Informacija o mirovinskom društvu koje je za svaku kategoriju obveznih mirovinskih fondova ostvarilo najveći prinos prilagođen riziku u 2018. godini

Izvor: HANFA, 15.10.2019.
U skladu s odredbama članka 91. stavaka 3. i 4. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (Narodne novine br. 19/14, 93/15, 64/18 i 115/18. dalje: Zakon), počevši od 1. listopada 2019. godine, ako osiguranik u roku od mjesec dana od uspostavljanja obveznog mirovinskog osiguranja ne odabere mirovinski fond, Središnji registar osiguranika (dalje: REGOS) će ga po službenoj dužnosti rasporediti u mirovinski fond kategorije A, osim ako se isti s obzirom na uvjete iz članka 93. Zakona treba rasporediti u mirovinski fond kategorije B ili mirovinski fond kategorije C.

Na temelju članka 91. stavka 6. Zakona raspored osiguranika će se obaviti na način da svakom mirovinskom društvu pripada udio u ukupnom broju osiguranika koji je jednak kvocijentu broja jedan i broja mirovinskih društava uvećanog za jedan, zaokruženo na dvije decimale, dok se ostatak raspoređuje onom mirovinskom društvu koje je u protekloj godini ostvarilo najveći prinos prilagođen rizikom.

U skladu s odredbom članka 20. stavka 1. Pravilnika o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova (Narodne novine br. 60/14, 135/15, 86/18 i 91/19, dalje: Pravilnik), u razdoblju od 1. listopada 2019. godine do 31. siječnja 2020. godine neraspoređeni osiguranici se raspoređuju u mirovinski fond pojedine kategorije onom mirovinskom društvu koje je ostvarilo najveći prinos prilagođen rizikom u 2018. godini u toj kategoriji. Nadalje, u skladu s člankom 20. stavkom 2. Pravilnika, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) će za potrebe primjene naprijed navedene odredbe, do 1. listopada 2019. godine za svaku kategoriju obveznih mirovinskih fondova odrediti mirovinsko društvo koje je ostvarilo najveći prinos prilagođen riziku u 2018. godini i o tome izvijestiti REGOS.

Slijedom svega navedenog, utvrđeno je da je u 2018. godini:
  • najveći prinos prilagođen rizikom, za mirovinski fond kategorije A, ostvarilo mirovinsko društvo ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zagreb, Ulica Ivana Lučića 2/A;
  • najveći prinos prilagođen rizikom, za mirovinski fond kategorije B, ostvarilo mirovinsko društvo Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d., Zagreb, Petrinjska 59;
  • najveći prinos prilagođen rizikom, za mirovinski fond kategorije C, ostvarilo mirovinsko društvo ERSTE d.o.o. - društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Zagreb, Ulica Ivana Lučića 2/A.

Posljednja izmjena: 15.10.2019.