Komisija pokreće postupak protiv TikToka na temelju Akta o digitalnim uslugama

Izvor: Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, 02.05.2024.

Komisija je prošlog tjedna pokrenula drugi službeni postupak protiv TikToka na temelju Akta o digitalnim uslugama kako bi se procijenilo je li prekršio Akt o digitalnim uslugama pri pokretanju usluge TikTok Lite u Francuskoj i Španjolskoj. U skladu s Aktom o digitalnim uslugama, vrlo velike internetske platforme obvezne su podnijeti izvješće o procjeni rizika, uključujući mjere za ublažavanje svih potencijalnih sistemskih rizika prije pokretanja novih funkcija koje mogu imati ključan učinak na njihove sistemske rizike.

Komisija je zabrinuta jer je program Task and Reward portala TikTok, kojim se korisnicima omogućuje da zarađuju bodove obavljanjem određenih „zadataka” na TikToku, kao što su gledanje videozapisa, označavanje da im se sviđa sadržaj, praćenje kreatora sadržaja, pozivanje prijatelja da se pridruže TikToku itd., pokrenut bez temeljite procjene, posebno onih povezanih sa stvaranjem ovisnosti o platformi i bez poduzimanja učinkovitih mjera za smanjenje rizika. To je posebno zabrinjavajuće za djecu s obzirom na to da se sumnja da ne postoje učinkoviti mehanizmi za provjeru dobi na TikToku. Nedostatak učinkovitih mehanizama za provjeru dobi i mogućnost namjernog dizajna platforme koji stvara ovisnost već su predmet istrage u prvom službenom postupku protiv TikToka.

Ovaj će ispitni postupak stoga biti usmjeren na sljedeća područja:

  • Usklađenost TikToka s obvezom iz Akta o digitalnim uslugama da provede i podnese izvješće o procjeni rizika prije uvođenja funkcija, u ovom slučaju programa Task and Reward Program, koje će vjerojatno imati ključan učinak na sistemske rizike. Posebno negativne učinke na mentalno zdravlje, uključujući mentalno zdravlje maloljetnika, posebno kao posljedica nove značajke koja potiče stvaranje ovisnosti.
  • Mjere koje je TikTok poduzeo kako bi ublažio te rizike.


Ako se dokaže, ti bi propusti predstavljali povrede članaka 34. i 35. Akta o digitalnim uslugama. Komisija će sada prioritetno provesti temeljitu istragu. Pokretanjem službenog postupka ne prejudicira se njegov ishod.

Osim toga, Komisija je TikToku poslala i službeni zahtjev za informacije na temelju odluke Komisije kojom se društvo obvezuje da dostavi odgovor na zahtjev za informacije od 17. travnja 2024. Konkretno, Komisija je od TikToka zatražila da do 18. travnja dostavi izvješće o procjeni rizika za TikTok Lite, kao i informacije o mjerama koje je platforma uspostavila kako bi ublažila potencijalne sistemske rizike tih novih funkcija. TikTok nije dostavio takav dokument u zadanom roku.

TikTok je imao rok do 23. travnja za podnošenje izvješća o procjeni rizika Komisiji, a do 3. svibnja za dostavu ostalih traženih informacija.

Ako TikTok ne odgovori na Komisijin zahtjev za informacije odlukom u navedenim rokovima, Komisija može izreći novčane kazne do 1 % ukupnog godišnjeg prihoda pružatelja ili svjetskog prometa i periodične kazne do 5 % prosječnog dnevnog dohotka pružatelja ili godišnjeg prometa na svjetskoj razini.

Naposljetku, s obzirom na to da TikTok nije dostavio procjenu rizika koja je trebala biti provedena prije pokretanja usluge TikTok Lite, Komisija sumnja na povredu Akta o digitalnim uslugama prima facie i smatra da postoje rizici od ozbiljne štete za mentalno zdravlje korisnika. Komisija je stoga TikToku priopćila i namjeru uvođenja privremenih mjera koje se sastoje od obustave programa nagrada TikTok Lite u EU-u do procjene njegove sigurnosti. Mjere se mogu obnoviti ako je to potrebno i razmjerno. Prije službenog donošenja obustave društvu TikTok omogućeno je da do 24. travnja iznese argumente u svoju obranu koje će Komisija pažljivo ocijeniti.

Dodatne informacije dostupne su ovdje.


Posljednja izmjena: 02.05.2024.