Praćenje kretanja cijena roba i usluga u kunama i u eurima u Republici Hrvatskoj u listopadu 2023.

Izvor: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, 06.12.2023.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, organiziralo je u tri pravca praćenje kretanja maloprodajnih cijena najčešće kupljenih roba i usluga. 
 
1. U suradnji s Državnim zavodom za statistiku organizirano je mjesečno praćenje cijena u 9 hrvatskih gradova (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Varaždin, Dubrovnik, Pula, Slavonski Brod i Sisak) iz kojih se izračunavaju prosječne maloprodajne cijene.
 
Državni zavod za statistiku angažirao je snimatelje cijena te provodi statističko istraživanje „Prosječne maloprodajne cijene dobara i usluga u kunama i u eurima u Republici Hrvatskoj“.
Za praćenje prosječnih maloprodajnih cijena odabrana su 103 proizvoda, od toga 78 roba i 25 usluga (košarica proizvoda).
Na mjesečnoj razini prikuplja se oko 5.700 cijena na oko 800 prodajnih mjesta koji, sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, imaju obvezu dvojnog iskazivanja.
Košarica proizvoda je stalna/fiksna, što znači da se iz mjeseca u mjesec snimaju cijene istih proizvoda, istih količina, na istim prodajnim mjestima.
 
Popis prosječnih maloprodajnih cijena košarice proizvoda u kunama i u eurima u Republici Hrvatskoj za mjesec listopad 2023. možete pogledati ovdje.  Izvor: Državni zavod za statistiku.
 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na mjesečnoj razini obrađuje i objavljuje priopćenja za javnost o kretanju prosječnih maloprodajnih cijena u kunama i u eurima košarice proizvoda, a kao referentne cijene koriste se prosječne cijene iz rujna 2022.
 
Ukupna vrijednost košarice 103 odabrana proizvoda (roba i usluga) u rujnu 2022. iznosi 944,77 eura (7.118,37 kuna), u rujnu 2023.  1.009,00 eura (7.602,31 kuna) a u listopadu 2023. vrijednost košarice iznosi 1.007,33 eura (7.589,73 kuna).  

/UserDocsImages/Aktualno/Novo/lis1.png

Izvor: Državni zavod za statistiku - Prosječne maloprodajne cijene dobara i usluga u kunama i u eurima, obrada Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Promatrano prema ukupnoj vrijednosti košarice prosječne cijene u listopadu 2023. u odnosu na rujan 2023. godine smanjene su za 0,2%, a cijene košarice u listopadu ove godine u odnosu na rujan 2022. povećane za 6,6%.
 
Najveći doprinos ukupnom mjesečnom smanjenju iznosa vrijednosti košarice od 0,2% u listopadu u odnosu na rujan ove godine dale su maloprodajne cijene kod dvanaest grupa proizvoda i usluga košarice kod kojih je praćenjem zabilježeno pojeftinjenje.
 
Učinak ukupnog pojeftinjenja vrijednosti košarice u listopadu umanjen je zbog poskupljenja kod tri skupine proizvoda te kod jedne skupine proizvoda kojima se cijene nisu promijenile u odnosu na rujan 2023.
 
Analizirajući cijene košarice možemo zaključiti kako je već od prvog kvartala ove godine zabilježeno smanjenje cijena ulja, mlijeka, jaja i mesa što se može pripisati Vladinim mjerama za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena, a u srpnju je zbog sezonskog karaktera došlo i do smanjenja cijena povrća. U rujnu i listopadu izraženo je smanjenje cijena kod još većeg broja proizvoda zahvaljujući Odluci o izravnim mjerama kontrole cijena određenih proizvoda u trgovini na malo Vlade RH („Narodne novine“, broj: 107/2023-1531) koja je stupila na snagu 18. rujna 2023.

a) Ukupan pad cijena vrijednosti košarice u listopadu u odnosu na rujan 2023. zabilježen je kod sljedećih dvanaest skupina proizvoda i usluga košarice:
Cijena kokošjih jaja je u listopadu u odnosu na rujan pala je za 4,4% pa tako cijena 10 komada kokošjih jaja u listopadu 2023. iznosi 2,63 eura (19,79 kuna), a ta cijena je u odnosu na rujan prošle godine veća za 13,4% (17,46 kune). 

/UserDocsImages/Aktualno/Novo/lis2.png

Izvor: Državni zavod za statistiku - Prosječne maloprodajne cijene dobara i usluga u kunama i u eurima, obrada Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Sniženje cijena u listopadu u odnosu na rujan bilježi se i u skupini Povrće i to za 3,4%. Tome najveći doprinos daju niže cijene: kelja za 13,8%, slatkog zelja za 12,2%, paprike za 8,3%, krumpira za 6,7%,  suhog graha za 6,3%, brokule za 3,6%, crvenog luka za 3,0%, mrkve za 1,9 te šampinjona za 0,5%. U ovoj skupini povećane su cijene rajčice za 5,7% i tikvica 3,6% (zbog proteka sezone) te konzerviranih krastavaca za 0,4%.

