EUIPO objavio studiju povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv krivotvorenja

Izvor: Državni zavod za intelektualno vlasništvo, 19.06.2023.

Povodom Svjetskog dana borbe protiv krivotvorenja koji se ove godine obilježavao 12. lipnja, Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) objavio je treće izdanje studije koja se bavi percepcijom europskih građana o pravima intelektualnog vlasništva te mjerom u kojoj europski građani poštuju ta prava, pod izvornim nazivom „European Citizens and Intellectual Property: Perception, Awareness and Behaviour - 2023“.

Studija se temelji na 25.824 provedena intervjua sa stanovnicima svih zemalja članica Europske unije (EU), u dobi od 15 godina i više. Ispitivanje za potrebe studije provedeno je putem interneta početkom 2023. godine.

Iz studije proizlazi da većina Europljana (83%) tvrdi da vrlo dobro ili prilično dobro razumije temeljne značajke prava intelektualnog vlasništva te postoji konsenzus o važnosti poštovanja intelektualnog vlasništva, kako bi se zaštitila prava i prihodi onih koji su nositelji tih prava, kao i kvaliteta njihovih proizvoda odnosno sadržaja. Naime, pretežiti broj ispitanika (93%) smatra da je važno da izumitelji, kreativci, umjetnici i nakladnici budu u mogućnosti zaštititi svoja prava te da budu plaćeni za svoj rad.

Studija također pokazuje da većina Europljana ne prihvaća opravdanja za kupnju krivotvorenih proizvoda, jer vjeruju da se kupnjom takvih proizvoda podržava neetičko ponašanje, pa i kriminalne organizacije, te da prodaja krivotvorina ima negativne učinke na poslovanje legitimnih poduzeća i na zapošljavanje. Ipak, otprilike jedan od tri ispitanika nastoji opravdati kupnju krivotvorenog proizvoda u slučajevima kada je cijena originalnog proizvoda previsoka, no takvo opravdanje financijskim razlozima uglavnom je prisutno među mlađom populacijom.

Dvije trećine ispitanika slaže se s tvrdnjom da je kupnja krivotvorina rizik za zdravlje i sigurnost potrošača, kao i za okoliš.

Svega 13% ispitanika iz EU-a izjavilo je da su krivotvorene proizvode namjerno kupili u posljednjih 12 mjeseci, no kod mlađih ispitanika (u dobi od 15 do 24 godine) taj postotak je nešto veći i iznosi 26%.

Nadalje, većina Europljana protivi se korištenju nezakonitih izvora za internetski pristup sadržajima zaštićenim autorskim ili srodnim pravima, ali mlađi ljudi skloniji su opravdati ovakvo ponašanje nego stariji. Naime, vjerojatnije je da će se mlađi ljudi složiti s tvrdnjom da je u redu pristupiti sadržaju iz nezakonitih internetskih izvora ako originalni proizvod (sadržaj) još nije dostupan (44% ispitanika u dobi od 15 do 24 godine odgovorilo je tako) i ako je sadržaj namijenjen samo za osobnu upotrebu (48%).

Svijest o postojanju zakonitih izvora za korištenje autorskih djela i predmeta zaštite srodnih prava među ispitanicima iz EU-a je visoka, te je 9 od 10 ispitanika upoznato s najmanje jednom vrstom takve internetske ponude sadržaja u njihovoj zemlji. Najčešće su to internetski servisi koji nude filmove (68% ispitanika upoznato je s takvim ponudama), glazbu (64%), televizijske serije (62%) i knjige (54%). Građani EU-a su manje upoznati sa zakonitim internetskim ponudama video igara, sportskih događaja uživo te fotografija odnosno ilustracija.

Nastavno na rezultate istraživanja iz 2020. godine, iova studija pokazuje da su Europljani vrlo otvoreni prema korištenju zakonitih internetskih izvora, pa tako 80% ispitanika navodi će radije pristupati zakonitim izvorima za pristup autorskim sadržajima nego nezakonitim, pod uvjetom da je dostupna pristupačna zakonita ponuda.

Što se tiče podataka relevantnih za Republiku Hrvatsku, iz grafičkih prikaza podataka u studiji proizlazi da je 83% hrvatskih ispitanika izjavilo da prilično dobro ili vrlo dobro razumije značajke intelektualnog vlasništva. Svega 9% ispitanika izjavilo je da je u posljednjih 12 mjeseci namjerno kupilo krivotvoreni proizvod, što je gotovo najbolji rezultat u Europskoj uniji te upućuje na visoku svijest hrvatskih potrošača o opasnostima i rizicima kupnje krivotvorina. Nadalje, 16% hrvatskih ispitanika navelo je da su u posljednjih 12 mjeseci namjerno pristupili autorskim sadržajima iz nezakonitih izvora na internetu, što je nešto iznad iskazanog prosječnog rezultata svih ispitanika iz EU-a, koji iznosi 14%. Čak 93% hrvatskih ispitanika upoznato je s najmanje jednom vrstom zakonite internetske ponude autorskih djela koje su dostupne hrvatskim korisnicima.

Cjelovita studija EUIPO-a dostupna je ovdje, a također su dostupne infografike s prijevodom na hrvatski jezik te sažetak studije na hrvatskom jeziku.

Video sadržaj kampanje u prijevodu na hrvatski jezik dostupan je ovdje.


Posljednja izmjena: 19.06.2023.