu kilometražu vozila prije kupnje.

Postojeće rješenje u Europi: „Car-Pass“ - kako biti siguran u kilometražu vozila iz inozemstva

U cilju borbe protiv manipulacija s rabljenim automobilskim brojačem kilometara, određene zemlje uvele su sustav potvrde prijeđenih kilometara pod nazivom „Car-Pass“ koja se daje kupcu u trenutku prodaje.

U kojim europskim državama postoji „Car-Pass“?

  • Belgija
  • Nizozemska.

 

Krajem 2016., vlada njemačke regije Donja Saska predložila je saveznoj vladi uvođenje sustava „Car-Pass“ diljem Njemačke za borbu protiv manipulacija s brojačima kilometara rabljenih vozila. Međutim, do danas takav sustav nije uveden u Njemačkoj.

Što je „Car-Pass“?

Sustav „Car-Pass“ služi za izdavanje potvrde koja prikazuje udaljenost koju je vozilo prešlo i datum kada je ona bila zabilježena tijekom tehničkog pregleda ili popravka. Njome se potvrđuje točnost kilometraže vozila kupcu koji u trenutku prodaje može provjeriti odgovara li prikazana kilometraža stvarnosti.

Sustav „Car-Pass“ je uspostavljen u Belgiji zakonom iz 2004. s ciljem borbe protiv nepoštene prakse. U Nizozemskoj postoji sličan sustav „Nationale AutoPas (NAP)“  koji bilježi kilometražu vozila na svakom tehničkom pregledu.

Tko izdaje potvrdu „Car-Pass“?

U Belgiji je trgovac taj koji kupcu daje potvrdu „Car-Pass“ prilikom prodaje rabljenog vozila. Potvrda ne smije biti starija od dva mjeseca. U Nizozemskoj kupac može provjeriti kilometražu vozila kod tijela nadležnog za promet ili je zatražiti od trgovca.

Koje su posljedice ako se potvrda „Car-Pass“ ne predoči?

U Belgiji je potvrda „Car-Pass“ jedan od obveznih dokumenata koji se dostavljaju kupcu prilikom prodaje vozila. Kupac koji ne primi potvrdu „Car-Pass“ može zatražiti raskid kupoprodajnog ugovora.

Otkuda se prikupljaju podaci za potvrdu „Car-Pass“?

U Belgiji podatke o prijeđenim kilometrima za sva vozila prikuplja samo jedna organizacija: „ASBL Car-Pass“. Kilometražu dostavljaju svi stručnjaci za automobile: automehaničari, proizvođači, vulkanizeri, tehnički servisi. Registracijski odbor Ministarstva mobilnosti i prometa također dostavlja informacije o registracijama vozila u Belgiji. Kombiniranjem svih tih podataka moguće je utvrditi podatke o prijeđenim kilometrima vozila.

U Nizozemskoj od siječnja 2014. podatke o kilometrima za NAP prikuplja nizozemsko tijelo nadležno za promet.

Zašto je potrebno pokrenuti sustav „Car-Pass“ u Europi?

Uvođenjem takve potvrde povećalo bi se povjerenje potrošača u tržište automobila, čime bi se povećala prodaja rabljenih automobila. Potvrda „Car-Pass“ smanjila bi manipulacije s brojačima kilometara na rabljenim automobilima, a posljedično i borbu protiv prijevara. To je ono što se zapravo događa s automobilima uvezenima iz Nizozemske, gdje je prijevara s vozilima uvezenima iz Nizozemske pala za 90% u samo nekoliko godina.

Kako je pokazala europska studija Mreže Europskih potrošačkih centara, mnogi Europljani kupuju svoje vozilo izvan svoje zemlje. Obična transakcija može se pretvoriti u tešku dvojbu: je li trgovac zaista pouzdan? Je li vozilo u dobrom stanju? Koje dokumente prodavač mora dostaviti kupcu?

Provedbom te prakse na europskoj razini uklonile bi se sumnje Europljana u pogledu trgovaca i vozila koja se nalaze u drugoj zemlji te ne bi više oklijevali kupiti rabljeno vozilo u drugoj europskoj državi članici.

Neki smatraju da je kilometraža zabilježena u elektroničkim čipovima ugrađenima u vozilo alternativno rješenje za potvrdu „Car-Pass“, ali predstavlja problem zaštite osobnih podataka. Informacije o vozilu prikupljali bi i njima upravljali proizvođači automobila, a ne neovisno javno tijelo, kao što je to slučaj s potvrdom „Car-Pass“. Ti bi se podaci mogli prenijeti trećim osobama u komercijalne svrhe kada vozilo dostigne određenu kilometražu.

Kao što je pokazala studija istraživanja Mreže Europskih potrošačkih centara, kulturne i jezične prepreke, razlike u zakonodavstvu država članica EU-a, kao i prilike za ostvarivanje potrošačkih prava - čimbenici su koji utječu na potrošače u njihovim odlukama o kupnji vozila u inozemstvu.

Uvođenje potvrde o prijeđenim kilometrima „Car-Pass“ u svim državama članicama EU-a ima za cilj:

  • potrošačima koji žele kupiti rabljeno vozilo u drugoj državi članici pružiti jednaku zaštitu
  • jačati povjerenje u unutarnje tržište i Europu u cjelini
  • pokazati konkretne mjere i koristi Europe koja sluša svoje građane.

Posljednja izmjena: 15.05.2024.