/UserDocsImages/Aktualno/Novo/lis3.png

Izvor: Državni zavod za statistiku - Prosječne maloprodajne cijene dobara i usluga u kunama i u eurima, obrada Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Skupina Ribe i riblji proizvodi bilježi pad cijena u listopadu na mjesečnoj razini za 3,2% u kojoj je zabilježen pad  cijena  sardina u ulju bez dodataka za 5,2%, filea smrznutog oslića za 3,8% i cijena tune bez dodataka u konzervi za 1,3%.
 
U listopadu 2023. u odnosu na rujan u skupini Ostali prehrambeni proizvodi zabilježen je pad cijena za 2,4%.  Tome je pridonio pad cijena: prirodnog meda za 5,3%, mliječne čokolade bez dodataka za 3,0%,  2,8%, napolitanki za 2,7%, instant dječje hrane za 1,7%, vegete obične za 1,5%, i kuhinjske soli za 1,2%. Povećana je cijena majoneze u vrećici za 4,7% i džema za 1,7%, dok su cijene šećera i čipsa u vrećici ostale nepromijenjene u odnosu na rujan ove godine.  
 
U skupini Mlijeko i mliječni proizvodi došlo je do pada cijena ukupno za 2,3%. U tome je smanjena cijena polutvrdog sira za 3,2% i sirnog namaza bez dodataka za 0,9%. Povećana je cijena samo svježeg mlijeka za 0,8%, dok su cijene trajnog mlijeka i običnog jogurta u čašici ostale nepromijenjene u listopadu odnosu na rujan 2023.
 
Skupina Voće od rujna bilježi pad cijena i to u listopadu za 1,9% u odnosu na rujan. U toj skupini najviše je pala cijena limuna za 10,3% i cijena jabuka za 1,4%, dok  cijene banana kao i više mjeseci prije listopada bilježe rast, ovaj mjesec za 2,8%, a cijene naranči za 1,1%.   

/UserDocsImages/Aktualno/Novo/lis4.png

Izvor: Državni zavod za statistiku - Prosječne maloprodajne cijene dobara i usluga u kunama i u eurima, obrada Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

U skupini Bezalkoholnih pića cijene su pale za 0,8%. Najveći pad cijena zabilježen je kod cijena prirodne negazirane mineralne vode u plastičnoj boci za 2,2%, voćnog sirupa za 1,6%, mljevene kave s kofeinom za 1,3%, mineralne gazirane vode u plastičnoj boci za 1,1% i prirodnog voćnog soka za 0,6%. U ovoj skupini povećana je samo cijena gaziranog bezalkoholnog napitka za 1,0% dok je cijena čaja u filter vrećicama ostala nepromijenjena u listopadu u odnosu na rujan. 
 
U skupini Proizvoda za čišćenje i održavanje također je na mjesečnoj razini zabilježen pad cijena i to za  0,8%. Tome su pridonijele niže cijene tekućeg deterdženta za ručno pranje posuđa koje su smanjene za 1,4% i cijene deterdženta za strojno pranje rublja koje su smanjene za 0,6%. 
 
Skupina Meso i mesni proizvodi bilježi pad cijena u listopadu u odnosu na rujan za 0,7%. Pad cijena zabilježen je kod cijena šunke u ovitku za 5,2%, posebne salame za 3,4%, paštete za 3,2%, svinjskog buta bez kosti za 2,6%, mortadele za 2,2%, svinjskih kotleta sa kostima za 0,8% i telećih rebara za 0,4%. Porasla je cijena slanine za 2,1%, junetine s kostima za 1,4% i cijena čajne kobasice za 1,1%. U listopadu u odnosu na rujan nije se mijenjala cijena pileta i hrenovki bez dodataka.
 
Skupina Alkoholna pića također bilježi pad cijena i to za 0,5%. U listopadu u odnosu na rujan u ovoj skupini došlo je do pada cijena bijelog vina za 0,9%, ali i porasta cijena svijetlog piva u boci za 0,9%.   
 
Skupina Ulja i masti bilježi pad cijena u listopadu u odnosu na rujan za 0,3%. U okviru ove skupine snižena je cijena stolnog margarina za 1,0% i cijena maslaca za 0,9%, dok je cijena suncokretovog ulja povećana za 1,4%.   
 
