Održana 13. sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača

Izvor: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, 01.04.2022.

Dana 31. ožujka 2022. održana je 13. sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača.


Na sjednici su se članovi Vijeća kratko osvrnuli na zakonodavne aktivnosti koje su predviđene za 2022. godinu. Nakon donošenja novog Zakona o zaštiti potrošača (“Narodne novine” broj:19/22), koji je u primjeni od 28. svibnja 2022., naglasak je na transpoziciji Direktive o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa potrošača, stoga je u suradnji sa Ministarstvom pravosuđa i uprave krajem 2022. godine predviđeno donošenje Zakona o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača.


Govora je bilo i o statusu Direktive o potrošačkom kreditiranju, čiji prijedlog je objavljen 30. lipnja 2021., a koja je trenutno u fazi rasprave na radnim tijelima Vijeća EU. Ministarstvo financija kratko je izvijestilo o izmjenama koje nova Direktiva predviđa, u okviru zaštite potrošača.


Raspravljalo se i o aktivnostima u okviru Koordinacijskog odbora za prilagodbu gospodarstva i zaštitu potrošača u kontekstu uvođenja eura kao službene valute sa posebnim osvrtom na aktivnost praćenja maloprodajnih cijena budući predstavlja jednu od ključnih aktivnosti u sprječavanju neopravdanog rasta maloprodajnih cijena i zaštite potrošača.


Usvojen je i Akcijski plan za 2022. godinu, izrađen na osnovi Nacionalnog programa za zaštitu potrošača za razdoblje 2021.- 2024.Posljednja izmjena: 02.04.2022.