Novi Akcijski plan Europske komisije za Uniju tržišta kapitala

Izvor: HANFA, 16.10.2020.
Europska komisija je dana 24. rujna o.g. objavila novi Akcijski plan za Uniju tržišta kapitala pod nazivom „Unija tržišta kapitala za ljude i tvrtke“ kojim se navodi 16 mjera kroz tri ključna cilja:
  • podržavanje zelenog, digitalnog, uključivog i otpornog gospodarskog oporavka uz osiguravanje dostupnijeg financiranja europskim poduzećima;
  • učiniti EU sigurnim mjestom za štednju i dugoročno ulaganje;integriranje nacionalnih tržišta kapitala u istinski jedinstveno tržište.

Tekst Akcijskog plana dostupan je ovdje, a prilog Akcijskog plana ovdje.

Akcijski plan kroz svojih 16 mjera te posljedično kroz planirane i najavljene izmjene EU propisa može imati značajan utjecaj na poslovanje svih subjekata nadzora Hanfe, kao i na njihove klijente.

Hanfa poziva subjekte iz financijskog sektora, izdavatelje, kao i udruge za zaštitu potrošača da prouče Akcijski plan Komisije te da Hanfi dostave odgovore na četiri ciljana pitanja u dijelu koji je relevantan za njih. Hanfa poziva zainteresiranu javnost da do 30. listopada 2020. Hanfi dostavi odgovore na sljedeća pitanja:
  • Slažete li se sa popisom mjera koje je Komisija predložila? Postoje li dodatne mjere koje bi doprinijele postizanju integracije tržišta kapitala u EU a koje nisu predviđene CMU Akcijskim planom?
  • Koje mjere iz Akcijskog plana smatrate prioritetnima i zašto?
  • Kod koje od predviđenih mjera smatrate da bi se posebna pažnja trebala posvetiti primjeni principa proporcionalnosti, a da se izbjegne nerazmjerno opterećenje kod manjih tržišta?
  • U kojoj mjeri trenutno na Vaš pristup financiranju ili investicijama negativno utječe neharmoniziranost poreznih pravila, stečajnih i korporativnih zakona država članica?

Odgovore na pitanja je potrebno dostaviti do 30. listopada o.g. na mail: cmu@hanfa.hr u obliku ispunjenog upitnika koji je dostupan ovdje.

Prezentacija sa sažetim prikazom Akcijskog plana i njegovih ključnih odredbi dostupna je ovdje.

Posljednja izmjena: 16.10.2020.