HNB sudjelovao u prvom obilježavanju Međunarodnog tjedna svijesti o prijevarama u Hrvatskoj

Izvor: Hrvatska narodna banka, 25.11.2019.
Viceguverner Hrvatske narodne banke Bojan Fras sudjelovao je u prvom obilježavanju Međunarodnog tjedna svijesti o prijevarama u Hrvatskoj od 18. do 22. studenoga 2019. u organizaciji tvrtke Deloitte Hrvatska.

Nije iznenađenje da je bankarstvo neiscrpan izvor etičkih pitanja i dilema, no na praktičnoj razini etička načela koja želimo primijeniti u bankarstvu često se ne mogu izraziti formulom ili nekim preciznim pravnim pravilom, već su to uvijek neka pitanja koja se moraju vrijednosno i moralno razmatrati, rekao je viceguverner Fras uoči panel-rasprave s temom "Etičko ponašanje i kultura poslovanja" koja se održala u Zagrebačkoj burzi 20. studenoga 2019.

Istaknuo je da se pitanja etičnosti na vrlo praktičan način odražavaju na stvarno poslovanje naših banaka primjenom koncepta nepoštenih ugovornih odredbi i nepoštenih poslovnih praksi. Tako je Hrvatska narodna banka nedavno zbog nepoštene poslovne prakse jedne banke prema potrošačima izdala rješenje i naložila mjere za 3589 otkazanih ugovora o depozitu potrošača.

Etičnost će ostati kontinuirani izazov za banke, ali i za Hrvatsku narodnu banku kao regulatora i supervizora koja uz već postojeći Etički kodeks odnedavno ima i Ured za usklađenost poslovanja. Primarno je, naravno, izbjegavanje sukoba interesa i briga o našoj reputaciji koja nam daje legitimitet prema onima koje nadziremo i reguliramo, naglasio je viceguverner Fras.

Zahtjevi etičnosti inspiriraju i promjene paradigmi bankovnog poslovanja pa je tako EBA (Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo) izdala Smjernice o sustavima nadzora i upravljanja proizvoda namijenjenih potrošačima (engl. Product Oversight Guideline – POG) koje su i u Hrvatskoj u primjeni od početka 2017. i postavljaju, smatra viceguverner Fras, zahtjeve za banke glede proizvoda za potrošače koji predstavljaju suštinski obrat i inovaciju u odnosu na dosadašnje postupanje. Primjenjuju se na sve nove proizvode stavljene na tržište nakon datuma početka primjene Smjernica te na sve postojeće proizvode na tržištu koji se značajno promijene. Nalažu da se mora odrediti ciljano tržište te da dizajn proizvoda i pozicioniranje na tržištu treba osigurati da se interesi, ciljevi i karakteristike potrošača kojima je proizvod namijenjen uzmu u obzir te da se izbjegava moguća šteta za potrošače i minimizira sukob interesa.

Financijske industrije u budućnosti će znatno biti percipirane po tome koliko su njihovi ciljevi, strategije i prakse u skladu s načelima društveno odgovornog poslovanja, odnosno s etičkim načelima, rekao je viceguverner Fras na kraju svojeg izlaganja.

Posljednja izmjena: 25.11.2019.