Preporuke Hanfe društvima za osiguranje: Uskladite svoje poslovanje s pravnim okvirom i promjenama u pravnom okruženju

Izvor: HANFA, 30.11.2020.
Navedene preporuke odnose se i na usklađivanje općih uvjeta kasko-osiguranja sa sudskim presudama u korist osiguranika

U posljednje vrijeme primijećen je interes javnosti za uvjete kasko-osiguranja motornih vozila, a posebno za situacije kada se gube prava iz kasko-osiguranja u slučaju da vozilom upravlja (ili se smatra da upravlja) vozač pod utjecajem alkohola, droge ili narkotika ili ako se odštetni zahtjev smatra neosnovanim zbog načina utvrđivanja stanja vozača u trenutku nastanka osiguranog slučaja.

Ova se tema pokazala posebno spornom u slučajevima lakših prometnih nesreća s manjom materijalnom štetom kod kojih ne postoji obveza prijavljivanja događaja policiji. Primjerice, kada je osiguranik iz ugovora o kasko-osiguranju prijavio štetu, no nije pozvao policiju koja bi provela alkotestiranje, niti je drugdje sam zatražio testiranje. Navedena je situacija u nekim društvima za osiguranje bila osnova za odbacivanje prava na odštetu jer automatski podrazumijevaju da je vozač bio u alkoholiziranom stanju.

Međutim, važno je napomenuti kako za takve slučajeve u Republici Hrvatskoj postoji i sudska praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske prema kojoj su ništetne odredbe ugovora koje predviđaju gubitak prava na osigurninu ako osiguranik nakon nastupanja osiguranog slučaja ne izvrši neku od propisanih ugovornih obveza. (čl. 942. Zakona o obveznim odnosima, Narodne novine br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18).

S ciljem izbjegavanja takvih situacija u budućnosti, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) uputila je društvima za osiguranje Preporuku o uspostavi učinkovitog sustava praćenja usklađenosti i interne revizije u kojoj ističe da je za učinkovito poslovanje potrebno u obzir uzeti sve promjene u pravnom okruženju koje se tiču sudskih odluka, a čiji sadržaj ima utjecaj na poslovanje društava za osiguranje.

Ipak, važno je napomenuti da društva za osiguranje samostalno donose uvjete kasko-osiguranja i oni ne prolaze prethodni postupak odobrenja kod Hanfe.

Pored toga, a kako bi olakšala zainteresiranim potrošačima pregled tržišta kasko-osiguranja, Hanfa prikazuje dijelove i odredbe uvjeta kasko-osiguranja društava za osiguranje koja nude kasko-osiguranje, a koji reguliraju navedena prava i obveze osiguranika i društava. Navedena objava u skladu je sa zakonskim načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskog tržišta i izvješćivanja potrošača (članak 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, Narodne novine br. 140/05, 12/12).

Dodatne informacije, pojednostavljene i skraćene odredbe, pri čemu nisu obuhvaćene cjelokupne odredbe o isključenim rizicima / gubicima prava iz kasko-osiguranja, ni cjelokupne odredbe o obvezama osiguranika nakon nastanka osiguranog slučaja dostupne su ovdje.

Posljednja izmjena: 30.11.2020.