Obveza zvanja policije kod prometnih nesreća s materijalnom štetom i ostvarivanje prava iz osiguranja

Izvor: HANFA, 08.02.2021.

Što kaže Zakon o sigurnosti prometa na cestama


Odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20), u člancima 174. – 182., propisane su dužnosti u slučaju prometne nesreće, iz kojih proizlazi da u slučaju prometne nesreće u kojoj je uzrokovana samo materijalna šteta na vozilima ne postoji zakonska obveza obavještavanja policije o nesreći. To se može pročitati i na internetskoj stranici Ministarstva unutarnjih poslova, gdje je za građane opisan postupak u slučaju prometne nesreće te između ostaloga stoji:

Vozači sudionici prometne nesreće u kojoj je uzrokovana samo materijalna šteta na vozilima dužni su, ako je to moguće, odmah ukloniti vozila s kolnika, omogućiti nesmetano odvijanje prometa te popuniti i potpisati Europsko izvješće o nesreći ili na drugi način razmijeniti osobne podatke i podatke o vozilima.

 

Je li ispunjeno Europsko izvješće dovoljan dokaz za ostvarivanje prava iz obveznog autoosiguranja?


No unatoč tome važno je istaknuti da postupak ostvarivanja prava iz osiguranja zbog štete na vozilu uzrokovane prometnom nesrećom kod društava za osiguranje ponekad može biti otežan ako ne postoji policijski zapisnik/potvrda o prometnoj nesreći. Naime, Europsko izvješće o prometnoj nesreći jedinstveni je obrazac koji služi za utvrđivanje činjeničnog stanja, no ne znači nužno da je među vozačima postignuta suglasnost o krivnji za prometnu nesreću, niti se njegovim potpisivanjem zapravo priznaje krivnja. Navedeno znači da potpisano Europsko izvješće ne jamči da će odštetni zahtjev zbog štete na vozilu biti automatski osnovan jer unatoč njegovu postojanju društva za osiguranje mogu smatrati da je potrebno dodatno dokazati nastanak štete i uzročno-posljedičnu vezu kod nastanka oštećenja na vozilima. U pravilu će u takvim situacijama biti potrebno omogućiti društvu za osiguranje izvid oštećenja na svim vozilima koja su sudjelovala u prometnoj nesreći.

 

Također, ako o prometnoj nesreći nije obaviještena policija, preporučljivo je koliko je moguće na samom mjestu nesreće dokumentirati nastalu štetu:

  1. fotografirati položaj svih vozila neposredno nakon nesreće
  2. fotografirati samo mjesto prometne nesreće
  3. iz veće i iz neposredne udaljenosti fotografirati oštećenja na vozilima, tragove kočenja i ostale značajne tragove na mjestu prometne nesreće, na vozilima i kolniku
  4. prikupiti kontakt-podatke o svjedocima prometne nesreće.

 

Preporučljivo je o prometnoj nesreći ipak obavijestiti policiju:

  1. ako drugi sudionik prometne nesreće odbija dati osobne podatke ili podatke o vozilu ili ako napusti mjesto prometne nesreće
  2. ako imate oprečna mišljenja glede krivnje
  3. u slučaju sudara s neregistriranim vozilom
  4. u slučaju sudara s vozilom inozemne registracije
  5. u slučaju alkoholiziranosti vozača, vožnje bez vozačke dozvole i slično.

 

Kada zvati policiju ako je riječ o kasko-osiguranju?


Najvažnije je prilikom sklapanja ugovora o kasko-osiguranju pažljivo pročitati uvjete osiguranja te se na vrijeme informirati o pravima i obvezama u skladu s ugovorom koji se sklapa. Naime, uvjeti kasko-osiguranja različitih društava za osiguranje na različit način uređuju to pitanje te je moguće da u određenim slučajevima kada ne postoji zakonska obveza obavještavanja policije o štetnom događaju pojedinim uvjetima osiguranja bude ugovoreno drugačije. Tako pojedina društva za osiguranje uvjetima osiguranja u određenim slučajevima propisuju obvezu obavještavanja policije o nastanku osiguranog slučaja te dostave policijskog zapisnika/potvrde uz prijavu štete, obvezu ispitivanja alkoholiziranosti vozača ili slično te definiraju posljedice propuštanja takvog postupanja. Treba istaknuti kako društva za osiguranje samostalno donose uvjete kasko-osiguranja i oni ne prolaze prethodni postupak odobrenja kod Hanfe. S tim je u vezi na internetskoj stranici Hanfe, u javnoj objavi od 27. studenoga 2020., između ostaloga objavljena tablica s usporednim pregledom odredbi uvjeta kasko-osiguranja društava za osiguranje koja nude kasko-osiguranje, i to odredbi koje se odnose na ostvarivanje prava iz osiguranja u slučaju alkoholiziranosti vozača te odredbi koje se odnose na obvezu prijave nastanka osiguranog slučaja policiji. Javnu objavu možete naći na sljedećoj poveznici: https://www.hanfa.hr/vijesti/preporuke-hanfe-društvima-za-osiguranje-uskladite-svoje-poslovanje-s-pravnim-okvirom-i-promjenama-u-pravnom-okruženju/.

Posljednja izmjena: 08.02.2021.