Osnovna obilježja osiguranja otplate kredita

Izvor: HANFA, 08.02.2021.
Osiguranje otplate kredita (engleski: credit protection insurance - CPI) jedan je od uobičajenih instrumenata osiguranja (kolaterala) kredita koje banke mogu, u skladu sa svojim internim procesima i uvjetima, tražiti u svrhu njihova odobravanja. Ova se vrsta osiguranja najčešće koristi kao kolateral pri odobravanju stambenih i potrošačkih (gotovinskih) kredita građana.

Svrha je ovog proizvoda osiguranje podmirenja kreditnih obaveza dužnika u slučaju njegove nemogućnosti uredne otplate dugovanja nastale u određenim slučajevima koji su definirani ugovorom o osiguranju (npr. gubitak posla, dulje bolovanje i dr.). Na taj se način banka štiti od mogućih gubitaka u slučaju nemogućnosti dužnika da uredno podmiri svoje obaveze jer otplatu kredita prema banci obavlja društvo za osiguranje.

S obzirom na značaj ovog proizvoda, važno je da korisnik kredita bude svjestan kako mu ovo osiguranje služi kako bi njegove kreditne obaveze mogle biti podmirene tijekom određenog vremenskog razdoblja u slučaju javljanja poteškoća s otplatom. Zato je bitno proučiti uvjete osiguranja i u slučaju dvojbi ili nejasnoća obratiti se banci koja mu nudi navedeni proizvod ili društvu za osiguranje te od njih zatražiti dodatna pojašnjenja.

Detaljne informacije o osiguranju otplate kredita pročitajte ovdje - https://www.hanfa.hr/vijesti/osnovna-obilje%C5%BEja-osiguranja-otplate-kredita/.

Posljednja izmjena: 08.02.2021.