Opasan proizvod - set plastičnih igračaka Battle Royale Collection

Izvor: Državni inspektorat, 13.01.2020.
Državni inspektorat kao nadležno tijelo obavještava javnost o opasanom proizvodu - set plastičnih igračaka Battle Royale Collection, za koje je utvrđeno da predstavljaju kemijski rizik i onečišćuju okoliš jer plastične figure sadrže kratkolančane klorirane parafine (SCCP) i ftalate (DEHP) koji predstavljaju rizik za zdravlje ljudi i okoliš.

Proizvod ne odgovara zahtjevima Uredbe (EZ) br. 850/2004 i Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

Dodatne informacije dostupne su ovdje.

Posljednja izmjena: 29.01.2020.