Informiranje građana Općine Punat o zaštiti prava potrošača

Izvor: Društvo Potrošačica, 23.05.2024.

U sklopu projekta “Informiranje građana Općine Punat o zaštiti prava potrošača“ Društvo Potrošačica organizira predavanja. U srijedu 29.05.2024. u 10 sati u Narodnom domu na adresi Novi put 2, Punat provest će se dva predavanja koja su za sve zainteresirane potrošačice i potrošače besplatna.

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti provest će predavanje “Potrošač u svijetu elektroničkih komunikacija”. Predavanje će održati Anita Budimir, viši stručnjak za zaštitu korisnika i Ivana Tojčić, viši stručnjak za zaštitu korisnika u HAKOM-u. Ana Smoljak, predsjednica Društva Potrošačica provest će predavanje “Nepoštena poslovna praksa”.

Opći cilj projekta je stvaranje poticajnog okružja za informiranje i izobrazbu potrošača sa svrhom unapređenja kvalitete života građana Općine Punat. Specifični cilj projekta je organizacija predavanja za građane starije životne dobi o sklapanju ugovora na daljinu. Stoga je glavna aktivnost informiranje i izobrazba potrošačica i potrošača.

Projekt je sufinanciran kroz Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Općina Punat sufinancira projekt vrijednosti 1.428,62 € s 300,00 €.


Posljednja izmjena: 23.05.2024.