U skupini Proizvodi za osobnu higijenu i njegu u listopadu u odnosu na rujan zabilježen je pad cijena za 0,3%. U tome je cijena četkice za zube snižena za 1,7%, a cijena paste za zube u tubi, tekućeg sapuna s pumpicom i šampona za kosu za 0,8%, dok je u istoj skupini došlo do povećanja cijene gela za tuširanje i to za 0,7% i kreme za lice za 0,3%.

b) Veći pad cijena košarice u listopadu na mjesečnoj razini ublažio je porast cijena slijedećih skupina proizvoda i usluga:  
Skupina Ugostiteljske usluge bilježi porast cijena u listopadu u odnosu na rujan i to za 0,5%. U toj skupini porasle su cijene porcije juhe za 0,8%, pizze za 0,7%, porcije bečkog odreska s prilogom za 0,6%, 2 dl voćnog soka za 0,4% i porcija špageta za 0,1%. Cijena šalice kave espresso ostala je na razini cijene iz rujna tj. nije se mijenjala.  

/UserDocsImages/Aktualno/Novo/lis5.png

Izvor: Državni zavod za statistiku - Prosječne maloprodajne cijene dobara i usluga u kunama i u eurima, obrada Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Skupina Ostale usluge bilježi porast cijena za 0,2%. Tome je pridonio porast cijena:  klasične masaže cijelog tijela za 1,0%, usluga pedikera za 0,9%, ulaznica za kazalište i mjesečne članarine za korištenje teretane za 0,6%,  ženskog šišanja sa pranjem kose i fen frizurom i kemijskog čišćenja košulja za 0,5%, redoviti godišnji servis plinskog bojlera za 0,3%, kemijsko čišćenje hlača 0,2% i strojno pranje automobila za 0,1%.  Cijene ostalih usluga koje se nalaze u ovoj grupi nisu se mijenjale u listopadu u odnosu na rujan, primjerice: muško šišanje bez pranja kose, cijena ulaznica za kino, cijena ulaznica za bazen, tečaj stranog jezika te naknada za vođenje tekućeg računa.
 
Proizvodi i usluge u skupni Zdravlje na mjesečnoj razini u listopadu u odnosu na rujan 2023. bilježe porast cijena za 0,2%. U tome je porasla cijena tableta za snižavanje tjelesne temperature za 1,5%, cijena stomatološke usluge čišćenja zubnog kamenca u privatnoj praksi za 0,5% i cijena sirupa za ublažavanje kašlja za odrasle za 0,3%, dok se ostale cijene u ovoj skupini nisu mijenjale: cijene laboratorijske pretrage krvne slike i premije dopunskog zdravstvenog osiguranja. 
 
c) u košarici proizvoda i usluga u listopadu u odnosu na rujan nisu se mijenjale cijene u slijedećoj skupini:
 
Cijene u skupini Kruh i proizvodi od žitarica u listopadu u odnosu na rujan 2023. nisu se mijenjale. Unutar te skupine su povećane cijene bijele riže za 2,0%, kukuruznih pahuljica za 0,9%, miješanog kruha i tjestenine za 0,6% a istovremeno su snižene cijene: tosta za 2,7%, peciva za 2,2%, krafne za 1,5%, bijelog kruha za 1,4%, pšenične krupice za 1,3% i polubijelog kruha za 0,8%, dok se cijene pšeničnog bijelog brašna nisu mijenjale.  
 
 
2. Udruge za zaštitu potrošača prate kretanje cijena roba i usluga u kunama i u eurima u razdoblju obveznog dvojnog iskazivanja u okviru provedbe projekta „Tajni kupac za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj“. Udruge za zaštitu potrošača prate košaricu proizvoda od 45 roba i 10 usluga. Poveznice na internetske stranice udruga na kojima su objavljena mjesečna Izvješća o kretanju maloprodajnih cijena u kunama i u eurima za listopad 2023. su kako slijedi:

 

3. Web stranica „Kretanje cijena“ potrošačima omogućuje na jednom mjestu informacije o kretanju maloprodajnih cijena osnovnih 78 kategorija proizvoda koji čine osnovnu potrošačku košaricu. Podatke je moguće pretraživati kroz različite filtere, prema trgovcu, prema kategoriji proizvoda te prema filterima: pojeftinilo, poskupilo, na akciji, zadržalo cijenu. Cijene se ažuriraju svakih 15 dana, odnosno 15-tog u mjesecu te zadnji dan u mjesecu i uspoređuju u odnosu na 31. prosinac 2022. za trgovačke lance koji redovito dostavljaju maloprodajne cijene za objavu (KTC, Tommy, Konzum).


Posljednja izmjena: 06.12.2023.