Praćenje kretanja roba i usluga u kunama i u eurima u Republici Hrvatskoj u rujnu 2022.

Izvor: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, 19.10.2022.

Praćenje kretanja cijena najčešće kupljenih roba i usluga u kunama i eurima jedan je od ključnih mehanizama zaštite potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj.
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, kao nositelj Koordinacijskog odbora za prilagodbu gospodarstva i zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj, organiziralo je u 2 pravca praćenje kretanja maloprodajnih cijena najčešće kupljenih roba i usluga u razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja cijena u kuni i euru, koje traje od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023.
 
U suradnji s Državnim zavodom za statistiku organizirano je mjesečno praćenje cijena u 9 hrvatskih gradova (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Varaždin, Dubrovnik, Pula, Slavonski Brod i Sisak) iz kojih se izračunavaju prosječne maloprodajne cijene.
 
U rujnu 2022. Državni zavod za statistiku angažirao je snimatelje cijena i proveo prvo statističko istraživanje „Prosječne maloprodajne cijene dobara i usluga u kunama i u eurima u Republici Hrvatskoj“. Za praćenje prosječnih maloprodajnih cijena odabrana su 103 proizvoda, od toga 78 roba i 25 usluga (košarica proizvoda). Na mjesečnoj razini prikuplja se oko 5.700 cijena na oko 800 prodajnih mjesta koji, sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, imaju obvezu dvojnog iskazivanja. 
 
Košarica proizvoda je stalna/fiksna, što znači da se iz mjeseca u mjesec snimaju cijene istih proizvoda, istih količina, na istim prodajnim mjestima. 
 
Popis prosječnih maloprodajnih cijena košarice proizvoda u kunama i u eurima u Republici Hrvatskoj za mjesec rujan 2022. možete pogledati ovdje. Izvor: Državni zavod za statistiku
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na mjesečnoj razini objavljivat će priopćenja za javnost o kretanju prosječnih maloprodajnih cijena u kunama i u eurima košarice proizvoda, a kao referentne cijene koristit će se prosječne cijene iz rujna.
 
Udruge za zaštitu potrošača prate kretanje cijena roba i usluga u kunama i u eurima u razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja u okviru provedbe projekta „Tajni kupac za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj“. Udruge za zaštitu potrošača prate košaricu proizvoda od 45 roba i 10 usluga. 
 
Poveznice na internetske stranice udruga na kojima su objavljenja mjesečna Izvješća o kretanju maloprodajnih cijena u kunama i u eurima su kako slijedi:
 
Društvo potrošača Međimurja https://euro.dpm.hr/index.php?view=article&id=4:aktivnosti-tajnih-kupaca-izvjestaj-za-mjesec-rujan&catid=8,
Razvojna organizacija zaštite potrošača https://www.euro.rozp.hr/index.php?view=article&id=7:sluzbena-izvjesca&catid=20,
Centar za edukaciju i informiranje potrošača https://ceip.hr/izvjestaj-sa-projekta-tajni-kupci-za-rujan/,
Hrvatska udruga za zaštitu potrošača https://huzp.hr/tajni-kupci-prvo-izvjesce/,
Udruga Potrošački centar http://www.potrosackicentar.hr/wp-content/uploads/2022/10/Cijene-u-rujnu-2022.pdf i
Udruga Zvonimir https://zvonimir.hr/novosti/udruga/tajni-kupac-za-zastitu-potrosaca-u-procesu-uvodenja-eura-u-republici-hrvat


Posljednja izmjena: 19.10.2022.