Obećanje o zelenoj potrošnji

Izvor: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, 05.02.2021.
EK je 25. siječnja 2021. predstavila nezakonodavnu inicijativu pod nazivom Obećanje o zelenoj potrošnji (Green Consumption Pledge).

Obećanje o zelenoj potrošnji je prva inicijativa u okviru Nove strategije za potrošače. Naime, zelena tranzicija jedan je od ključnih prioriteta Nove strategije za potrošače čiji je cilj osigurati da su održivi proizvodi dostupni potrošačima na tržištu EU-a te da potrošači imaju bolje informacije na temelju kojih bi mogli donijeti svoje odluke. Uzimajući u obzir ključnu ulogu industrije i trgovaca na početku proizvodnog lanca, EK smatra ključnim nadopuniti zakonodavne prijedloge dobrovoljnim, nezakonodavnim inicijativama, poput ove, a koje su namijenjene predvodnicima u industriji koji žele podržati zelenu tranziciju. Također, Obećanje o zelenoj potrošnji dio je Europskog klimatskog pakta koji je EU inicijativa kojom se poziva ljude, zajednice i organizacije da sudjeluju u klimatskim mjerama i grade zeleniju Europu. Svojim potpisima poduzeća obećavaju ubrzati svoj doprinos zelenoj tranziciji. Obećanja su izrađena zajedničkim naporom EK i poduzeća, a cilj im je ubrzati doprinos poduzeća održivom gospodarskom oporavku i izgraditi povjerenje potrošača u ekološke učinke poduzeća i proizvoda. Grupa Colruyt, Decathlon, LEGO Grupa, L'Oréal i Renewd su prva poduzeća koja sudjeluju u ovom pilot projektu.

 

Što je novo


Obećanje o zelenoj potrošnji temelji se na skupu od pet temeljnih obećanja. Da bi se pridružila, poduzeća se obvezuju na ambiciozne mjere kako bi poboljšale svoj učinak na okoliš te pomogle potrošačima u održivijim kupnjama. Moraju poduzeti konkretne mjere u najmanje tri od pet područja, a svoj napredak moraju dokazati podacima koje potom javno objavljuju. Svako poduzeće koje preuzima obećanje radit će s EK na potpuno transparentan način kako bi se osigurala pouzdanost i provjerljivost napretka.

Pet temeljnih područja u okviru Obećanja o zelenoj potrošnji su sljedeća:
  • Izračunati ugljični otisak poduzeća, uključujući njezin lanac opskrbe, koristeći metodologiju izračuna ili shemu upravljanja okolišem koje je razvila EK, te uspostaviti odgovarajuće postupke dubinske analize u cilju postizanja smanjenja otiska u skladu s ciljevima Pariškog sporazuma.
  • Izračunati ugljični otisak odabranih vodećih proizvoda poduzeća, koristeći se metodologijom koju je razvila EK te postići određeno smanjenje otiska za odabrane proizvode i objaviti napredak javnosti.
  • Povećati prodaju održivih proizvoda ili usluga u ukupnoj prodaji u okviru poduzeća ili njegova odabranog dijela poslovanja.
  • Dio rashoda za korporativne odnose s javnošću namijeniti promicanju održivih praksi u skladu s EK provedbom politika i mjera Europskog zelenog plana.
  • Osigurati da informacije koje se pružaju potrošačima u vezi s ugljičnim otiskom poduzeća i proizvoda budu lako dostupne, točne i jasne te da se ažuriraju nakon smanjenja ili povećanja otiska.

Više informacija na: https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection/green-consumption-pledge-initiative_en.

 

Mogućnosti sudjelovanja

 
  • Poduzeća u neprehrambenom sektoru

Pilot faza inicijative započela je 25. siječnja 2021. godine. Međutim, zainteresirani proizvođači neprehrambenih proizvoda mogu se pridružiti konkretnim obećanjima do kraja ožujka 2021. godine. Sve informacije o mogućnostima iskaza interesa i sudjelovanja mogu se dobiti na adresi e-pošte:  JUST-GREEN-PLEDGE@ec.europa.eu.
 
  • Poduzeća u prehrambenoj industriji

Poduzeća u prehrambenoj industriji pozivaju se usvojiti Kodeks ponašanja odgovornog poslovanja i marketinških praksi u prehrambenom sektoru. Više informacija svi zainteresirani mogu dobiti na adresama e-pošte: GROW-CODE-OF-CONDUCT-FOOD@ec.europa.euSANTE-Advisory-Group@ec.europa.eu.
 

Posljednja izmjena: 05.02.2021.