Donesena Odluka o određivanju tijela i osoba ovlaštenih za pokretanje postupka za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača

Izvor: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, 22.09.2022.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je temeljem novog Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, broj: 19/2022) od 28. svibnja 2022. uputilo Vladi na usvajanje novu Odluku o određivanju tijela i osoba ovlaštenih za pokretanje postupka za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača. Predmetnom Odlukom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se Direktiva 2009/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o sudskim nalozima za zaštitu interesa potrošača.

Dana 16. rujna 2022. u Narodnim novinama br. 107/22 ista je objavljena - https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_09_107_1569.html.


Posljednja izmjena: 22.09.2022.