Nova pravila EU-a o plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu

Izvori: Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj i Europska komisija, 07.07.2021.
EU djeluje na sprječavanju zagađenja plastikom te se pokušava riješiti 10 plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu koji se najčešće pronalaze na europskim plažama i, u tu svrhu, promiče održive zamjenske proizvode.

Stoga se podsjetimo da se od 3. srpnja 2021.
- jednokratni plastični tanjuri,
- pribor za jelo,
- slamke,
- štapići za balone i
- vateni štapići
ne smiju stavljati na tržišta država članica EU-a. Ista se mjera, povrh toga, odnosi i na šalice, spremnike za hranu i piće izrađene od ekspandiranog polistirena te na sve proizvode izrađene od oksorazgradive plastike.

Plastični proizvodi za jednokratnu uporabu u cijelosti su ili djelomično izrađeni od plastike, a obično su namijenjeni samo za jednu ili kratku uporabu te se potom bacaju. Prema novim pravilima zabranjeni su određeni jednokratni plastični proizvodi za koje postoje alternative. Uvode se i konkretne mjere za smanjenje upotrebe određenih proizvoda.

Zašto se EU pokušava riješiti plastičnog otpada?

Više od 80 % morskog smeća čini plastika. Plastika se nakuplja u morima, oceanima i na plažama EU-u i širom svijeta. Ostaci plastike nalaze se u morskim vrstama – primjerice, u morskim kornjačama, tuljanima, kitovima i pticama, ali i u ribama i školjkama, a samim time i u ljudskom prehrambenom lancu.

Iako je plastika praktičan, koristan i vrijedan materijal, njezina se upotreba, ponovna upotreba i recikliranje moraju poboljšati. Gospodarski utjecaj plastičnih proizvoda koji postaju smeće ne obuhvaća samo gospodarsku vrijednost materijala, već i trošak čišćenja te gubitka u turizmu, ribarstvu i brodarstvu.

Dodatne informacije o novim pravilima EU-a o plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu, kao i publikacije te videozapisi na tu temu dostupni su ovdje - https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics/single-use-plastics/eu-restrictions-certain-single-use-plastics_hr.

Posljednja izmjena: 07.07.2021.