Europska komisija želi modernizirati i pojednostaviti alternativno rješavanje sporova

Izvor: Mreža Europskih potrošačkih centara, 26.10.2023.

Europska komisija predlaže nove mjere za pojednostavljenje alternativnog rješavanja sporova na digitalnom tržištu. Prijedlog Komisije sadrži niz noviteta usmjerenih na pojednostavljivanje izvansudskih postupaka i na poboljšavanje zaštite potrošača u EU-u. Cilj predloženih mjera je prilagoditi postojeće propise rastućem digitalnom tržištu te istovremeno proširivati područje primjene Direktive o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova.

Cilj novih mjera
Glavni cilj predloženih novih mjera je omogućiti potrošačima učinkovite, pristupačne i pravedne mehanizme za rješavanje sporova, osobito u slučaju zavaravajućeg oglašavanja, manipulativnih obrazaca na sučeljima, pristupa uslugama i neopravdanog geografskog blokiranja. Ova je inicijativa također i odgovor na rezultate procjene učinka koju je provela Komisija i na potrošački barometar 2023. Osim toga, dio je šire strategije EU-a kako bi se osiguralo da potrošači mogu učinkovito ostvariti svoja prava u rastućem digitalnom i prekograničnom okruženju.

Ključne točke prijedloga

  • Proširenje područja primjene Direktive: novom Direktivom o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova nastoje se obuhvatiti svi aspekti prava EU-a o zaštiti potrošača, čime se osigurava da i trgovci izvan EU-a podliježu ovim propisima. Ovim će se proširenjem rješavati nepoštene prakse poput manipulativnih obrazaca na sučeljima, zavaravajućeg oglašavanja i geografskog blokiranja, što ranije nije bilo obuhvaćeno.
  • Poticanje poslovnog sektora na sudjelovanje: iako će poslovni sektor zadržati slobodu odlučivanja o sudjelovanju u izvansudskom rješavanju sporova, prijedlogom se uvodi obveza odgovaranja u roku od 20 radnih dana ako potrošač zatraži alternativno rješavanje spora. Ovim se pristupom nastoji ubrzati postupak i potaknuti poslovni sektor na odabir alternativnog rješavanja sporova.
  • Unapređenje pomoći potrošačima: tijela poput Mreže Europskih potrošačkih centara pružaju prilagođenu potporu potrošačima, posebno ranjivim pojedincima, za pokretanje njihovih slučajeva. Ova će potpora uključivati usluge poput pomoći pri prijevodu, objašnjavanja postupaka, informacija o naknadama i pomoći u vezi s fizičkom dokumentacijom. Države članice odredit će kontaktne točke za olakšavanje komunikacije između potrošača i trgovaca, čime će se pojednostavniti postupak.

 

Sljedeći koraci
Europski parlament i Vijeće sad moraju usvojiti prijedlog Komisije.

Želite znati više?
Detaljnije informacije potražite na mrežnim stranicama Europske komisije (EN). 


Posljednja izmjena: 26.10.2023.