Poziv na suradnju u provođenju edukativnih aktivnosti

Izvor: HANFA, 19.01.2022.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) već nekoliko godina provodi razne aktivnosti povezane s financijskim opismenjavanjem šire javnosti i ciljanih skupina putem različitih modela suradnje.


S namjerom planiranja aktivnosti, optimalnog raspoređivanja resursa i efikasnog provođenja dijela svojih edukativnih aktivnosti, Hanfa ovim putem upućuje poziv zainteresiranim obrazovnim ustanovama i udrugama koje djeluju pri obrazovnim ustanovama (srednje škole, veleučilišta i učilišta, sveučilišta, fakulteti, studentske udruge itd.) te drugim zainteresiranim dionicima (primjerice udruge za zaštitu potrošača, udruge za pravno savjetovanje, udruge koje se bave financijskom pismenošću i informiranjem potrošača itd.) za dostavu prijedloga uspostave odnosno nastavka održavanja suradnje.


Suradnja se odnosi na održavanje edukacija o temama iz nadležnosti Hanfe s naglaskom na financijsku pismenost općenito, aktivnosti Hanfe u vezi s funkcioniranjem financijskih tržišta i upoznavanjem s rizicima na tržištima, mogućnost suradnje pri izradi edukativnih materijala i drugo.


Mole se zainteresirani da dostave svoj pisani prijedlog za suradnju u kojem će navesti:

  • cilj kojeg namjeravaju postići realizacijom suradnje s Hanfom
  • očekivane aktivnosti podnositelja prijedloga i Hanfe tijekom suradnje
  • vremenski okvir očekivane suradnje
  • popis eventualnih drugih dionika tijekom suradnje
  • lokaciju i način ostvarenja suradnje
  • sve druge podatke relevantne za suradnju.


Hanfa će odabir potencijalnih projekata zasnivati na raspoloživim resursima u skladu sa strategijom i planovima u vezi s edukativnim aktivnostima, o čemu će svi dionici biti pravovremeno obavješteni.


Interes za suradnju dostavlja se Hanfi do 28. veljače 2022. (Franje Račkoga 6, 10000 Zagreb ili adresa elektroničke pošte: edukacija@hanfa.hr). Dodatne informacije mogu se dobiti kontaktiranjem preko navedene adrese elektronske pošte ili na telefon 01/ 6173 455.


Posljednja izmjena: 08.02.2022.